Fejünkre tapodták a multat,
Hanem a jövő csak megérik,
Dudvából föl a magas égig,
Mely ízes gyümölcsű embert hirdet.

Már izmainkká lett a szándék,
Tél-túl a szemek már nem sírnak
S volt-göthös anyák szerelmes pírnak
A napot kendőzik magukra.

Szándékoló, roppant kohókból
Már ömlik a vas okos formába
S nótás acél zeng majd, hol máma
És tegnap aranyat imádkoztak.

Az átkok már elátkozódtak,
A vér elvérzett, széjjelmarva,
És elrothadt gonosz hatalma
A gyümölcsdögvesztő rothadásnak.

Ide újra a szeretet jön
S gonoszok vége nyögi jöttét,
Nem mint eddig, hogy leütötték
S a jókat áldozták eléje.

Ide újra a szeretet jön
S mindenkinek fakad bocsánat,
De addig jaj, kik látva látnak
S a vaknak nem adnak szemükből!

1924. jan. 22.


Elemzések

A vers első sorában található "Fejünkre tapodták a multat" megfogalmazás kapcsolódhat a mai paleontológiai felfedezésekhez, amelyek során régészeti leleteket találnak és tanulmányoznak a múlt korokból.

A második sorban szereplő "Már izmainkká lett a szándék" kifejezés jelentheti a modern genetika és az emberi genom kutatásának eredményét, amelyek során megismerjük a gének szerepét és hatását az emberi test fizikai tulajdonságaira.

"Az átkok már elátkozódtak" sor található a versben utalhat az orvostudomány fejlődésére, amelyben a betegségek okait és kezelési módjait tanulmányozzák és próbálják megérteni.

"A vér elvérzett, széjjelmarva" sor összekapcsolható a vérkeringéssel és a vérsejtek kutatásával, amelyek felelősek a vér szállításáért és az immunrendszer működéséért.

"Ide újra a szeretet jön" sor megfogalmazás a pszichológiai kutatásokra utalhat, amelyek a szeretet, empátia és társas kapcsolatok szerepét vizsgálják az emberi boldogság és jólét szempontjából.

"A vaknak nem adnak szemükből!" sor kapcsolatba hozható a modern optika és látáskutatással, amelyek a látás folyamatát és a látászavarok kezelését vizsgálják.

Összességében, bár a vers írása idején még nem léteztek a mai természettudománynak megfelelő módszerek és technológiák, a József Attila versben megfogalmazott gondolatok és képek sok aspektusa ma is összefüggésbe hozható a természettudomány legfrissebb felfedezéseivel és kutatási eredményeivel.

A vers teológiai szempontból a szeretet és a megújulás témáját dolgozza fel. Az első sorban József Attila arra utal, hogy a múltat lenyomták és eltaposták, de a jövő még csak mostanában válik éretté. Ez lehet egy utalás az emberiség történelmére, amely tele volt erőszakkal, háborúval és szenvedéssel, de az emberiség még mindig reménykedhet abban, hogy a jövőben rájön a szeretet és a béke.

A következő sorokban a vers a múltbeli fájdalmak és traumák egészségessé válását írja le. A szemek már nem sírnak, az anyák szerelmesek és kendőzik a napot, tehát a múlt fájdalmai már nem nyomasztják őket. Ez lehet egy utalás arra, hogy a szeretet képes gyógyítani a múlt sebeit és megadja az embereknek az erőt és a reményt a jövőre.

A következő részben a vers a természeti metaforákkal jeleníti meg a szeretet megjelenését és hatását a világban. A vas okos formába ömlik és az acél zeng, ami azt jelenti, hogy az erőszak, az erő és a düh helyett a szeretet és az összefogás lesz a meghatározó tényező. Emellett utalás történik az aranyra is, ami a bibliai jelkép a tökéletességre, és ezzel azt üzeni a vers, hogy a szeretet tökéletességet hoz az emberek életébe.

