Megvallattak, hogy vérzett a husunk.
Elvtársunk, ki még sétálsz, mint a fény,
gondolj reánk, kik fel-le futkosunk
és messze nézünk cellánk szögletén.
Lágyult az izmunk, fekhelyünk kemény,
eledelünket kiköpi a szánk,
gyomor- s tüdőbajt ítéltek reánk
s ha nem pusztulunk, elpusztítanak.
Még harcolunk, de testünk oly sovány.
Testvér, segítsd a lebukottakat.

Otthon a tűzhely hűvös és repedt,
hideg fazékban készül az ebéd:
a csarnok nyirkos kövéről szedett
kis káposztalevél és hulladék.
Az asszony szédül, szidja gyerekét
s a szomszédné a gangon kiabál,
hogy tőlünk sosem kapja vissza már
az ujjnyi kevés lámpaolajat.
Tél lesz, ragyog a fagy s az éhhalál.
Testvér, segítsd a lebukottakat.

Gondoljatok a büdös kiblire,
mely ködgomolyban küld új nyavalyát.
Adjatok szappant, lóhúst s télire
apadt testünkre adjatok ruhát.
Küldjetek könyvet, bármily ostobát,
mert megőrjít a patkánypuha éj,
az asszony nélkül gyötrő szenvedély.
Enyhítsd kínunk, ha munkás vagy s szabad,
Elvtárs, hisz te vagy a Vörös Segély!
Testvér, segítsd a lebukottakat.

Küzdtünk híven a forradalomért,
nem halhatunk meg, élnünk kell tovább.
Zizegve várnak a röpcsik, a hék
s éhbérrel várnak mind a burzsoák.
A mozgalom vár, munka és család,
míg megbukik a kizsákmányolás,
sarló villan, lesújt a kalapács
s börtönről, gyárról lehull a lakat.
Éljen a Szovjet, a munkástanács!
Testvér, segítsd a lebukottakat.

1930. nov.


Elemzések

József Attila "Lebukott" című verse egy politikai témát dolgoz fel, azonban természettudományos szempontból is érdekes elemeket tartalmaz. A versben megjelennek olyan témák, amelyek a mai természettudományos felfedezésekhez kapcsolhatók.

Az egyik ilyen elem a vers elején található referencia a vérzett husra. A vérzett hús a biológiában egy betegség jele lehet, amelyet például baktériumok okoznak. Az elmúlt években a kutatók felfedezték az antibiotikum-rezisztencia problémáját, amelyre a vers is utalhat. Az antibiotikumok túlzott használata miatt a baktériumok egyre ellenállóbbak lettek az antibiotikumokra. Ez komoly problémát jelent az egészségügyben, hiszen egyre nehezebb a fertőzések kezelése.

A versben továbbá szerepelnek olyan említések, amelyek a szegényes életkörülményekre utalnak. Az élelmiszerek minőségével, hiányosságaival kapcsolatos részek a táplálkozástudományhoz kapcsolódhatnak. Az asszony panaszkodik a túlságosan egyszerű, alultápláló ételek miatt. Az élelmiszeriparban folyamatosan felfedeznek és kutatnak olyan új módszereket, amelyekkel hatékonyabban lehet előállítani és gazdaságosan tudják a lakosságot táplálni. Az egészséges táplálkozás és az élelmiszerbiztonság fontos témák a modern természettudományban.

A versben szereplő betegségek, mint a gyomor- és tüdőbaj, arra utalhatnak, hogy a környezeti tényezők hogyan járulhatnak hozzá a betegségek kialakulásához. A szennyezett környezet, a rossz lakáskörülmények és a hiányos higiénia mind olyan faktorok, amelyek hatással lehetnek az emberi egészségre és betegségekhez vezethetnek.

A vers további részeiben többek között a higiénia, az egészségügyi ellátás hiányosságai, valamint a fizikai és szellemi jólét fontossága kerülnek elő. Ezek a témák a modern orvostudomány területéhez kapcsolódnak, amely mindennap fejlődik és újabb módszereket és megoldásokat kutat például a betegségek megelőzésében, a gyógyításban és az emberi egészségmegőrzésben.

Összességében József Attila "Lebukott" című verse több olyan elemet tartalmaz, amelyek a természettudományos felfedezésekhez, az egészségügyhöz, az élelmiszeriparhoz és a környezetvédelemhez kapcsolódhatnak. Ezek a témák aktuálisak és további kutatásokat igényelnek a modern világban.

