Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

A kőszívű ember fiai

A nemzeti függetlenség ügye Jókait egész pályafutása alatt foglalkoztatta. Elvi felfogása félreérthetetlen: a feltételeket az önálló hadsereg, a független gazdasági és kulturális élet megteremtésében látja. Erről szól több nagy regénye is, köztük az először 1869-ben megjelent "A kőszívű ember fiai". Cselekményének középpontjában egy család, a Baradlayak élete áll. Szereplői nagy idők szavára adják meg az egyén válaszát - természetesen eltérő módon, mert a történet "lélekcserélő időkben", az 1848-as forradalom és szabadságharc idején játszódik. A tömegjelenetek, gyűlések, forradalmi pillanatok, csaták, Budavár ostroma egy nemzet gigászi küzdelmét átütő erővel tükrözik. A regény így válik az 1848-as szabadságharc hőskölteményévé. A szöveggondozás Szekeres László munkája. "Az Európa Könyvkiadó 1991-ben indította el megújított diákkönyvtár-sorozatát, melybe az általános és középiskolások számára ajánlott műveket vettük fel. A sorozatban megjelent művek szerzőjét és címét a kötetekhez mellékelt könyvjelző tartalmazza. Regények, kisregények és novellák, műköltészeti és népköltészeti alkotások, drámák és bölcseleti írások szerepelnek a listán. A világirodalom és a magyar irodalom remekműveinek kiadásával egyszerre kívánunk segítséget nyújtani és maradandó olvasmányélményt kínálni diáknak, tanárnak, szülőnek - és valamennyi felnőtt irodalomkedvelőnek." (a Kiadó)

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
13 ajánlat
lyravac
300 Ft
tovább a boltba
lyravac
600 Ft
tovább a boltba
lyravac
1 000 Ft
tovább a boltba
lyravac
1 200 Ft
tovább a boltba
lyravac
1 200 Ft
tovább a boltba
lyravac
1 200 Ft
tovább a boltba
lyravac
1 200 Ft
tovább a boltba
konyvdiszkont
1 274 Ft
tovább a boltba
lyravac
1 290 Ft
tovább a boltba
lyravac
1 290 Ft
tovább a boltba
lyravac
1 350 Ft
tovább a boltba
lyravac
1 399 Ft
tovább a boltba
lyravac
1 480 Ft
tovább a boltba

Részletek a könyvből

Rideghváry jóslata: ,,Ez az út is elvezet egy magaslatra: annak a magaslatnak a neve
vérpad" (,,A kézfogő napja"). Az egyes lépcsőfokoknál az anya, vagy Ödön visszaemlékezik a
prőféciára. A regényt mintegy keretbe foglalja Leonin és Ödön találkozása. A történet
kezdetén a fiatal orosz tiszt menti ki magyar barátját a befagyott Dnyeperjege alól, a végén
a megszálló hadsereg tisztjeként tartóztatja le Ödönt. S csak később derül ki, hogy
voltaképpen ezzel mentette meg a Baradlay fiú életét az üldöző osztrákoktől. A regény
állandóan ismétlődő jelenete a férje portréjával vitatkozó Baradlayné alakja. A holt ember
átkának bosszúistennöként formált képviselői a Plankenhorst família hölgyei, az anya, és
főleg leánya, Alphonsine: ,,a pokol ön/énye nem lehetett sötétebb, mint Alphonsine két szép
szemének mélysége volt" (,,Sötétség").
Az eposzi formába öntött mitikus történelemszemlélet eredménye, hogy a múlt, az
elbeszélés tárgya mindig eszmény, követendő példa. A 1848-49-es események legföbb
tanulsága és értéke a nemzeti összefogás. A haza hívő szavára nemre, fajra, életkorra,
társadalmi hovatartozásra való tekintet nélkül mindenki védte az országot, a ,,lélekcserélő
időkben" egy emberként álltak a nemzet mellé. Az ,,Egy nemzeti hadsereg" című fejezet
meséli el ődai szárnyalással, honnan vette ez a nemzet az ősmondabeli erőt az újabb kornak
a ,,Nibelungen énekéhez". A küzdőtéren nem is győzheti le az ,,elszigetelt országnak
rokontalan nemzetét a kilenc oldalról rárohanö támadás". Nem is az ellentábor, hanem az
isteni ítélet dönti el a küzdelmet. Ez a ,,Perhélia" című fejezet, amely az 1849 nyarán
Magyarországon valóban látható különleges légköri tüneményt teszi meg az istenítélet
szimbólumául, felhasználva azt a körülményt, hogy Kossuth a bukás előtti végső percben
keresztes hadjáratban szólította föl a föld népét végső küzdelemre. Ödön apősa, Lánghy
tiszteletes fanatizálja a népet a Tisza partján, és hirtelen bekövetkező halála úgy oldja meg
az istenítéletté emelt konfliktust, hogy a bukást felsöbb végzetnek tulajdonítja, s egyúttal
nyitva hagyja az utat a jővátételre.
Az eposz műfajának sajátossága, hogy mindig viszállyal kezdődik és megbékéléssel
fejeződik be. Csak az istenítéletként értelmezett kudarc magyarázhatja a bukás utáni
harmóniát. Baradlayné megbékél férje szellemével Richárd amnesztiája után, jenő
önfeláldozása megteremti a családi békét. A világosi fegyverletételt követően a héroszok
visszavedlenek átlagemberekké. Edit a kosztpénzről beszélget a mérnöki pályára készülő
Richárddal. Az örökség váratlan és motiválatlan jóvátétel. Palvicz Ottő f'iának elzüllése
öröklött tulajdonságainak következménye. A végszőban a budai várkert ,,harcáztatta földjén"
a gyermek trónörökös a zöld füvön fehér báránykával játszik, kék és fehér mezővirágokből
fon koszorút a báránynak. Az idill és a színek a megbékélést, a feledés útját jelképezik. És
azt is, hogy vége a höseposz és mítosz korszakának.
A regényt sokféle stílus és beszédmód jellemzi. Az anekdotáző-adomáző
közvetlenséget a klasszikus retorika szabályai szerint felépített szőnoklatok váltják, a
romantikus pátosszal áthatott leírások keverednek az antik utalásokkal tűzdelt
meditáciökkal. Sajátos színt képviselnek a mellékalakok megnyilatkozásai, a dialektus
érzékeltetése.
Editors' Plcks
- .MÓMDi ; S-
e. vi ,:7, T'
Stephen % 9 ? HA ING
Klng x, B L A
gumim ma) 50 MVCH
ou WRITING . .. — FVN wo
:,:'.":.":.'."' g 3 —— ERE fa,
l
_ m, o W], H VT % s,
!? "737"'3,1',*f',:,1..3v'; i ' vam"?
. MW H U S
MMM-hm— , , .hu—""V— - - - - - - -
On Wrztmg Tbe Sbell Collector IAm Having So Mucb The Rosze PrOJect Tbe Blaz
Fun Here Without...
More From This User
.— ":" , § .' É . :;"g , ww— mmm...
'i'... "ki a 3- __. a a a (
Mir/um ("al Pn rrnn A TXT/nnwhuarh' Var Rarlin A (':unw—nnrlwímrinlmniz A 17 Am

Hasonló cimű könyvek

Jókai Mór további könyvei