Szobám kulcsát a tengermélybe dobták,
     és nem mehetek most haza.
Egy tenger lett a távol,
     és tenger szívem panasza.

E kulccsal zártam be aranyos üdvöm,
     e kulcs, e kulcs a babona.
Most kriptakulcsa életemnek,
     mit nem találok meg soha.

Azóta házam és hazám a tenger,
     s bennem a tenger szava él,
a titkom lenn a mélyben,
     s fejem fölött fütyül a szél...

1911


Elemzések

A "A kulcs" című Kosztolányi Dezső vers természettudományos szempontból is értelmezhető, különösen a tengerek és az időjárás kapcsán. Azonban fontos megjegyezni, hogy a vers nem közvetlenül hivatkozik a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseire, hanem inkább a természet erejét, a tenger mélységét és a szél jelenségét hangsúlyozza.

Első sorában Kosztolányi azt írja, hogy a szobájának a kulcsát a "tengermélybe dobták", ami a természeti erők kifejezője, ahol a tenger az egyik legősibb és legmélyebb természeti jelenség. Ez a tenger lehet metaforája a problémáknak vagy a hiány érzésének, ami szintén az emberi létezés természeti aspektusához kapcsolódik.

A második sorok azt sugallják, hogy Kosztolányi most "nem mehet haza", ami utalhat az ember korlátozottságára a természet ereje és viszonylagossága előtt. Az időjárási viszonyok vagy az olyan természeti jelenségek, mint a tenger és a szél, ahol a vers oldalain folyik, szintén a modern meteorológiai felfedezésekhez kapcsolódnak. Ezek a felfedezések segítenek a tudósoknak megérteni és előre jelezni ezeket a természeti jelenségeket.

A versben említett "kriptakulcs" szó szintén kapcsolatban állhat a mai technológia fejlettségével, amely lehetővé teszi az adatok védelmét és az információk titkosítását elektronikus eszközök segítségével. Ez a kulcs lehet metafora az emberi élet és a múlt tapasztalatainak titkosítására, ami utalhat a modern pszichológiai kutatásokra is.

A versben megjelenő tenger metaforája az emberi lélek útjának, ahol "titkom lenn a mélyben" és "fejem fölött fütyül a szél". Ezek az időjárás jelenségei és természeti ereje lehetnek, amelyek hatással vannak az emberi életre és érzelmekre. A mai természettudományi kutatások segítenek megérteni ezeket az összefüggéseket és kapcsolatokat az ember és a természet között.

Összességében a "A kulcs" című vers természettudományos szempontból többek között a tengeri és meteorológiai jelenségek, a titkosítás és az emberi érzelmek kapcsolatát mutatja be. Bár a vers nem közvetlenül utal a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseire, mégis felhasználja a természet erejét és jelenségeit, hogy megragadja az ember érzelmi és pszichológiai tapasztalatait.

A vers teológiai szempontból egy metaforikus képet fest az emberi lélekről és az Istenhez való viszonyról.

Az első négy sorban Kosztolányi arról beszél, hogy mióta a kulcsát a tengermélybe dobták, képtelen hazamenni. A kulcs itt jelképezi az ember kapcsolatát az isteni szférával, az isteni üdvösséget. Ebben az értelemben a kulcs rejtélyes és titokzatos, és annak hiánya szomorúságot és panaszt okoz. Ezt szemlélhetjük a bibliatudomány szempontjából is, ahol az emberi lélek vágyik az isteni üdvösségre, de a bűn és a világi dolgok elválasztják az embert Istentől.

A második szakaszban Kosztolányi azt mondja, hogy most az élete kriptakulcsa (azaz a titokzataságban lévő kulcsa) eltűnt. Ez jelzi, hogy az ember nem találja meg élete értelmét és célját, hiszen az isteni üdvösség kulcsa már nem elérhető számára. Ezt a patrisztika szemszögéből is értelmezhetjük, ahol az emberi lélek vágyik a megismerésre és a tudásra, de ebben a világban nem tudja megtalálni a választ minden kérdésre.

A harmadik szakaszban Kosztolányi azt mondja, hogy azóta a háza és hazája a tenger, és a tenger szava él benne. Ez azt jelenti, hogy az ember teljesen belemerül a világba, elveszíti kapcsolatát Istennel, és a világi dolgok veszik át az életében a főszerepet. Ezen már a skolasztika például domináns gondolatként eltűnő mértékben hangsúlyozza a lélek befonódását a teremtett világba.

A versben a zártság, a titokzatosság, az elveszettség és a szomorúság motívumai jelennek meg, amelyek teológiai kontextusban az emberi lélek hiányát és vágyakozását tükrözik az isteni üdvösség után. Továbbá megjelennek az ember és a teremtett világ közötti kapcsolatot bemutató elemek is, amelyek segítenek megérteni az emberi élményeket és a Krisztusi tanítást.

A Kosztolányi Dezső által írt "A kulcs" című vers az elszigeteltség és a veszteség motívumát dolgozza fel. A vers első sorában a szobák kulcsának akaratlan elvesztése a fő téma, ami metaforikusan azt jelképezi, hogy a szerző elveszítette a kapcsolatot a külvilággal és a saját otthonával.

A versben felhasznált "tenger" motívum a végtelenséget és a katarzist jelképezi, amelyben a szerző elveszíti a kapcsolatát a valósággal és saját érzéseihez. Ez a motívum a magyar irodalomban több alkotásban is előfordul, például Babits Mihály Tenger című művében is, ahol a tenger a szabadulást és a halált jelenti.

A vers folytatásában a "kriptakulcs" kifejezés arra utal, hogy a szerző elveszítette a boldogságát és az örömet, amelyet korábban egy kulcs képében talált. Ez az összefüggés az emberi lélek zárjáról szól, és a kulcs elvesztésével az emberek elveszítik a boldogságukhoz vezető utat. Ez a témakör számos nemzetközi műben is megjelenik, például Shakespeare Hamletjében vagy Joyce Ulisszeszében.

A vers utolsó részében a szerző megállapítja, hogy az otthona és identitása a "tenger" lett. Ez azt jelenti, hogy a szerző elvesztette kapcsolatát nemcsak a külvilággal, hanem saját magával is. A "titkom lenn a mélyben" kifejezés arra utal, hogy a szerző eltemette érzelmeit és vágyait, míg a "fejem fölött fütyül a szél" metaforikus ima arra, hogy a szerző elveszítette a kontrollját és a szabadságát. Ez a téma a szépirodalomban szintén gyakori, például Edgar Allan Poe alkotásai között.

Összességében a Kosztolányi Dezső "A kulcs" című verse az elszigeteltség és veszteség témáját dolgozza fel, amelyek számos nemzetközi irodalmi műben is megjelennek. A tenger motívuma, a kulcs elvesztése és az otthon elvesztése mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodomban ismert és gyakran használt elemek.