Aranyosan és feketén döcög
Szent Mihály lova őszi fák között.

Az emberek megnézik csendesen,
Ki az, akinek útja végtelen?

És tovább mennek, mert az élet int,
Majd egyszer ők is jönnek erre mind.

Majd egyszer, ó, de addig áll a harc
És vár a győzelem, vagy a kudarc.

Majd egyszer, ó, de addig nem lehet
Sokat időzni a halál felett.

Menni, sietni és rohanni kell,
Versenyt röpülni még a többivel.

Csak egy gyerek s egy költő, két gyerek
Bámulja még tovább a szekeret.

A költő lelkében egy húr remeg
És rajta egyszerre fölzengenek

A végtelenség és a semmiség.
A gyermek is fölsóhajt: Ó, mi szép!


Elemzések

A vers tulajdonképpen egy rövid és egyszerű kis szösszenet, amelyen keresztül megjelennek az emberi élet alapvető kérdései és dilemmái. Az első két verssorban Szent Mihály lovát említik, ami metaforaként szolgál az idő múlására és a halálra. Az őszi fák pedig a múló idő és a megváltozó évszakok szimbólumai lehetnek.

Az emberek érdeklődve nézik az elhaladó szekeret, ez pedig az emberek kíváncsiságát és a múltba való pillantást jelképezi. Az, hogy az emberek továbbmennek és az élet int, arra utal, hogy az emberi élet folytonossága és az idő múlása folyamatosan hajtja az embereket előre.

A vers a halálról is szól, és hangsúlyozza, hogy az életben folytatott harcnak és versengésnek van egy határa, ami a halált jelenti. Az embereket arra készteti, hogy sietve éljenek, mert nem lehet sokat időzni a halál felett.

A versben megjelennek a költő és egy gyerek figurái is, akik továbbra is kíváncsian nézik az elhaladó szekeret. A költő lelkében rezeg egy húr, ami a halandóság és múltszeretet érzését fejezi ki. A gyerek pedig csodálkozva jegyzi meg, hogy milyen szép az élet és a múluság.

A vers egyszerű formában, kevés szóval és képpel ad kifejező erejét az emberi élet és a halál kérdéseinek. Emiatt könnyen azonosulható és megragadó lehet mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom területén.

A vers természettudományos szempontból többek között az alábbi felfedezésekkel kapcsolatba hozható:

1. Az őszi fákra utalás a növényi élettan és az időjárási viszonyok közötti összefüggésekre utal. Az őszi lombhullás a növények fotoszintézis folyamatának visszaszorulásával és a hidegebb időjárás következtében bekövetkező vízmegvonással áll összefüggésben.

2. A lovas utalás a természeti jelenségekre, például a szél erejére vagy akár az állatok migrációjára utalhat. A természettudósok ma a szelekkel kapcsolatban is folyamatosan kutatásokat végeznek, és próbálják megérteni azok keletkezését és hatását a környezetre.

3. Az emberi élet véges volta és az idő folyamatos haladása az élettani öregedéssel, az emberi genom és a sejtek öregedésével, valamint az öregedéssel kapcsolatos betegségekkel kapcsolatos kutatásokkal függ össze.

4. A halál utalás a biológiai életciklusokra és a halállal járó folyamatokra, például a sejtek elhalására, az anyagcserére és az összes élettani folyamatra utalhat. Ma az orvostudomány és a biológia is sokat foglalkozik az öregedés és a halál mechanizmusainak megértésével.

5. A versben említett verseny és győzelem utalhat az evolúcióra és a fajok közötti versengésre. Az élőlényeknek versenyezniük kell az erőforrásokért, a területekért és a szaporodásért, ami a természettudomány egyik alapvető kutatási területe.

6. A gyerek és a költő érzékenysége és kíváncsisága utalhat a természettudományok iránti érdeklődésre és a szépségük és összetettségük felfedezésére.

Ezek csak néhány példa a vers természettudományos vonatkozásaira. A mai természettudomány felfedezéseinek és a versekben megjelenő természeti elemeknek számtalan más összefüggése is lehet.

A Temetés című vers teológiai szempontból is érdekesnek tekinthető. A versekben felsejlik a halál és a halál utáni élet kérdése, valamint a hit és a remény fontossága.

A vers első sorában Szent Mihály arkangyalhoz kapcsolódik a képzelet. Szent Mihály a katolikus és ortodox teológiában az elbíráló és az elítélő hatalmat tartja a kezében, aki a lelkek örök életének alternatíváját adja. A vers leírása alapján Szent Mihály feketén és aranyosan döcög az őszi fák közt, ami a halál és az élet közötti határon való áthaladást jelképezi.

Az emberek figyelik, hogyan halad előre a lovag, és megkérdezés nélkül tudják, hogy ez a lovag az, akinek útja végtelen. Ez a megállapítás hivatkozik a halál megtapasztalására, amely minden ember számára elkerülhetetlen. Az, hogy az emberek csendben nézik, azt mutatja, hogy elfogadják a halált és annak tényét, hogy mindannyian eljutunk oda.

Az élet int és sürgeti az embereket előre, majd egyszer mindannyian itt lesznek. Ez a rész a halál kötelezettségére utal, és arra, hogy senki sem kerülheti el a halált. A versben a halál a győzelemre és a kudarcra való várakozást jelenti, amelyre az élet során készülni kell.

Ugyanakkor a vers kiemeli azt a tényt is, hogy nem lehet sokat időzni a halál felett. Ez azt sugallja, hogy az embereknek nem szabad túl sokat foglalkozniuk a halállal és a múlttal, hanem előre kell tekinteniük és élniük az életüket.

A versben megjelenik a versenyfutás és a gyorsaság, ami azt jelképezi, hogy az emberi élet rövid, és mindenki gyorsan halad a saját útján. Ezzel kapcsolatban a bibliatudomány szemszögéből is érdekes lehet megemlíteni, hogy a Szentírásban többször is utalnak az emberi élet múlhatóságára és a helyünknek megadott idő rövidségére (pl. a Zsoltárok könyve 90,10).

A vers utolsó sorai arra utalnak, hogy az egyetlenek, akik még követik a lovagot, egy költő és egy gyerek. Ez a két figura az ártatlanságot, a hitet és a reményt képviseli. A költő lelkében egy húr remeg, ami a vallási inspirációra és az isteni kegyelemre utalhat, míg a gyermek örül és csodálkozik a halál előtt, mert számára az valami szép és ismeretlen dolog. Ez az összefüggés a hit és a remény fontosságára utal, és azt sugallja, hogy a halál nem pusztulás, hanem átmenet a végtelenbe, ahol új lehetőségek várnak.

A vers teológiai szempontból tehát a halál jelentőségét, a hit és a remény fontosságát és az emberi élet rövidségét hangsúlyozza. A bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjain keresztül pedig tovább mélyíthetők az összefüggések és az értelmezési lehetőségek.