Bűvész hazája széles e világ,
Ezért kelendő a komédiád,
Mert léha tréfa és mihaszna játék
Bomlott idegnek mindenütt ajándék.

Nem irigyellek. Csak robogj te gyorsan
Reklámbatáron, boldog autóban,
Én az utadból bizton félreállok
S gyalog megyek bár, mégis égbe szállok.

Amit elértél, arra sohse vágyom,
Inkább heverjek a smaragd gyepágyon,
Mint tövisein tűnő sikereknek,
Melyekről hírek és pletykák brekegnek.

Ó mit tudod te, hogy mi sír titokban
A jegenyékben és az alkonyokban,
A hegedűkben és a tört szivekben
S mi készülődik egy új fergetegben?

Ó mit tudod te, embernek, magyarnak
Mi fáj ma mélyen és a szent viharnak
Mit rejt a méhe, mely egünkre jön még
S veszett világot vígan összedönt még?

Én e viharnak húrját hangolom már
S hiszem, hogy boldog himnusz lesz a zsoltár,
Mely most Babilon baljós vize mellett
Magányosan az Istennek felelget!


Elemzések

A vers teológiai szempontból megmutatja az emberi erőfeszítések és a természetfeletti erők közötti ellentétet. A versben Juhász Gyula elutasítja a világi sikereket és a felületes vidámságot, és inkább a spirituális és transzcendens élményekre törekszik.

A bibliatudomány nézőpontjából a vers arra utal, hogy a világi dolgok és a földi örömök hiábavalóak és lehetetlenek az örök boldogsághoz képest. Ez a gondolat részben kiemeli az Emberi Próféciák könyvének üzenetét, amelyben az Ecclesiastes írója arra figyelmeztet minket, hogy minden földi dolog előtt meg kell adni a kellőképpen méltányos helyet.

A patrisztika szemszögéből nézve a vers arra a tényre hívja fel a figyelmet, hogy az igazi boldogság csak Istenben található, és hogy a világi sikerek és élmények nem hozhatnak valódi elégedettséget vagy célját az ember életében. Ez hasonlóan kapcsolódik Szent Ágoston elméletéhez az emberi vágyakra és az isteni tökéletességre való válaszadásról.

A skolasztika irányzat szempontjából a vers hangsúlyozza a hitet és a transzcendens élmények fontosságát a megismerésben és az emberi boldogságban. Ez kapcsolódik a skolasztikus teológusok, például Aquinói Szent Tamás gondolataihoz, akik a hitet és az értelem közötti összefüggésekre összpontosítottak.

Összességében a vers teológiai szempontból arra hívja fel a figyelmet, hogy a valódi boldogság és elégedettség nem a világi dolgokban, hanem Istenben található. Ez megkérdőjelezi a világi sikerek és élmények értékét, és arra készteti az embert, hogy fordítsa figyelmét a spirituális, transzcendens és isteni tapasztalatok felé.

A vers egy kritikai hangvételű panaszözön arról, hogy a világban a felszínes, léha tréfák és játékok hamis értékeknek számítanak, míg az igazi értékek és érzelmek nem kapnak kellő figyelmet és megbecsülést. Az első négy sorban a szórakoztató ipar, a reklámozás és az autózás kritizálása rejlik. A következő négy sorban a szerző elutasítja a sikert és a hírnevet, inkább választaná a csendes, természethez közel lévő életet. A következő négy sor arra utal, hogy a szerző olyan titkokat ismer, amiket a felszínes és rohanó világ meg sem sejt, és rámutat, hogy mi fáj és mi készülődik, valódi érzések és események a háttérben. Az utolsó négy sorban a szerző a vallásra és a hitre utal, hogy ez az, aminek hangot kell adni a világban, és aminek végre kell hajtania a veszett világ következményeit.

A versben megfigyelhetők irodalmi vonatkozások is, például az allegorikus jelent, amely a komédiával, a reklámokkal, az autóval és a sikerekkel kapcsolatos. Ez a vers lehetőséget ad a szépirodalom és a valóság közötti különbségek és ellentmondások felfedezésére és elemzésére.

A versben Juhász Gyula a nemzetközi szépirodalom kiemelkedő jelentőségét mutatja be, amikor a világban elterjedt jelenségekre utal, mint a reklámozás, az autózás és a sikerek iránti vágy. Ugyanakkor, a vers a magyar irodalomra is utal, amikor a szerző megemlíti a magyar népet, a magyar embert és a szent vihart.

Összességében a vers kritikus tónusával, allegorikus jelentéseivel és irodalmi vonatkozásaival arra ösztönzi az olvasót, hogy reflektáljon a modern világban uralkodó értékek és elvek közötti ellentmondásokra, valamint a magyar és nemzetközi szépirodalom különbségeire és kapcsolataira.

A vers természettudományos szempontból vizsgálva több olyan elemet is magában foglal, ami a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseivel összefüggésbe hozható.

Az első sorban szereplő "Bűvész hazája széles e világ" utalhat arra, hogy a világ nagy és sokféle csodálatos helyeket rejt. A mai természettudomány kutatásainak köszönhetően ezek a helyek és a bennük található jelenségek egyre jobban megismerhetők. A globális utazások és a műholdas felvételek lehetővé teszik, hogy bebarangoljuk az egész világot és felfedezzük annak természeti csodáit.

A "léha tréfa és mihaszna játék" kifejezés azt sugallhatja, hogy a természeti jelenségekkel kapcsolatban előfordulhatnak az ember számára látszólag jelentéktelen vagy léha dolgok, amelyek azonban számos előnyt vagy veszélyt hordozhatnak. A természettudomány a legfrissebb kutatásokkal és technológiával fejleszti az eszközöket, amelyek segítségével ezeket a jelenségeket jobban megérthetjük és hatékonyabban kezelhetjük.

Az "autó" szó utalhat az ember által kifejlesztett és alkalmazott technológiákra, amelyek általában a természetes erőforrások kihasználásával működnek. Az autózás gyorsasága és kényelme azonban nem mindig egyeztethető össze a természettel való harmonikus kapcsolattal. A modern természettudomány azonban arra törekszik, hogy fenntartható módon használja fel a földi erőforrásokat, és megoldásokat találjon a klímaváltozás és a környezetszennyezés problémáira.

A "mehe" szó utalhat a rovarokra, amelyek a növényző szervezetek beporzásáért felelősek. A természettudomány kutatásai rámutattak az állatok és növények közötti összefüggésekre, és felismerik a beporzás fontosságát a biodiverzitás és az ökoszisztéma fenntartásában. A méhek jelenleg fenyegetett helyzetben vannak, és a kutatók próbálják megérteni és megmenteni ezeket a fontos lényeket.

A "viharnak húrját hangolom már" kifejezés arra utalhat, hogy a természeti jelenségeket felhasználhatjuk, vagy befolyásolhatjuk a javunkra. A legszélsőségesebb időjárási jelenségek, mint például a viharok, az éghajlatváltozás hatására ma egyre erősebbek és gyakoribbak lehetnek. A természettudomány a klímaváltozás okainak és hatásainak megértésével próbálja meghatározni, hogyan lehet felkészülni és megvédeni magunkat ezektől a szélsőséges időjárási jelenségektől.

Összességében a vers természettudományos szempontból különböző témákat és jelenségeket érint, amelyek napjainkban a kutatások és felfedezések tárgyai lehetnek. A természettudomány segít megérteni és jobban kezelni ezeket a jelenségeket, és a fenntarthatóság elvei alapján megőrizni és védeni a Földünk értékeit.