Csak most értem meg az apámat,
aki a zengő tengeren
nekivágott Amerikának.

Utnak eredt - nem uj jelenség, -
hogy lefülelje bátoran
a természetes jószerencsét.

El is keserült, meg is csappant
érdeke itt, az óhazán,
unta főzni a szagos szappant.

Csak most értem meg az apámat,
aki az ingó tengeren
nekivágott Amerikának.

Az urak locsogtak fecsegtek,
ő batyut kötött. Odaszállt,
hol jó munkást szép pénz kecsegtet.

Az erdőn nem volt egy szál bokra,
egész uton emlékezett
és hányt a hempergő habokra.

Elhagyta bölcsen a családját -
azért, mert keményen keres,
a csemetéi őt ne áldják,

mert megátkozzák, ha felnőnek.
Nem volt erkölcsi példatár
s nem hűse hazugság-felhőnek.

Csak most értem meg az apámat,
aki a csalárd tengeren
nekivágott Amerikának.

Csak most, hogy uj világba tartok.
Flórám az én Amerikám.
Elenyésztek a régi partok,

nem ődöngök zajuk-bajukban:
az emberarcok mélyiről
uj értelem szegélye bukkan.

Ahogy az apám nekivágott -
ha százszor nincsen, akkor is
Istenre bizom a világot.

Én nem a tusától szabódom:
szerelmemért csalok, ölök -
bár lehetőleg korrekt módon.

1937. jún.


Elemzések

A versben József Attila az apja viszonyát Amerikával és az új világgal fogalmazza meg. Az apa egy olyan hős, aki az álmát követte, elhagyta az óhazát, hogy jobb életet teremtsen magának és a családjának. Az apa keményen dolgozik és sikeres lesz az új világban, amit a "jó munka és szép pénz" jelképez. Az apa tette erőt sugall fiában, aki ismét nekivág az új világnak, hogy megtalálja saját Amerikáját. A versben érezhető az újvilági álmok és az elszakadás téma, amelyek sok irodalmi műben is megjelennek, különösen a 19. és 20. századi amerikai irodalomban (pl. F. Scott Fitzgerald, John Steinbeck, Ernest Hemingway művei). A versben érezhető az egyéni vágy és a társadalmi környezet közötti feszültség, valamint a küzdelem és az áldozatvállalás témái is, amelyek szintén megjelennek a világirodalomban és a magyar irodalomban (pl. George Orwell, Franz Kafka, Madách Imre, Petőfi Sándor műveiben). A versben az apa az erkölcsi és érzelmi döntéseivel is küzd, ami megjelenik József Attila más műveiben is, és kapcsolódik a 20. századi irodalom existencialista és lírai témáihoz.

A József Attila "CSAK MOST..." című versében természettudományos szempontból számos érdekes vonatkozás található.

Az egyik ilyen vonatkozás az, hogy az apja a zengő tengeren nekivág Amerikának. Ez utalhat arra, hogy az apja tengerész volt, és a tenger kutatásával és hajózásával foglalkozott. A mai természettudományban is sok kutatás foglalkozik a tengerrel, a tengeri ökoszisztémával és a klímaváltozás hatásával a tengeri életre.

A versben továbbá megemlítik, hogy az apja lefülelte a természetes jószerencsét. Ez arra utalhat, hogy az apja figyelte és elemző módon próbálta megérteni a természet működését. Ma a természettudományban is nagy hangsúly van a megfigyelésen, az adatgyűjtésen és az elemzésen. Rengeteg kutatás foglalkozik a különböző jelenségek okainak és hatásainak vizsgálatával.

A versben továbbá az apja elhagyja a családját, mert keményen akar keresni. Ez a gazdasági tényezőkre utal, és arra, hogy az apja előrébb valóban az anyagi érdeket tartotta. A mai természettudományban is sok kutatás folyik, amelyek az energiaforrások, az ipari folyamatok és a fenntarthatóság közötti kapcsolatokat vizsgálják. Azok a döntések, amelyeket a gazdaság, a technológia és a társadalom terén hoznak, jelentősen befolyásolják a környezetünket és a bolygónk jövőjét.

Végül, a versben a költő is Amerikába tart, és az apja nekivág a zengő tengernek. Ez a határváltozásokra és a különböző kultúrák találkozására utal, amelyek általában új gondolatokat, perspektívákat és lehetőségeket hoznak. Ma a tudományos kutatások nemzetközi együttműködésen alapulnak, és a tudományos közösség széles körű kapcsolatokat tart fenn a világ minden részéről. Az új kultúrák és perspektívák megismerése, valamint a tudományos ismeretek és felfedezések megosztása kulcsfontosságú a mai természettudományos kutatásokban.

A vers teológiai szempontból több értelmezést is lehet adni, attól függően, hogy milyen irányból közelítjük meg.

Bibliatudományi szempontból a versben megjelenő apát és az általa választott út témája kapcsolódhat az Ószövetségben található elhívási sztorikhoz, ahol Isten különleges hívást intéz valakihez, hogy elhagyja szülőföldjét és új területre, új életbe induljon. Ez a hívás és az utazás az isteni tervek végrehajtásához kapcsolódik, és gyakran az apák, mint Ábrahám vagy Mózes, különleges küldetést kapnak. Az apának a tengerre való kiállása is utalhat Isten iránti hitre és engedelmességre, hogy kövesse az elhívást, még akkor is, ha ez nehézségekkel jár.

Patrisztikai (korai egyházi gondolkodás) szempontból a versben megjelenő utazás az emberi élet spiritualitásával és a földi tapasztalatok megélésével kapcsolódhat. Az apát utolsó sorai - "ha százszor nincsen, akkor is Istenre bizom a világot" -, egyfajta Istenbe vetett abszolút hitet és bizalmat jelentenek. Ez a gondolat a keresztény hagyományban is fontos, hogy Isten mindig jelen van és vezető ereje van az emberi életben, még a nehézségek között is.

Skolasztikus (középkori teológiai irányzat) szempontból a versben megjelenő távoli út és az apát döntése az itthoni élet hátrahagyásáról kapcsolódhat a földi és a mennyei világ, a felismerés és az elengedés közötti ellentétre. Az apát arra vállalkozik, hogy új életet kezdjen és új lehetőségeket kutasson Amerikában. Ez az életút a középkori szerzetesi élet és dualisztikus filozófia kontextusában értelmezhető, ahol az elhagyás és az újra születés a lelki fejlődés, a tökéletesedés útjának része lehet.

Természetesen más szempontokból is lehet még értelmezni a verset, például az apai szeretet és felelősség, az egyéni önmegvalósítás vagy a társadalmi elvárások és normák kérdéseivel kapcsolatban.

Összességében a vers teológiai szempontból az emberi élet spiritualitását, az Isten iránti hitet és bizalmat, valamint az elhivatottság és új lehetőségek keresését, elengedését és felfedezését jeleníti meg. A bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjai mind további kontextust és értelmezést adhatnak ehhez a témához.