Mikor meghalt, megállt az óra,
Az örök mécses kialudt.
Fehér ruháját rája adták,
- Szolgálólánya volt az Úrnak -
S tudta, hogy e világ hazug.

"Etelka" volt legszebb regénye,
A legszebb képe ó fametszet,
Melyen a sarlós holdon állott
- S az ős kígyó farkát tapodta -
Mária, anyja kegyelemnek.

És titkos, távol férfihőse
A kapitány, martír Sebestyén,
Fához kötözve, égre nézve,
Míg az arany nyilak piros rést
Hasítnak boldog, ifjú testén.


Elemzések

A vers irodalomtudományi szempontból számos érdekes összefüggést mutathat mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom területén.

Az első szakaszban a vers kezdő sorai az idő megállásával és az örök mécses kialvásával indítanak, amely motívumokat több klasszikus és romantikus műben is megtalálhatunk. Az idő megállása például Edgar Allan Poe "Órák" című versében is megjelenik, míg az örök mécses, mint szimbólum, több vallási és művészeti alkotásban is előfordul.

A második szakaszban a "Etelka" regényre és a fametszet képére utalnak, amelyek mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalomban megtalálhatóak lehetnek. A regény címe "Etelka", amely lehet egy kitalált vagy valós regény, ám ahogy a versben is állítják, ez a legszebb regény. Az ős kígyót támadta képe pedig egyszerre lehet bibliai és mitológiai utalás, mint például az ádám és éva történetében vagy a görög mitológiában.

A harmadik szakaszban a vers egy férfihősről, a kapitányról szól, aki fához kötözve néz az égre, míg kegyelemtől áthatott boldogan várja az arany nyilakat. Ez a motívum is számos műben előfordulhat, mint például Alexandre Dumas "A három testőr" című regényében vagy Shakespeare "Rómeó és Júlia" című drámájában.

Összességében tehát a vers számos összefüggést mutat mind a magyar, mind pedig a nemzetközi szépirodalom területén. A tematikai és szimbolikus elemeket figyelembe véve egyaránt találhatunk párhuzamokat az idő megállásával, az örök mécses kialvásával, regényekkel és képekkel, valamint a fához kötözött, várakozó férfihősökkel kapcsolatos művek között.

A vers egyik lehetősége a természettudományos szempontból történő elemzésnek az óra megállása lehet. Az óra működésének megzavarása vagy megszűnése általában egy mechanikai vagy elektromos hiba miatt történik, de a legfrissebb felfedezések és kutatások során kiderült, hogy az idő folyamatosan változik, és a világegyetemben az idő sem működik ugyanaz, mindig relativitás és gravitáció alapján működik. Az óra megállása tehát a versben lehet a természeti folyamatok működésének változására utaló szimbólum.

A következő érdekes elem a versben a "fehér ruha", amit Mári nénémre adtak. Ez a jelenség a fehérvérsejtekre emlékeztethet, amelyek az immunrendszer részei és a test külső támadásokkal, például baktériumokkal, fertőzésekkel szemben védelmeznek. A fehérvérsejtek fontos szerepet játszanak az egészség fenntartásában és a betegségek leküzdésében.

A "sarlós hold" és az "ős kígyó" is érdekes elemek a versben. A Naprendszerünkben a Hold a Föld egyetlen természeti műholdja, és a holdsarló egy természeti jelenség, amikor a Hold látható része részlegesen vagy teljesen eltakaródik a földi árnyék miatt. Az ős kígyó pedig a bibliai történetre utalhat, amikor a kígyó megkísértette Évát az Édenkertben az almáért cserébe. Az ős kígyó tehát lehet a természettudományi kutatásokban történő evolúció és az emberi eredet témájára utaló szimbólum.

A következő elem a versben a "kapitány, martír Sebestyén", aki egy fához kötözve a piros résekbe néz. Ez lehet a vérrel való kapcsolat, amely a testben az erekben kering. A vér az egyik legfontosabb összetevője az emberi testnek és számos fontos szerepet játszik, például oxigént és tápanyagokat szállít a sejtekhez. Az arany nyilak a keringési rendszerben történő véráramlásra is utalhatnak, amit a modern orvostudomány is vizsgál és tanulmányoz.

Ezen elemek mellett a versben számos más kifejezés és szimbólum is található, amelyek természettudományos értelmezése is lehetséges lehet, például az örök mécses kialudása vagy az "e világ hazugsága". Azonban ezeknek a természettudományos értelmezése csak hipotézisek, és a vers egy sokkal inkább lírai és szimbolikus jellegű mű, amelyet elsősorban a költő személyes élményei, gondolatai és érzelmei motiválnak.

A vers teológiai szempontból mélységes vallási tapasztalatokat és kérdéseket rejteget. A versekben megjelenik a halál téma, valamint a hit és kétség közötti küzdelem.

Bibliatudomány nézőpontjából az első észrevétel az óra megállása lehet. Az óra általánosan a hagyományos időtartamot és a múlást jelképezi, így a megszakadt óra azt a pillanatot és helyzetet mutatja, amikor a halál bekövetkezett. Az örök mécses, amely kialudt, a halott személy szelleme vagy szellemisége lehet, amely eltávozott ebből a világból. Ez a metafora azt sugallhatja, hogy ez a személy már túllépett a földi lét korlátain, és az Isteni gondviseléshez jutott. A fehér ruha az újjászületést, a megszentelést és az Isten közelében tartózkodást jelképezheti, ami arra utal, hogy a halott személy isteni szeretetben és gondoskodásban részesült.

Patrisztikus nézőpontból a versben megjelenik az isteni kegyelem és az Isten anyasága is. A Mária név előhívja a Bibliában, különösen a Lukács evangéliumban megjelenő Máriát, Jézus anyját. Mária a katolikus hagyományban egyfajta isteni kegyelem testesülése, amely által Jézus, mint Isten fia a világra jött. A "Szolgálólánya volt az Úrnak" kifejezés ezt az isteni hívást és elkötelezettséget jelenti, és arra utal, hogy ez a személy Mária példáját követve szolgálta az Istent és elfogadta az isteni kegyelmet.

A vers továbbá a Skolasztikus nézőpontot is érintheti, ahol hangsúlyozódik a férfi erények és hősies tettek jelentősége. A "kapitány, martír Sebestyén" a hős férfi karakter, aki megküzdi a kínszenvedésekkel az isteni ügyért. A fához kötözve állva a kapitány a hagyományos áldozathozatallal és önmegtartóztatással mutatja meg hűségét és elkötelezettségét Isten irányába. A nyilak piros rése a keresztre feszítés szimbóluma lehet, ami Jézus szenvedésére és áldozatára utal, amely által a bűnök valódi ára megtörtént.

Ezen túlmenően más teológiai aspektusok is kibontakozhatnak a versekből, például a hit és a kétség közötti küzdelem, a halál megélése és az újjászületés jelentősége. Mária példája az engedelmességről és az Isten iránti alázatról is beszélhet, míg a kapitány hátrányos helyzetben lévő hősiessége kiemelhető.

Összességében a vers mély teológiai tartalmat hordoz, amely különböző teológiai irányzatokat és nézőpontokat is magában foglalhat. A halál, az isteni kegyelem, a hősies tettek és a vallási szimbólumok mind hozzájárulnak a versek vallási tematikájához.