Ők lesznek az erő és szelidség,
Szétszaggatják a tudás vasálarcát,
Hogy az arcán meglássák a lelkét.
Megcsókolják a kenyeret, a tejet
S amely kezükkel símogatják gyermekük fejét,
Ugyanavval kifacsarják az érckövekből
A vasat és minden fémeket.
Városokat raknak a hegyekből,
Nyugodt és roppant tüdejük a vihart,
A fergeteget magába szívja
S megcsöndesülnek mind az óceánok.
Mindig várnak váratlan vendégre,
Az ő számára is terítenek
És megterítik a szivüket is.

Legyetek hasonlók hozzájuk,
Hogy kisgyerekeitek liliomlábaikkal
Ártatlanul mehessenek át
Az előttük álló vértengeren.

1924


Elemzések

A vers szövegének elemzése során figyelembe lehet venni a következő szempontokat:

1. Témaválasztás és motívumok:
- A versben a jövendő férfiakról van szó, akiket erőseknek és szelídeknek írnak le.
- A tudás vasálarcának letépése, hogy láthassák az arcukon a lélek jelenlétét.
- A gyengédség és szeretet megjelenítése a kenyeret, tejet és a gyermek simogatását említve.
- Az erőkifejtés, hogy megváltsák a vasat és más fémeket, valamint városokat építsenek a hegyekből.
- A rendkívüli türelem és erő, ami a vihart és a tengerszemet elnyeli, a csendességet hozva.
- A vendégszeretet és a szívek megnyitása mások számára.

2. Stílus és költői eszközök:
- Jellemző a költőre az egyszerű, közérthető nyelvezet és a rímek használata.
- Az ellentéteket kiemelő jelzők és az átvitt értelmű kifejezések gyakoriak.
- A versben található képek, például a tudás vasálarcának szétszaggatása, a vihart lenyelve vagy a gyermek simogatásával kifacsart érckővek.

3. Összefüggések a magyar irodalomban:
- A vers József Attila szocialista költészetéhez tartozik, amelyben a munkásosztály és a proletariátus értékeit közvetíti.
- A versben megjelenő erő és szeretet jellemző a költő munkásságára, amelyben a társadalmi igazságosság és az emberiség iránti felelősség hangsúlyos.

4. Összefüggések a nemzetközi szépirodalomban:
- A versben megjelenő témák és motívumok univerzálisak lehetnek, amelyek a jó emberi tulajdonságokat és értékeket hirdetik.
- A versekben használt képek és költői eszközök általában a szépirodalom általános jellemzői.
- Az emberi erények, mint például az erő, szeretet, türelem, vendégszeretet számos nemzetközi klasszikus és kortárs irodalmi műben is megjelennek.

Összességében a vers a jövendő férfiak erényeit és fontosságát hirdeti, akik a jó tulajdonságokon keresztül képesek átvészelni a nehézségeket és hozzájárulni a társadalom és a környezet javításához. A mű mind a magyar, mind a nemzetközi irodalomban megtalálható motivációkat és témákat jelenít meg.

A József Attila által írt "Jövendő férfiak" című vers természettudományos szempontból is sok értelmezést és kapcsolódási pontot nyújthat. A versben megjelenő elemek és képek kapcsolódnak a természethez és a természettudományos felfedezésekhez, ami a mai ismereteink fényében további értelmezési lehetőségeket nyit meg.

Az "erő és szelidség" kifejezés felidézi az erőforrásokat, mint például az energia vagy az erő átalakítását és hasznosítását. Az erőforrások felhasználása egyre nagyobb jelentőséggel bír a modern világban, és a természettudományok fejlődése segíti azok hatékonyabb hasznosítását.

A "tudás vasálarcát" feltételezhetően az emberi tudomány előrehaladását jelzi. A tudás bővülése és az új felfedezések segítik az emberiség haladását és az áttöréseket a különböző területeken, például az orvoslásban, a technológiában vagy a fenntarthatóság terén.

A "vasat és minden fémeket" említése kapcsolatot teremthet a fémek kémiai tulajdonságaival és azok felhasználásával. A modern természettudományban fontos szerepet játszanak a fémek, mint például a vas, amelyek sok területen elengedhetetlenek, például az építőiparban, az elektronikai iparban vagy a közlekedésben.