A vers a bizonytalanság és szenvedés képeit ábrázolja azokról, akik részt vettek a forradalomban, de vissza lettek csapva és elárulták őket. Azt a kérést fogalmazza meg, hogy az elvtárs, aki még mindig sétál és élvezheti a szabadságot, gondoljon rájuk és segítse a "lebukottakat".

A bibliatudomány szempontjából a versben a szenvedés, az elnyomás és a remény hiánya jelenik meg. A versben említett "elvtárs" lehet azoknak a nemzetközi szocialista mozgalmaknak a szimbóluma, akik elárulták az alulreprezentáltakat, és nem tartották meg az ígéreteiket.

A patrisztika nézőpontjából a versen megjelenik az emberi méltóság megsértése és a szolidaritás fontossága. A versben hangsúlyozott közösségi szempontok és a segítség kérése a lebukottaknak az emberi értékek tiszteletben tartását és az egyén felelősségét hangsúlyozza az elnyomottak iránt.

A skolasztika nézőpontjából a vers megjelenítheti az elnyomás gazdasági és társadalmi struktúráját, és az együttműködő erők szükségességét a változás eléréséhez. A versben helyenként megjelenő képek és metaforák segítik a társadalmi igazságosság és az egyenlőség értékének felismerését és előmozdítását.

Ezenkívül, a versben található felhívás az "elvtársnak" arra, hogy segítse a lebukottakat, a társadalmi szolidaritást és az együttműködést hivatott erősíteni. Emellett a versben megjelenik a keresés és a remény, hogy a változás és a szabadulás eljön.

Általánosságban véve a vers teológiai szempontból azt a kérdést feszegeti, hogy hogyan lehetne a társadalmi igazságtalanságokat leküzdeni és a szenvedő embereket támogatni. Az elnyomottakért való kiállás és a szolidaritás üzenete áthatja az egész verset, és vallási alapokra helyezkedik.

A vers a szépirodalom területén helyezkedik el, a lírai műfajba sorolható.
József Attila költészetének egyik fő jellemzője a társadalomkritika és a szociális problémák megjelenítése. A "Lebukott" című versében is ilyen témával foglalkozik. A versben megjelennek a politikai ellenzék tagjaira vonatkozó utalások, valamint a szegényebb rétegek nehézségeit és szenvedéseit is bemutatja. Az első részben a börtönbe zárt ellenzéki aktivisták helyzetét és fizikai állapotát írja le, valamint segítséget kér a harcosok számára.
A második részben a szegény emberek otthoni körülményeit és az élelmiszerhiányt festi meg. A környezet elszegényedését mutatja be és kérik a segítséget az alacsony jövedelműek számára.
A harmadik részben pedig a higiéniai körülmények, a szükséges alapvető dolgok hiánya (szappan, ruha) kerülnek terítékre. A költő a gazdag rétegek felé fordul, kérik őket, hogy segítségükre legyenek.
A negyedik részben a forradalom és a munkásosztály szerepe kerül előtérbe, a várakozás és a közös törekvés hangsúlyozása. Azért küzdenek, hogy megszabaduljanak az elnyomástól és a burzsoáktól, és a közösség jólétét szolgálják. A vers harmóniát teremt a lírai költészet és a társadalomkritika között.
A "Lebukott" a magyar irodalomban a szocialista realizmus stílusába sorolható, amely a szocialista társadalmi berendezkedés ideológiáját tükrözi. Nemzeti szinten arra utal, hogy a polgári kormánnyal és az elnyomó rendszerrel szembeni harcban a költőknek is aktív részt kell vállalniuk.
Nemzetközi szépirodalom területén összehasonlítható olyan költőkkel, mint Bertolt Brecht vagy Mihail Soscsenkov. Mindhárom költőnek fontos a társadalmi kérdésekre reflektálás és a politikai elkötelezettség megjelenítése a műveiben. A "Lebukott" hasonlóan tartalmaz társadalmi problémákat gyökeresen megfogalmazó, figyelemfelkeltő és provokatív verseket, mint Brecht "Dreigroschenweise" című költeménye vagy Soscsenkov "Az éhezők" című elbeszélése. A vers tehát megfelel a szocialista realizmus eszményeinek, amely a műalkotást a társadalom érdekeinek szolgálatába helyezi.