Feküdni fogok,
ájult törmelék,
és hallani fogom
a szemrehányást:
- Ablakaidat színessel üvegeztük,
falaidat fehérre festettük;
bádog-tetődet pirosra festettük,
szobáidba bútorokat raktunk,
kandallódba friss tüzeket raktunk,
...mégis összedőltél;
mégis összedőltél!

1928


Elemzések

A fenti vers teológiai szempontból is értelmezhető, és különböző bibliai és teológiai nézőpontokhoz kapcsolódhat.

A bibliatudomány nézőpontjából nézve a vers több bibliai képhez is kapcsolódik. A feküdni fogó és a törmelékként leírt ház képe a pusztulás és romlás képeivel társítható, melyek több bibliai történetre utalnak. Például Jób történetére, ahol Jób elveszíti mindenét és testi bántalmakat szenved. Ezen keresztül pedig felvetődik a kérdés, hogy miért engedi Isten, hogy a csodálatos dolgokat létrehozó ház összedőljön.

A patrisztika, vagyis az egyházi atyák teológiája is kapcsolódhat a vershez. Az atyák gondolkodása az isteni házhoz, az egyházhoz kapcsolódik, amelyet Isten épített és gondozott. Az atyák munkássága és tanítása azzal a céllal történt, hogy Isten dicsőségét és szeretetét közvetítsék a világ számára. A versben azonban a ház összedőlése azt a kérdést veti fel, hogy miért történik ez meg Isten gondoskodása mellett. Ez a megingás az egyház működésére és erejére is utalhat.

A skolasztika nézőpontja a költeményben az értelmezést a filozófia, a logika és a racionalitás keretébe helyezi. Ebben az érvkörben az építkezés, a festés, a bútorozás és a tűzrakás racionális cselekedetek, amelyeket figyelembe kell venni. Azonban még ezek a cselekedetek sem garantálják az összedőlés elkerülését. Ez a nézőpont tehát arra a kérdésre fókuszál, hogy miért nem lehet biztosítani a szilárdságot és stabilitást, még a legjobb erőfeszítések mellett is.

Természetesen a vers más teológiai nézőpontokkal is értelmezhető lehet, azonban a bibliai, patrisztikus és skolasztikus megközelítés segíthet azon összefüggések és kérdések azonosításában, melyeket a vers felvet.

A Dsida Jenő által írt "Roskadozó ház" című vers, természettudományos szempontból is érdekes megközelítést nyújthat számunkra. Bár a vers első olvasásra nem tűnik kapcsolatban álló témákat megjeleníteni, de a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseivel összehasonlítva néhány érdekességet találhatunk.

Az első intézkedés a ház színes üvegezése lehet, ami az épületek energiahatékonyságának növelésére szolgálhat. A színes üvegezés napenergia-abszorpciót is biztosíthat, így csökkentve a fűtési és hűtési költségeket.

A falak fehérre festése valószínűleg a hővisszaverő tulajdonságokra utal, ami szintén az energiahatékonyságot javítja. A fehér falak visszaverik a napfényt, így a fűtési költségek csökkenhetnek.

A bádog-tető pirosra festése szerepet játszhat az épület hőtartásának szabályozásában. A piros szín jobban elnyeli a napenergiát, így hozzájárulhat a belső hőmérséklet növeléséhez.

Az új bútorok és a friss tüzek a kényelem és a meleg légkör megteremtéséhez járulnak hozzá. A modern technológiák lehetővé teszik a fűtés hatékonyabbá tételét és a kényelmi funkciók hozzáadását, ami kényelmesebbé teheti a házban való tartózkodást.

A vers utolsó sorai pedig kiválóan bemutatják az emberi munka és az ember alkotta tárgyak erőfeszítésein belüli törékenységet. Bár mennyire is tökéletesnek tűnnek az épített struktúrák, a természet ereje és kiszámíthatatlansága mindig győzedelmeskedhet velük szemben.

Összességében tehát a Dsida Jenő "Roskadozó ház" vers ismerteti az emberi épített környezetet és az emberi beavatkozás jelentőségét, de rávilágít az emberi alkotások és erőfeszítések törékenységére, ami a természeti jelenségekkel való összefüggésben figyelemre méltó.

A vers Dsida Jenő Roskadozó ház címmel ismert. A verselemzést irodalomtudományi szempontból kell megközelíteni, vagyis figyelni kell a vers szerkezetére, a verselemekre, a vers hangulatára és az üzenetére. Az adott versszak egyik lehetséges értelmezése az alábbiak szerint lehet:

- A vers szerkezetére vonatkozóan a vers elrendezése és ritmusa is jelentős. Az első sorok lentről felfelé haladnak, majd az utolsó sorok a leomlást és összedőlést jelenítik meg. Ez a szerkezeti megoldás a ház összeomlását képezi le a versben.

- A versben megtalálhatók az ellentétek, például a szemrehányás a színesen üvegezett ablakokhoz és a fehérre festett falakhoz viszonyítva a ház összeomlásával. Ez az ellentét a vergődés és a pusztulás gondolatát hordozza magában.

- A versben megjelenik a ház anyagi értékeinek leírása, mint a színes ablakok, a fehérre festett falak, a piros tető és a bútorok. A vers sorai rámutatnak arra, hogy mindez nem volt elegendő ahhoz, hogy elkerüljék a ház összeomlását. Ez az üzenet arra utalhat, hogy a külső értékek nem garancia a stabilitásra vagy boldogságra.

- A versben a kandalló mellett említik a friss tüzeket, ami az otthon melegségét és a megtartó erőt szimbolizálhatja. Ezzel együtt a ház mégis összedőlt, ezért ez a motívum a vergődés és a hiábavalóság érzését hordozza.

- Dsida Jenő a verset 1928-ban írta, ami a magyar irodalom történetében a modernizmus időszakába esik. A modernizmus a hagyományos irodalmi formák ellen fordult, új eszközöket és kifejezéseket alkalmazott, illetve gyakran foglalkozott az egyén kapcsolatával a világgal és az élet értelmével.

- Nemzetközi szépirodalom szempontjából hasonló témákat és motívumokat találhatunk más szerzők műveiben is. Például Franz Kafka Az átváltozás című novellájában a főszereplő átváltozik rovarrá, és otthonában, a családja által támogatva ekézi magát. A lehetetlen helyzet és a külső és belső nyomás miatt mindkét műben a szerkezet vagy a létezés bizonytalanságára utalnak.

Ez csak néhány példa a többi lehetséges megközelítés közül. A vers többféle összefüggést mutathat a magyar és nemzetközi irodalommal, attól függően, hogy milyen szempontból közelítjük meg és milyen összefüggéseket találunk más művekkel.