A következő részben a vers arról beszél, hogy a gyűlölet és a gonoszság már átkozottá vált és hatalma megsemmisült. Ez egy utalás a kereszténység tanításaira, amelyek szerint az ördög és az átkok ereje csak ideiglenes, és végül legyőzésre kerül. Ezzel összefüggésben aztán azt mondja a vers, hogy "ide újra a szeretet jön", tehát a szeretet újra találkozik az emberekkel és meghatározza az életüket.

Végül a vers arról beszél, hogy a szeretet mindenkinek bocsánatot ad, de a látó embereket figyelmezteti arra, hogy ne ítélkezzenek a vakok felett, mert lehet, hogy ők nem látják a szeretet jelenlétét. Ez a rész az irgalmasság és a megbocsátás fontosságára utal, valamint arra, hogy ne ítélkezzünk mások felett, mert nem ismerjük teljesen a helyzetüket.

Bibliatudományi szempontból a versben sok utalás található a keresztény tanításokra és Isten szeretetére. A patrisztika szempontjából hangsúlyozza a reményt és a szeretet fontosságát az emberek életében, míg a skolasztika inkább az erkölcstani és etikai vonatkozásokra fókuszál, például a jó és a gonosz ellentéteserejére, valamint az erények és a bűnök természetére. Ezen kívül a versben megjelenik egyfajta körforgás és megújulás motivuma, amelynek keresztény teológiában külön jelentése van a megdicsőülés és az újjászületés szempontjából.

József Attila "Ide újra a szeretet jön" című versének elemzése irodalomtudományi szempontból a magyar és nemzetközi szépirodalom területén:

Magyar irodalmi összefüggések:
- József Attila műveit gyakran a modernizmus jegyében értelmezték a magyar irodalom történetében. A "Ide újra a szeretet jön" is a modernizmusra jellemző stílusú, szimbolikus nyelvezetet és képi megfogalmazást használja.
- József Attila verseiben gyakran jelennek meg társadalmi problémák, a vers is kifejezi az elnyomás alól való megszabadulás vágyát, és a szerelem, szeretet fontos jelentőségét az egyéni és társadalmi boldogság szempontjából.
- A versben megjelenő képek és metaforák a magyar avangárd irodalom sajátos vizualitását tükrözik. Például a "Dudvából föl a magas égig" sorban a vidéki és városi kultúra és táj kapcsolódik egymáshoz.
- A szélsőségeket megjelenítő kontrasztok, például a múlt és jövő, a síró és nem síró szemek, az elátkozódott és a szeretetteljes érzelmek között a versekben gyakran jelennek meg József Attila műveiben. Ez is a modernizmus és a szürrealizmus hatását mutatja József Attilánál.

Nemzetközi irodalmi összefüggések:
- József Attila művei az európai irodalmi modernizmus, szimbolizmus és avantgárd hatását is tükrözik. A "Ide újra a szeretet jön" is hasonló tematikát és stílust képvisel, mint az európai modernista költészet.
- A versek világában fellelhető az egyéni és a kollektív tudatállapot, valamint az emberi lét abszurditása és összefüggései, ami szintén jellemző a 20. századi európai irodalomra.
- József Attila művei, köztük a "Ide újra a szeretet jön" is kapcsolódik a politikai és társadalmi forradalmak időszakához, amely a modernizmus korában jelentős szerepet játszott. Ez a politikai szempont is kapcsolatba hozható az európai avantgárd művészeti irányzatokkal.
- A szeretet és megbocsátás témája szintén nemzetközileg releváns, és összefüggésbe hozható az európai avantgárd, absztrakt művészeti irányzatokkal, amelyek az egész emberi lényiség megértésére törekedtek.

Összességében, József Attila "Ide újra a szeretet jön" című versének elemzése irodalmi összefüggések szempontjából magában foglalja a modernizmus, szürrealizmus és avantgárd hatásait a magyar irodalomban. Emellett kapcsolatba hozható a politikai és társadalmi változásokkal, valamint az európai avantgárd művészeti irányzatokkal. A versekben megjelenő témák és képek globális szempontból is relevánsak az európai irodalomban.