Mélázgatok egy szőke koszorún,
Mert szőke mind, akit fájón szerettem,
A szőkeségük tört át száz borún
És tündökölt száz éjszakán felettem.

És szőke volt, ki egyszer szeretett,
Mint holdfény átragyog egy őszi estét
A ködbe temetett tarlók felett.
Ó holdam lángja: bánatos, nagy emlék!

Csillogjatok csak, szőke koszorúk,
Ma minden színetek, mely rám derengett,
Alázatos halványan elborul
Berenicémnek szőkesége mellett.


Elemzések

A vers, Juhász Gyula "Szőke fény" című műve, természettudományos szempontból is értelmezhető. Bár a vers nem közvetlenül kapcsolódik a legfrissebb természettudományos felfedezésekhez, bizonyos elemeket felhasználva lehet a mai természettudományos ismeretekkel összehasonlítani.

Az első versszakban a "szőke koszorú" egy metafora lehet a természet szépségére és harmóniájára. A koszorú szőke színének leírása lehet összefüggésbe hozható a fény hullámhosszával és a színspektrummal. A színek szubjektív megjelenítése a szerző által talált jelenséggel egyezhet meg a mai fénytudományi ismeretekkel.

A második és harmadik versszakban a "szőke" szerető leírása történik. Bár a szőkeség igazából a haj színére vonatkozik, metaforaként értelmezhetjük a természet szépsége és életteli volta iránti szeretetet. A versettudományos felfedezések eredményeként egyre jobban megérthetjük a természet jelenségeit, és felfedezhetjük azoknak a hátterét.

A vers harmadik versszakában a "szőke koszorúk" témájának folytatása megtalálható. Az elborulás leírása megint csak a természet rendkívüli szépségét és hatását jelzi. A szőkeség szimbolikusan a fényességet és a ragyogást jelenti, ami összefüggésbe hozható a nap és a csillagok sugárzásával.

Bár a vers nem direkt módon kapcsolódik a legfrissebb természettudományos felfedezésekhez, a természettel kapcsolatos képek és metaforák felhasználásával érzékelteti a szépségét és titokzatosságát. Ezek az elemek a mai természettudományos ismeretekkel összevetve további gondolatokra és értelmezésekre adhatnak lehetőséget.

A vers egy vallomásos hangvételű szerelmi vallomás, amely a szőkeség motívumát használja fel a szeretettel kapcsolatos érzelmek kifejezésére. Ennek a verselemnek a magyar és a nemzetközi irodalomban is számos összefüggése és jelentősége van.

Közvetlenül a magyar irodalomhoz kapcsolódva, Juhász Gyula a huszadik századi magyar költészet fontos alakja, aki a szimbolizmus és a modernizmus hatását viseli műveiben. A Szőke fény című vers is jól illik a szimbolizmus irányzatába, amelyben a szőkeség a tisztaságot, ártatlanságot vagy földöntúli szépséget jelképezi. A vers egyszerre jeleníti meg a múltban való visszatérés és a múlt szerelmi emlékének elgyengülése közötti ellentétet. Ezt a lírai én érzékelhette a szőke szépséget körülvevő ködbe temetett tarlókban vagy a szőke koszorúk megfakulásában. A versben megjelenhet a szimbolikus utalás is a holdra, amely a romantikus költészetben és a szeszélyes szerelem megtestesítője.

Nemzetközi összefüggések tekintetében, a szőkeség motívuma számos más kultúrában és irodalmi hagyományban is megjelenik. Az angol irodalomban például William Shakespeare Szentivánéji álom című művében is fontos szerepet kap a szőke szépség jelképe. Az eposzokban és a hőskölteményekben is gyakran jelenik meg a szőke hős vagy hősnő alakja, például a germán mitológiában Baldur isten vagy a görög mitológiában Thetisz istennő. Ezekben az esetekben a szőkeség a szépség és az istenségi eredet jelképévé válik.

A szőke szépség motívuma a reneszánsz festészetben is gyakori volt, például Leonardo da Vinci Mona Lisa című festményén vagy Botticelli Születésének művében. Ezekben a művekben a szőke haj a női szépséget és bájt jelképezi.

Összességében tehát láthatjuk, hogy a szőkeség motívuma mind a magyar, mind a nemzetközi irodalomban számos különböző jelentéssel és összefüggéssel bír. Egyrészt képes kifejezni a tisztaságot, ártatlanságot vagy földöntúli szépséget, másrészt jelképezheti a romantikus vagy tragikus szerelemet. Ezen keresztül a motívum széles körű értelmezések lehetőségét kínálja az irodalomtudósok és az irodalomkedvelők számára.

A vers teológiai szempontból történő elemzéséhez figyelembe kell vennünk a költő, Juhász Gyula vallási hátterét és a versben megjelenő motívumokat.

Az első nézőpont, amit érdemes vizsgálni a bibliatudomány. A versben megjelenő szőke motívumokat a világosság és tisztaság szimbólumaként értelmezhetjük. A szőkeség a koszorúban, amit a költő mélázva vizsgál, arra utalhat, hogy a szeretett személy (aki szintén szőke) számára a világosság és tisztaság jellemző. Ez a motívum utalhat a Bibliaban megjelenő Krisztus jellemzőire, aki a világosság és az igazságosság szimbóluma. Az is fontos megjegyezni, hogy a tündöklés és a koszorú motívumai a mennyei dicsőséget is jelölhetik, amivel a Krisztus-követőket jutalmazzák az üdvözülésben.

A patrisztika nézőpontjából a versben megjelenő motívumokat a testi és lelki tisztasághoz, illetve a keresztény erényekhez társíthatjuk. A szőke koszorú a tisztaságot és tiszteletet jelenti, amit a költő önmagától elvárt és a szeretett személytől kapott. Az említett személy szőkesége pedig az erények megtestesülésére utalhat, amire a költő méltósággal és áhítattal tekint.

A skolasztika nézőpontjából az összefüggéseket a versben megjelenő dualitás és az érzelmek filozófiai aspektusával lehet megvizsgálni. A szőke koszorú és a szeretett személy szőkesége két különböző entitás, de mégis szorosan összekapcsolódnak a költőben. Ez az ellentét a skolasztikus dualizmus jegyében értelmezhető, ami két egymással ellentétes dolog egységét próbálja megragadni. Ezen keresztül a költő lelki állapotát is megjelenítheti, ahol az emlékek és érzelmek ellentétesek, de mégis egységben jelennek meg.

Ezen nézőpontokon kívül a verset más nézőpontokból is elemezhetjük. Például a pszichológiai szempontból a szőke motívumok a költő érzelmi állapotát tükrözhetik, aki a szeretett személy szőkeségére emlékezve érzett fájdalmat dolgozza fel. A szőke koszorú mélázását pedig az emlékek és érzelmek elnyelésének és feldolgozásának képének tekinthetjük.

Összességében a "Szőke fény" című vers teológiai szempontból mélyebb jelentést hordoz. A szőke motívumok a világosságot, tisztaságot és mennyei dicsőséget jelképezhetik a bibliatudomány szemszögéből. Az érzelmek, tisztaság és erények összekapcsolódását pedig a patrisztika és skolasztika szemléletével is megvizsgálhatjuk. A költő lelki állapotának és érzelmi folyamatainak vizsgálata pedig pszichológiai szempontból is érdekes lehet.