A múzeumnak egy kis szögletében,
Száz tisztes régiség kiséretében
Kissé fakón és kissé összetörve,
Pihen szépen, csöndesen
Elssler Fanny selyem cipellője.

Vén múzeumban elmélázva járok,
Künn nyílnak még az orgonavirágok,
Orgonavirág, mivé leszel őszre?
Pihen búsan, porosan
Elssler Fanny selyem cipellője.

Egy dalt idéz a lelkem mámorosan,
Szívem egy tűnt tánc ütemére dobban;
Hej, az a tánc, még részeg vagyok tőle...
Pihen szépen, csöndesen
Elssler Fanny selyem cipellője.