Ha kifutok kábultan a szobábul,
bensőmbe még az eszmék harca forr
s ahogy megyek, felhős arcomra bámul
az utcasor.

Sok szánva néz, sok méreget mosolygón,
de mindnek kérdés ég a szemibe:
"Vaj, mit keres ez átkozott e bolygón,
hogy jött ide?"