Furcsa est ez, néma, hűvös,
a szobákban újra bűvös
lámpa ég.

Fűtenek is innen-onnan,
s rémlik a körúti lombban
fönn az ég.

Istenem, mi végre élek?
Dúdorászok, árva lélek,
egymagam.

A mesék arany kastélya
és a cukros, piros téa
merre van?

Nem merek a ködbe nézni,
sárga gallyakat idézni
soha már.

Aki vén, az mint az ősz fáj,
mint a hervatag, esős táj
s a halál.

Ó, a múlt nem ezt ígérte,
s ami van ma, könnyem érte
mennyi folyt.

Elnémuljak, fölsikoltsak?
Ennyi volt csak, ennyi volt csak?
Ennyi volt.

Menj, szegény öreg, s a gáznál
tébolyogj még és vigyázzál,
meg ne hűlj.

És ha könnyű és ha lomb hull,
régi bútól, fájdalomtul
meg ne halj.


Elemzések

A Kosztolányi Dezső "Hideg" című versének természettudományos szempontból történő elemzése a következő témaköröket érinti:

1. Hőmérséklet: A vers elején a hideg idő atmoszférája jelenik meg, utalva a hűvösségre és a szobák fűtésére. Ez kapcsolódhat a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseivel, amelyek a hőátadás, hőszigetelés és energiahatékonyság terén új megoldásokat és technológiákat fejlesztenek.

2. Természeti környezet: A versben utalás történik egy körúti lombra és az égre. Ezt a természeti környezetet és az évszakok változásait a mai természettudomány által vizsgált ökológiai, növénytan és meteorológiai kutatásokkal lehet összefüggésbe hozni.

3. Az emberi élet kérdései: A versben a költő filozofikus kérdéseket tesz fel az élet értelméről, a magányról és a halálról. Ezek a témák a modern tudományok, például a pszichológia és a neurobiológia terén is intenzív kutatások tárgyai, amelyek a tudat, az érzelmek és az emberi élet értelmezését célozzák.

4. Az idő múlása: A versben utalás történik a múlt és a jelen közötti különbségre, valamint a változások elkerülhetetlenségére. Az idő és az időbeli folyamatok természettudományos elemzése olyan területeken történik, mint az asztrofizika, az evolúciós biológia vagy a geológia, és széles körű hatásokat gyakorol az emberi életre.

Ebben a verselemzésben csak néhány példa került bemutatásra a széles körű természettudományos összefüggések közül, amelyek a Kosztolányi Dezső "Hideg" című verséhez kapcsolódnak. Fontos megjegyezni, hogy a költészet és a természettudomány különböző területeket képeznek, de a világunkat és az emberi létet mindkét szempontból meg lehet vizsgálni és értelmezni.

Kosztolányi Dezső Hideg című versében a költő egy magányos, kétségbeesett létezésről, a múlt és a jelen közti különbségekről és az idő múlásáról elmélkedik. A vers szövegében megjelenő teológiai szempontokat bibliai, patrisztikai és skolasztikus nézőpontok alapján lehet értelmezni.

Bibliai nézőpontból a vers elsősorban az emberi létezés és az örökös kérdése köré épül. A költő azt kérdezi, hogy miért él, és úgy érzi magát, mint egy árva lélek. Egyedül van, és hiányzik neki a mesék "arany kastélya" és a cukros, piros téa, ami az ártatlanságot és boldogságot jelképezi. Az idő múlása és az élet változásai pedig csak a halál felé vezetnek. Ez a megközelítés arra utal, hogy a költőnek hiányzik a hit és az élet értelme.

Patrisztikai nézőpontból a hideg és magány érzete lehet a bűn és Isten közelének hiányának jele. A versben megjelenő kétségbeesés és kérdése a költő személyes kapcsolatával Istenhez kapcsolódhat. Az Istenhez való közeledés elmulasztása miatt a költő elveszettnek érzi magát, és vágyakozik a múltba és az ártatlanságba. A költő kétsége és kétségbeesése Isten iránti hiányára vezethető vissza.

Skolasztikus nézőpontból a versben megjelenő hideg és magányság a logikai és racionális gondolkodást fejezheti ki. A költő érzelmi élményeit és kérdéseit az intellektuális megközelítésekkel próbálja megérteni. A lomb és az ég említése a költő érzékelésének képe lehet, míg a múlt, a jelen és a halál gondolatai az elmélkedések és az idő folyamán történő változások közötti összefüggést mutatják.

Összefoglalva, a vers teológiai szempontból az emberi létezés és a kapcsolat hiányának, az idő múlásának és az élet értelmének kérdéseit feszegeti. Ezeket a kérdéseket a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjaira reflektálva lehet megérteni, és a költő magányának és kétségbeesésének gyökereit megragadni.

A vers Kosztolányi Dezső Hideg című műve. Az alábbiakban az irodalomtudományi szempontok alapján elemzünk verset mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom területén.

Maga a vers igen rövid, csupán tizenhat sorból áll, mégis számtalan jelentősségteljes szimbólumot és képi elemet tartalmaz. A "Hideg" cím már önmagában számos értelmezést felvet, jelképes jelentősége, mint pl. a magányra, a szomorúságra vagy a kilátástalanságra utal.

A versben megjelenik a természet motívuma, ami általánosságban a romantikus líra jellemzője. A "körúti lombban / fönn az ég" kép az évszakok változására és az idő múlására utal.

A költő kérdéseket tesz fel a létjogosultsággal és az élet megingásával kapcsolatban: "Istenem, mi végre élek?". Ezek az existencialista kérdések nyugtalanságot és kétséget fejeznek ki.

A versben megjelenő "mesék arany kastélya" és "cukros, piros téa" szimbolikusan utalhatnak a gyermeki élményekre, az ártatlanságra és az elérhetetlen vágyakra. Ezzel ellentétben a költő úgy érzi, hogy mindezek távoli múltba vesztek.

Az idősödés és a halál motívuma szintén megjelenik a versben. Az öregedést az "ősz fáj" metaforával írja le, amely összefoglalja az idő múlásának változását. Emellett a "halál" szóval kifejezi a végső elérhetetlenséget és az ürességet.

A múlt és a jelen kontrasztja is jelen van a versben. A költő csalódott a múlt ígéreteiben, és hiányolja a múlt emlékeit és boldogságát. A jelenben pedig saját keserűségét érzi.

Az idősödő ember magányát és kilátástalanságát jeleníti meg a vers. Az öregedés és a gyengülés okozta elszigeteltség mellett vannak olyan elemek is, mint pl. a hideg, a gáz és a lombhullás, amelyek a szép élmények elvesztésére, a fájdalomra és a halálra utalnak.

A vers végén az költő arra kéri az idősödő embert, hogy ne engedje magát megfagyni és ne haljon meg a vágyaktól és a fájdalomtól. Ez jelképes üzenet lehet arra, hogy az embernek életben maradnia kell, még akkor is, ha nehézségekkel és veszteségekkel kell szembenéznie.

Összességében a vers erőteljes képekkel és jelképekkel dolgozik, amelyek az emberi élet, a múlás és a halál mélyebb értelmét fejezik ki. A költő érzékenyen és melankolikusan mutatja be az idősödés és a magány tapasztalatait. Ezen keresztül az emberi létezés alapkérdéseit feszegeti. A verse érzelmi töltetével és univerzális témával az irodalomtudományi szempontból jelentős művek közé sorolható mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalomban.