Mind szeretem. A titkos zűrzavarban
csendben susognak hozzám, mint a sír.
Oly egyszerűen, gazdagon, ragyogva,
akár a gyémánt, a rubin s zafir.

Az ópium volt első ideálom,
az álom, az én altató arám,
csak rám lehell és az enyém, mi drága,
enyém lesz Kína, Tibet és Japán.

Lihegve néztem ódon patikában
az atropin megcsillanó levét.
Bús kedvesünk szemébe álmokat lop,
s sötét szeme az éjnél feketébb.

Szeretem a tápláló s gyilkos arzént,
mert vézna arcunk tőle gömbölyül,
és éltető rózsás lehelletére
az élet és a halál leng körül.

Fejfájasztó homályos délutánon
az antipyrin-hez esedezünk.
Egy perc s fejünk a semmiségbe törpül,
és óriási lesz pici kezünk.

A koffein komoly, nyugodt barátunk,
mélységek kútja, bölcsek itala.
A veronál vén gyermekek dadája,
a morfium az örök éjszaka.

A nikotin zavart füstfellegében
keleti lázak fátyola remeg.
Az alkohol gyógyítja életünket,
ezt a fekélyes, óriás-sebet.

Hogy integetnek, hívnak és üzennek,
ha bánatoktól bong a beteg éj:
az éjjeliszekrényünkön alusznak,
és hallgatásuk is zokog, zenél.

Simák, szelídek s szörnyű gyilkosok mind,
olyan kicsik és mégis oly nagyok.
Oly mozdulatlanok. S faló ölükben
egy túlvilági lángvihar ragyog.

Mind szeretem. És ők is mind szeretnek.
Komor nevük imába foglalom.
Rettegve, félve rejtem el a titkuk,
mint átkomat és örök bánatom.


Elemzések

A vers Kosztolányi Dezső "Mérgek litániája" című műve. Irodalomtudományi szempontból számos összefüggést találhatunk mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom területén.

A vers a szimbolizmus irányzatához kapcsolódik, amely a 19. és 20. század fordulóján volt jellemző. Az ópium, az atropin, az arzén, az antipyrin, a koffein, a veronál, a morfium, a nikotin és az alkohol mind olyan mérgek, amelyek jelképesen szerepelnek a versben. Ezek a mérgek nem csak fizikai hatással vannak az emberre, hanem lelki és érzelmi hatásokat is kiváltanak. A versben ezek a mérgek többféle jelentést hordoznak, például az elszakadás, a fájdalom, a vágy, a bánat vagy a menekülés jelképei lehetnek.

Egy másik összefüggés a romantikus irodalommal van. A versben megjelenő mérgek és az ezekhez kapcsolódó érzések és hatások egyfajta romantikus hangulatot idéznek elő. Az emberi élet szenvedését, a vágyat és a magányt egyaránt átjárják ezek a mérgek, ami a romantikus irodalom gyakori témája volt.

Az Északi szimbolizmus irányzatához is köthetjük a verset. Az Északi szimbolizmus az érzelmek, az erőteljes képzetek és a misztikus elemek hangsúlyozására törekedett. A versben megjelenő mérgek és a hozzájuk kapcsolódó érzelmek, valamint az ezeket kísérő misztikus és titokzatos atmoszféra mind az Északi szimbolizmus jegyeit hordozzák.

Kosztolányi Dezső az egyszerű, de gazdag nyelvezetével és a képek mesteri megformálásával is kitűnik a magyar irodalomban. A vers nem csak a konkrét mérgeket és hatásaikat mutatja be, hanem általuk általánosabb érzelmi és lelkiállapotokat is megjelenít.

Összességében a "Mérgek litániája" számos irodalomtudományi összefüggést hordoz magában. A szimbolizmus, a romantika és az Északi szimbolizmus jegyei jelennek meg a versben, míg Kosztolányi Dezső egyedi nyelvezete és képi megformálása kiemeli a verset a magyar irodalom között.

Kosztolányi Dezső "Mérgek litániája" című versének teológiai szempontból történő elemzése során több nézőpontot is figyelembe vehetünk, mint például a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika szempontjai.

Bibliatudomány szempontjából a versben található mérgek jelenthetik a bűn és a gonoszság ábrázolását. A mérgek képzetével a szerző talán a mennyei paradicsom elvesztésére, az emberiség eredendő bűnére utal. Az ópium, az arzén és a nikotin például képesek a testben jelentkező fájdalmat és szenvedést enyhíteni, de hosszú távon káros hatásokat okoznak, ami arra utalhat, hogy a bűnnek rövid távon lehetnek kedvező következményei, de hosszú távon kárt okoznak az embernek.

Patrisztika (a korai keresztény írók gondolkodásának tanulmányozása) szempontjából a vers a lelki harcra és a kísértésre utalhat. A mérgek képe a kísértések és a bűnök sokféleségét, amelyek megpróbálják félrevezetni az embert az igaz útról. A mérgek szeretetének leírása vallhatóan a bűn vonzerejére utal, amely a lélekbe behatolva eltorzítja az emberi vágyakat és választásokat.

