Ó mennyi csönd van némely alkonyatban,
Mennyi derű és mennyi nyugalom,
A felhők úgy pihennek a magasban,
Mint a bárányok a domboldalon.

Szelíd békesség árad a világra,
Meghalt a harc, a lárma, a panasz,
Kinyílik a búcsú halvány virága,
A nap végső csókjából fakad az.

Az ember nézi az alkonyt, szivében
Szeretne ő is békét és derűt,
És várja, hogy az éj jöjjön sötéten,
Mint gyásza, melyben oly rég elmerült.

E nagy, mély csönd szent közönyében érzi,
Mily idegen már tőle a világ
És a halálra gondol, mely kitépi
Lelkéből vérző gondjai nyilát.


Elemzések

A vers a béke, csönd és nyugalom témájával foglalkozik. Juhász Gyula az alkonyatot használja metaforaként a belső békére, az ember lelki nyugalmára. A verse az ellentétpárokra épül: a csönd és a nyugalom, a harc és a halál, valamint a világ közeledése és távolodása az ember szívéhez.

A versben megfigyelhetők a romantika jegyei: az érzelmek megjelenése, a természeti elemek metaforikus jelentősége és a belső világ kifejeződése a külvilág révén. Juhász Gyula választja a természetet, a napot és az alkonyatot, hogy általuk fejezze ki az emberi érzéseket és vágyakat.

A vers magyar irodalmi összefüggései közé tartozik többek között a romantikus líra hagyományához. A természeti jelenségek, mint például a nap, a felhők és az alkonyat gyakran szerepelnek a romantikus költészetben. Az alkonyat a romantikus lírában a vágyakozás, az érzelmek és a belső világ jelképeként is szerepel.

A vers általánosabb értelmezésében pedig megfigyelhetőek a nemzetközi irodalom összefüggései is. A béke, csönd és nyugalom témája univerzális és minden kultúrában jelen van. Emiatt a vers a nemzetközi szépirodalomban is megállná a helyét, hiszen a témája mindenki számára érthető és átélhető.

Általánosságban véve, a versek irodalomtudományi elemzése során fontos a szerző életművének és a kor irodalmi jellegzetességeinek figyelembevétele is. Juhász Gyula versei a századfordulón közölt magyar romantikus líra jellegzetességeit mutatják, amelyeket a nemzetközi szépirodalom hatása is érintett.

A versben megjelenik az alkonyat nyugalmát, csendjét és békéjét ábrázoló kép. Ez a kép sokszor teológiailag is értelmezhető, hiszen az estéhez, a sötétséghez gyakran kapcsolódnak a megtisztulás, a pihenés és a megbékélés motívumai. A verselemzés során a következő teológiai szempontokat érdemes figyelembe venni:

1. Bibliatudomány: A Biblia számos helyen említi az estét, az alkonyatot. A kezdeti teremtéstörténetben az est a nap leáldozásával, a munka befejeződésével, valamint a pihenés és a megújulás idejével kapcsolódik össze. A versben megjelenő csend és békesség tehát annak a megértésének a jele lehet, hogy az ember a teremtés rendjét követve megtalálja a belső békét.

2. Patrisztika: A patrisztikus gondolkodásban, a korai keresztény teológia időszakában, az alkonyat szimbolikus értéket kapott. Az est, mint a nap leáldozása, a halál metaforájává vált, míg a hajnal, mint az új nap kezdete, az élet és feltámadás jelképeként szerepelt. Ebben az értelemben a versben megjelenő öröm és békesség az emberi halandóság és a remény metaforája lehet.

3. Skolasztika: A skolasztikus teológia a középkorban fejlődött ki, és a racionalitást helyezte előtérbe. Az est, mint a nap leáldozása, az elmúlás és a múló idő felfogását is jelentheti. Az idő múlásának ábrázolása és a búcsú halvány virágának megnyílása a múlt és jelen kapcsolatára, az idő múló jellegére utalhat. Ebben az értelemben a verselemzés során az időhöz való viszony és az elmúlás képe is fontos lehet.

Ha a vershez más ötleteink lennének, például a számunkra fontos személyes értékek, vágyak vagy félelmek megjelenítése, ezeket is érdemes figyelembe venni. A vers mindenki számára más értelmet hordozhat, és az egyéni értelmezés is sokszor fontosabb lehet, mint a teológiai utalások bemutatása.

A vers alapvetően egy alkonyati jelenet leírására koncentrál, ahol a természeti környezet és az emberi érzések találkoznak. Az alkonyat jelensége azonban számos természettudományos felfedezéssel és jelenséggel kapcsolatba hozható.

Az alkonyat során láthatjuk, hogy a felhők "pihennek a magasban, mint a bárányok a domboldalon". Ez összefüggésbe hozható a légköri jelenségekkel és a felhők képződésével. A legfrissebb kutatások szerint a felhők képződéséhez és viselkedéséhez kapcsolódó fizikai folyamatokat részletesen tanulmányozzák a tudósok. Ez az ismeret segíti a meteorológusokat az időjárás előrejelzésben és az éghajlati változások megértésében.

A versben említik a "nap végső csókját", ami az alkonyat utolsó sugarait jelenti. Az újabb kutatások eljutottak ahhoz a felismeréshez, hogy a napfény különböző típusai és spektrális összetétele hatással vannak a Földön található élőlényekre. Az UV-sugárzás például fontos szerepet játszik a bőrrákkal kapcsolatos betegségek kialakulásában és a szem egészségében.

Az emberi szereplő a versben azt kívánja, hogy az éjszaka sötéten jöjjön, "mint gyásza". Ez összefüggésbe hozható a fényszennyezés kutatásával. A tudósok rájöttek, hogy a mesterséges fények súlyos hatást gyakorolnak a természetre és az ökoszisztémára. Az éjszakai fények elnyomják az éjszakai égbolt láthatóságát, ami befolyásolja a növények és állatok biológiai ritmusát és tájékozódását.

A versben megjelenik a halál gondolata is, ami összefüggésbe hozható az emberi egészség és az öregedéssel foglalkozó kutatásokkal. A tudományos felfedezések segítenek megérteni a testi és mentális folyamatokat, amelyek az öregedéssel kapcsolatos betegségek kialakulásához vezethetnek. Az orvostudomány és a biológia területén végzett kutatások célja az egészséges élet meghosszabbítása és a betegségek megelőzése.

Ezért, bár a vers elsősorban az alkonyat hangulatát és az emberi érzéseket fejezi ki, számos elemének köze van a mai legfrissebb természettudományos felfedezésekhez és kutatásokhoz.