Már egy hete csak a mamára
gondolok mindíg, meg-megállva.
Nyikorgó kosárral ölében,
ment a padlásra, ment serényen.

Én még őszinte ember voltam,
ordítottam, toporzékoltam.
Hagyja a dagadt ruhát másra.
Engem vigyen föl a padlásra.

Csak ment és teregetett némán,
nem szidott, nem is nézett énrám
s a ruhák fényesen, suhogva,
keringtek, szálltak a magosba.

Nem nyafognék, de most már késő,
most látom, milyen óriás ő -
szürke haja lebben az égen,
kékítőt old az ég vizében.

1934. okt.


Stílusok

Jóska Attila MAMA

Egy hete csak a mamára

gondolok mindíg, meg-megállva.

Nyikorgó kosárral ölében,

ment a padlásra, ment serényen.Én még igaz ember voltam,

ordítottam, tomboltam,

Másra hagyja a dagadt ruhát!

Engem vigyen föl a padlásra.Csak ment és teregetett csendben,

nem szidott, nem is nézett reám.

S a ruhák fényesen, suhanva,

keringtek, szálltak a magasba.Nem szánnék, de már késő,

látom, mily óriás ő -

szürke haja libben az égen,

kékítőt old az életén.1934. október.


Elemzések

József Attila "Mama" című versét teológiai szempontból is meg lehet vizsgálni, annak ellenére, hogy a vers elsősorban az anyaszerepről és a gyermeki szeretetről szól.

A bibliatudomány nézőpontjából a vers a teremtett világban megnyilvánuló isteni gondviselést és szeretetet idézi fel. Az anya jelenléte és gondoskodása az isteni szeretet képét tükrözi, ahogyan gondoskodik a fiáról. Az anyai szeretet az Isteni szeretet egyik képviselője is lehet a versben.

A patrisztika szempontjából a versben az anyára vonatkozó óriási szeretettel találkozunk, ami a szeretet és az isteni kegyelem jellemzői lehetnek. Az anya a Teremtő isteni előképe, akinek szeretete és gondoskodása felidézi Isten jóságát és állhatatosságát.

A skolasztika nézőpontjából a versben megjelenő anyagias, földi dolgok (pl. a nyikorgó kosár, a ruhák teregetése) szimbolikusan az emberi létföldön megjelenő Isteni gondviselés és szeretet átélése lehet. Az anya tevékenysége Isten működésének jelképe, amelyet a gyermeke észlel és megért az életben.

Emellett egy másik értelmezési lehetőségként a vers az emberi kapcsolatokban megnyilvánuló szeretetről és megbecsülésről is szólhat. Az anya-gyerek kapcsolat a kölcsönös szeretet és tisztelet megjelenítője lehet, ahol az anya minden cselekedete a gyermekek iránti szeretetből fakad.

Összességében József Attila "Mama" című verse teológiai szempontból a szeretet és a gondoskodás különböző aspektusait hivatott bemutatni, legyen az isteni szeretet vagy az emberi kapcsolatokban megnyilvánuló szeretet. Az anya szerepe Isteni előkét és szeretet képviselőjét is jelentheti a versben.

Ez a vers tulajdonképpen egy lírai vallomás, amely József Attila édesanyjához, Mamához való kötődését fejezi ki. A versben a költő a mamája emlékére gondol vissza, és megemlékezik arról, hogy milyen fontos szerepet játszott az életében.

A versben található néhány térben és időben megjelenő elem, amelyek természettudományos felfedezésekkel összefüggésbe hozhatók. Az egyik ilyen elem a kosár, amely a mamánál van és nyikorgó hangokat ad ki. A mai természettudományban a hangok tulajdonságait és keletkezését tanulmányozzák. A Kozmikus Mikrohullámú Háttérsugárzás (Cosmic Microwave Background Radiation) például az Univerzum kezdetével és kialakulásával kapcsolatban végzett kutatások során fedezték fel.

A versben szereplő ruhák is érdekesek lehetnek természettudományos szempontból, hiszen mozognak, keringnek és szállnak a magasba. Ezek a ruhák egyfajta energiaátvitel példái lehetnek. Az energiaátvitel a fizikában, a hő, hang és elektromos jelenségek mozgását jelenti.

A versben említett égen lebegő szürke haj és az ég vizében oldódó kékítő is természeti jelenségeket idéz.
A haj színe és az, hogy az égen lebeg, az elektronikai spektroszkópiahoz köthető, ami az anyagok szerkezetének és tulajdonságainak tanulmányozásában játszik szerepet.

Az ég vizében oldódó kékítő a légkörben található hajnali és esti nappalikor kialakuló izzószínű, a Nap átmeneti eltűnéséhez és megjelenéséhez kötődő optikai jelenség. Ez annak a következménye, hogy a fény hullámhossza alakulása függ a légkörben jelenlévő gázoktól és aeroszoloktól.

Ezek a természettudományos elemek a versben a költő érzelmes leírása segítségével teszik szemléletessé és gazdagabbá az olvasó élményét. Ezek az elemek a természettudományok mai legfrissebb felfedezéseivel kapcsolatban is állhatnak, és rávilágítanak a természeti világ rejtett csodáira.

A vers első ránézésre egy anyukára való emlékezést sugall, de további elemzés elengedhetetlen annak érdekében, hogy mélyebb összefüggéseket találjunk mind a magyar, mind a nemzetközi irodalom területén.

A vers nyelvezetének észrevehető sajátossága az egyszerű, hétköznapi szavak használata. Ez jellemző József Attila többi verseire is, aki szimbolikus nyelvezetet használt annak érdekében, hogy a hétköznapi emberekhez közelebb hozza az irodalmat. Ezenkívül, a költő a versben a jelentőségét hangsúlyozza a képeknek, például a "nyikorgó kosár" vagy a "ruhák fényesen, suhogva" képeinek, amelyek megragadják az olvasó figyelmét és erős érzéseket váltanak ki.
A versben a költő emlékezik egy eseményre, amelyen a mama egyedül végzi a házimunkákat, anélkül hogy megszidná vagy figyelne rá. Ez a kép az anya iránti tiszteletet és elismerést sugallja. A költő az anyjának fizikai megjelenését is leírja, különös tekintettel a szürke hajára, amely a korral és a bölcsességgel hozza kapcsolatba. Az ég képe utalhat arra, hogy az anya erőt és inspirációt ad a költőnek.

A magyar irodalomban József Attila egyike a legjelentősebb költőknek, és a MAMA című vers is az ő művei közé tartozik. A költő a szocialista realizmus jegyeit viseli magán, és politikai tartalmat is ábrázol verseiben. A MAMA a költő személyes élményén alapul, de az is lehetőség, hogy általánosabb értelmű, például az anyaságot vagy a női erőt jelképezi.

A nemzetközi irodalomban József Attila nagy hatással volt más nemzetközi költőkre is. Például, az általa használt szimbolikus nyelvezet és a hétköznapi emberekhez való közelség Jean-Paul Sartre francia írónak is inspirációt nyújtott. Az a tény, hogy a költő az anyaság kérdését feszegeti, összeköthető más költők műveivel is, mint például Sylvia Plath vagy Anne Sexton, akik szintén az anyaság témáit dolgozták fel a verseikben.

Összességében, a MAMA című vers irodalomtudományi szempontból a költő szimbolikus nyelvezetének és a hétköznapi emberekhez való közelségének egyik jellegzetességét mutatja. A vers a magyar és a nemzetközi irodalom területén is összekapcsolódik más költőkkel és irodalmi irányzatokkal.