Skolasztika (középkori filozófiai irányzat) szempontjából a versben megjelenő mérgek lehetnek metaforák a boldogságra és a tökéletességre való törekvésről. Például az ópium és a morfium mint az örök éjszaka szimbólumai utalhatnak az emberi vágyak halandóságának elfogadására és a halállal való bizsergésre. Az alkohol pedig mint gyógyító lehetőség szerepel, amely az embert próbálja megnyugtatni a földi élet nehézségei között.

Azonban a vers más nézőpontokban is megközelíthető. Például a mérgek szeretetének leírása egyfajta függőséget vagy rabláncot is jelezhet. A szerelem és a szenvedély kíméletlen és övez, ami a félelmet és a bűnt hordozza magában.

A vers végén a szerző azt is kifejezi, hogy a mérgek szeretik őt, és ő is szereti őket. Ez a kölcsönös és összetett szeretet ábrázolása talán az ember és a világ közötti mindenható és átható kötődésre utal. Ebben az értelemben a mérgek a szenvedés, a bűn és a halál, amelyek mindannyiunkhoz érnek és benne élnek.

Összességében a Kosztolányi Dezső "Mérgek litániája" című vers teológiai szempontból sokféle értelmezést nyújthat. Az emberi bűn és szenvedés, a lelki küzdelmek, a halandóság és a mindenható erők iránti vágy mind jelentősek lehetnek a versben megjelenőek közül. A bibliatudomány, patrisztika és skolasztika perspektíváin keresztül további összefüggésekre és mélyebb értelmezésekre tehetünk szert a versen keresztül.

A vers természettudományos szempontból értelmezve számos összefüggésre hívhatja fel a figyelmet a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseivel. Az alábbiakban kifejtem ezeket a részletekben:

1. Az ópium: Az ópium hivatkozása érinti a növényi eredetű kábítószerek világát. Manapság már előrehaladottabb megértést és kutatást folytatunk a drogfüggőség és az agyi reakciók terén, valamint arra, hogyan lehet kezelni ezeket a problémákat.

2. Atropin: Az atropin természetes anyag, amelyet a belladonna növényből nyernek ki, és néhány gyógyszerben is megtalálható. Ez a vers része rámutat arra, hogy milyen hatással van a szemnek főleg éjszakai látásra a sötétség és a fény.

3. Arzén: Az arzén egy környezetszennyező anyag, amely sok természetes forrásból származik, de okozhatja a víz szennyeződését is. A versben az arzén kegyetlen és gazdaságos tulajdonságairól beszél, melyek néha akár az élet és halál közötti határozott vonalat is képezhetik.

4. Antipirin: Az antipyrin egy gyulladásgátló gyógyszer, amelyet már hosszú ideje alkalmaznak. A versben ez a rész a fejfájást és a gyógyszer hatékonyságának fontosságát emeli ki. Ma már újabb fejfájdalomcsillapító módszerek és gyógyszerek is rendelkezésre állnak.

5. Koffein: A koffein az egyik leghíresebb stimuláns a világon, amely megtalálható a kávéban és más italokban. A versben a koffeint a "bölcsek italaként" említik, és rávilágít arra, hogy a koffein képes mélységes hatást gyakorolni a testre és az agyra.

6. Veronal: A veronal egy altatóként használt gyógyszer, amelyet a 19. században fedeztek fel. A versben a veronal az "örök éjszakával" való azonosítása rámutat arra, hogy az altatók hatása hosszú távon és tükörfényes módon tarthat.

7. Nikotin: A nikotin a dohánytermékek függőségkeltő anyaga, és negatív hatásokat okozhat az egészségre. A versben a nikotin füstfellege által keltett keleti lázakra hivatkozik, mely rámutat arra, hogy a dohányzás társadalmi problémákat is okozhat.

8. Alkohol: Az alkohol ismertsége és fogyasztása az egész világon elterjedt, és jelenleg is tartjuk a hatásait kutatás és tanulmány tárgyaként. A versben az alkoholt olyan gyógyszerként említik, amely segíthet meggyógyítani a lelki sebeket.

Ezenkívül a versben feltűnik az emberek és a természeti anyagok közötti kölcsönös viszony. Az ember szeretete és függősége az anyaggal nem csak a szó szerinti értelemben értendő, hanem arra is utalhat, hogy az emberek rendszeresen alkalmazzák ezeket az anyagokat és megkutatják hatásukat a mindennapi életükre.

Összességében a vers a természettudomány számos területéhez kapcsolódó anyagokat és fogalmakat vonultat fel, és rávilágít arra, hogy ezek az anyagok hogyan járulnak hozzá mindennapi életünk és egészségünk alakulásához.