A "városokat raknak a hegyekből" kijelentése felidézheti az új világítási és építési technológiák felfedezését, mint például az építészet és a városépítés fejlődését. A természettudományok előrehaladása lehetővé teszi új anyagok és módszerek alkalmazását az építészetben, például a fenntartható építésben vagy az energetikailag hatékony megoldásokban.

A "tüdejük a vihart" és a "megcsöndesülnek mind az óceánok" képek természeti jelenségekhez kapcsolódhatnak. A természettudomány felfedezései segítik a természeti jelenségek, például az időjárás vagy az óceánok működésének és viselkedésének megértését.

A "váratlan vendég" és "szívek megterítése" említés a környezetvédelem és az ökológiai tudatosság felé mutathat. A mai természettudományi kutatások alapjaiban változtatják meg a hozzáállásunkat a környezethez és a természeti erőforrások védelméhez, és hangsúlyt helyeznek a fenntarthatóságra és az emberi tevékenység hatásaira.

A vers záró sorai arra bátorítanak, hogy a jövendő férfiak legyünk hasonlóak a korábban említett képekben bemutatott erényekhez és tulajdonságokhoz. Ez azt sugallhatja, hogy az emberi faj fejlődésének és a természettel való harmóniának fontosságát hangsúlyozzák. A természettudományi kutatások segítik az emberiség haladását és még jobb kapcsolat megteremtését a természettel.

A vers teológiai szempontból azt sugallja, hogy a jövendő férfiak "az erő és szelidség" megtestesítői lesznek. Ez arra utal, hogy a tökéletes férfiak erősek és határozottak, ugyanakkor megtartják a szelídséget és érzékenységet. Ez a képességük, hogy "szétszaggassák a tudás vasálarcát" láthatóvá teszi a lelküket az arcukon.

A versbibliai alapokkal rendelkezik, amikor rámutat az erő és a szelidség egységére. A bibliai tanítások számos alkalommal említik, hogy a férfiaknak erőseknek kell lenniük, de ugyanakkor szelídeknek is. Például Jézus Krisztus, aki a kereszténység központi alakja, erősen állt ki az igazságért és tanításai elterjesztéséért, ugyanakkor szelíden bánt mindenkivel, aki hozzáfordult.

A bibliatudomány dolgozói azért érdekeltek a versben, mert hangsúlyozza a létfontosságú kapcsolatot az erő és a szelidség között. A bibliai tanulmányok olyan témákkal foglalkoznak, mint az erő és a megtorlás, valamint a tökéletes szeretet és megbocsátás. Ez a vers arra utal, hogy a jövendő férfiakban az erő és a szelidség úgy jelenik meg, hogy lelkük érzékelhetővé válik az arcukon, és képesek lesznek határozottan fellépni a világi tényezőkkel szemben, miközben megtartják az emberségüket és érzékenységüket.

A patrisztikára is kapcsolatban lehet tekinteni, mivel a versekben megjelenik a lelkiség és a fenséges természettel való kapcsolat. A patrisztika tárgyalja az isteni lényeg és az emberi szellem kapcsolatát, valamint azt, hogy az emberi lélek hogyan tükrözi vissza isteni jellemvonásokat. A versben az erő és a szelídség egyesül az emberi lelkében, és az emberek erejükkel képesek megváltoztatni és formálni a világot maguk körül.

A skolasztika, a középkori filozófiai irányzat, tanulmányozza az összefüggéseket a hit és az ész között. Ami ebben a versben megjelenik, az a tudás összefonódása az erővel és a szelídséggel. A vers arra utal, hogy a jövendő férfiak a tudás fenén keresztül képesek megérteni és alkalmazni az erőt és a szelídséget. A vasálarc az emberi tudás szimbóluma, és amikor a jövendő férfiak "szétszaggatják", azaz átlátnak mögötte, képesek meglátni az igazságot és felhasználni azt a világ javára.

Ezenkívül a versben megemlíti a városok építését a hegyekből. Ez arra utal, hogy a jövendő férfiak képesek lesznek olyan dolgokat létrehozni, amiket mások nem tudnak. Ebből a szempontból az építés metaforikus lehet a kultúra, az oktatás és az értékrend fenntartásának képességére.

Ez a vers tehát a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjaiból is megszólítja olvasóját, és arra kéri őket, hogy a jövendő férfiakhoz hasonlóak legyenek, akik az erő és a szelídség egyensúlyát képviselik.