Anyám meghalt, most nem tudom, hogy viselkedjem vele szemben,
Megfoltozná kabátomat, megnézné milyen szép vagyok meztelenül,
Még soha senkise látott meztelenül!
A parasztok learattak, kis padokon várják a halált -
Poloska marja álmainkat, tányérunk csak falakra való,
Csak egy csöpp vajat adjatok kenyeremre.
De jobb ebédet akarunk, hogy jobbak legyünk,
Több pár cipőt az ágyunk mellé, hogy többek legyünk:
A híd lassan kijön a ködből, a túlparton szuronyok állnak -
Itt az olló, ott pedig a szövendő szövet -
Mire várunk?

1926. ápr.


Elemzések

József Attila "Anyám meghalt..." című versének teológiai szempontból történő elemzésekor fontos megjegyezni, hogy a költőnek nincs kifejezetten vallásos vagy teológiai háttére. Azonban a versben megjelenő témák és képek segítségével mégis felfedezhetők bizonyos kapcsolódási pontok a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika szempontjaira.

A vers első soraibanfelfedezhető a halál és a gyász témaköre, ami a bibliai teológiában és a patrisztikában is fontos szerepet játszik. A halál megpróbáltatásokkal járó esemény, amelyben az ember elveszíti egy szerettét, és ezzel az élet megszokott rendje is felborulhat. A költő személyes élményen keresztül mutatja meg a halál fájdalmát és a gyászterheket.

A versben megjelenő parasztok és a híd motívuma kapcsolódhat a bibliai igazságokhoz. A parasztok képe azt a szegénységet és szenvedést mutatja, amellyel szemben a költő egy jobb életre vágyik, amely felérhet egy üdvösséggel. Ez a vágyakozás és az életben megtapasztalt szenvedés bibliai igazságokra, például a boldogságról szóló tanításokra hajazhat.

Az "Itt az olló, ott pedig a szövendő szövet" sorban megjelenő kép a teremtett világ és a teremtő közti kapcsolatot is érinti. A skolasztika tanait idézve, a vers megfogalmazhatja a teremtés és a teremtő közötti kölcsönhatást. Az olló és a szövendő szövet a teremtés és a teremtői akarat közötti kapcsolatot jelképezi.

Természetesen a versnek más teológiai értelmezései is lehetnek, és más nézőpontokból is megközelíthető. A vallásosságtól függetlenül a vers olyan univerzális témákat érint, mint a halál, a fájdalom és a vágyódás, amelyek minden ember számára ismerősek és érzelmi reakciókat váltanak ki.

József Attila "Anyám meghalt..." című versének természettudományos elemzésekor a következő témakörökkel lehet kapcsolatba hozni a legfrissebb felfedezésekkel:

1. Emberi test, anatómia és biológia: A versben József Attila említi, hogy anyja megnézné, milyen szép meztelenül. Ez a gesztus utalhat az emberi test és annak biológiai jellemzőinek érdeklődésére. Az emberi test és annak működése, valamint az emberi anatómia több kutatást is ért az utóbbi években, például az agy működésének és a molekuláris biológia fejlődésének terén.

2. Élelmiszerbiztonság és agrártudományok: A versben József Attila a parasztok learatásáról és az éhségről beszél. Ez felhívhatja a figyelmet az élelmiszerbiztonságra és a mezőgazdaság terén elért tudományos felfedezésekre és fejlesztésekre. Az élelmiszeriparban végrehajtott innovációk és az agrártudományi kutatások lehetővé teszik hatékonyabb termőterületek és termesztési módszerek kialakítását.

3. Környezettudatosság és klímaváltozás: A versben szereplő "tányérunk csak falakra való" sor utalhat arra, hogy az élelmiszerellátás és az élelmiszerhulladék kezelése is szoros kapcsolatban áll a természettudományos felfedezésekkel. Az utóbbi években egyre inkább felvetődött a klímaváltozás következményei és a fenntartható fejlődés fontossága, ami megkívánja a tudományos kutatásokat és innovációkat a környezeti hatások csökkentése érdekében.

4. Technológia és mérnöki tudományok: A versben említett hidak és az "itt az olló, ott pedig a szövendő szövet" sorok utalhatnak a technológia és az építészet terén elért fejlődésre. Az utóbbi években többek között az építőiparban történt innovációk, például az új anyagok és fenntartható épületek terén, valamint más mérnöki területeken is jelentős előrelépéseket értek el.

Ezen tényezők és témakörök az utóbbi évtizedekben jelentős előrelépéseket értek el a természettudományok területén, és József Attila verse felhívhatja a figyelmet az emberiség számára fontos kérdésekre és az ezekre adott válaszokra.

József Attila "Anyám meghalt" című verse irodalomtudományi szempontból számos érdekes összefüggést mutat mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom területén.

Egyik lehetséges perspektíva a verse irodalmi kontextusának elemzése. József Attila a 20. század első felében alkotott, a magyar szimbolizmusból és expresszionizmusból merítő költők közé tartozik. A versekben megjelenő szélsőséges érzelmi töltet, a külvilágban tapasztalt elidegenedettség és kiábrándultság jellegzetes jegyek ebben az irodalmi korszakban.

A verseben tükröződő lelkiállapot és hangulat számos párhuzamot mutat a nemzetközi irodalommal is. Az expresszionista irodalom számos európai országban felemelkedett a 20. század elején, és jellemző volt rá a kiábrándultság, a magány, az elidegenedettség és a halál motívuma. Azok a képek és hangulatok, amelyeket József Attila fest az "Anyám meghalt" című versében, több európai hagyományhoz kapcsolódhatnak.

Egy másik érdekes összefüggés József Attila verse és a magyar irodalom között az ún. "kísérleti líra" megjelenése. A "kísérleti líra" a 20. század közepétől volt jellemző Magyarországon, és a költők itt új formai megoldásokkal, kísérletezéssel és a hagyományos lírai kifejezésmódok lerombolásával kísérleteztek. József Attila verseiben is megtalálhatók ezek a kísérletező jellegű megoldások, például a több versszaka - versrésze köré szerveződő szerkezet, a csapongó képsorok, vagy az abszurd és ironikus részletek.

A nemzetközi szépirodalomban szintén sok párhuzamtalálható a "Anyám meghalt" című verssel. A modernizmus korszakában sok költő és író állította középpontba az egyéni érzéseket, gondolatokat és tapasztalatokat. József Attila is hasonló módon különítette el magát a társadalomból, és egyéni látásmódját és élményeit fogalmazta meg verseiben. Ez a személyes megközelítés és a tabuk feszegetése, például a halál és a szexualitás témájában, számos modernista költőre jellemző.

Végül, de nem utolsósorban, a versben megjelenő szociális problémák és politikai, társadalmi üzenetek gyakran jellemzőek a nemzetközi irodalomra is. József Attila verseiben gyakran képezi elemző háttérré számára a kor társadalmi igazságtalanságai és az egyének és társadalom között fennálló eltérések. Ez a társadalomkritikai vonal megtalálható a 20. századi, számos nemzetközi irodalmi műben.

Összességében tehát sok lehetséges összefüggést lehet találni József Attila "Anyám meghalt" című versében mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom terén. Ezek közé tartozik az irodalmi kontextus, a kísérleti líra jelensége, a modernizmusban való helye, valamint a társadalmi problémák és politikai, társadalmi üzenetek jelenléte.