Mint aki a sínek közé esett...

És általérzi tűnő életét,
míg zúgva kattog a forró kerék,
cikázva lobban sok-sok ferde kép,
és lát, ahogy nem látott sose még:

Mint aki a sínek közé esett...
a végtelent, a távol életet
búcsúztatom, mert messze mese lett,
mint aki a sínek közé esett:

Mint aki a sínek közé esett -
vad panoráma, rémes élvezet -
sínek között és kerekek között,
a bús idő robog fejem fölött,
és a halál távolba mennydörög,
egy percre megfogom, ami örök,
lepkéket, álmot, rémest, édeset:

Mint aki a sínek közé esett.


Elemzések

A vers teológiai szempontból több értelmezést is magában hordozhat. Az alapvetően a halálhoz, a végső határhoz és ennek elfogadásához kapcsolódik. Az első négy sor arról szól, hogy az ember beletörődik az életében előforduló nehézségekbe és felfogja azokat, míg végül eléri a halál. Ez az értelmezés a bibliai szemlélettel is összecsenghet, hiszen a Biblia is hangsúlyozza, hogy az emberi élet tele van kihívásokkal és megpróbáltatásokkal.

A vers második szakasza az elszakadástól beszél, megemlíti az örök életet, amely messzire, mesebelivé válik. Ez a rész teológiai értelemben akár a vallásban való hit elvesztésére, vagy bizonytalanságra is utalhat. A szöveg összefüggése alkothat a bibliatudománnyal is, hiszen a Bibliában több olyan történet van, amelyekben az ember váratlanul találkozik isteni üzenetekkel, vagy elveszíti a hitét és szembesül a szkeptikus gondolatokkal.

A harmadik részben a sínek szimbolizálják az emberi élet "útját", amelyen végig kell menniük, miközben a bús idő robog felettük. Ez a rész összekapcsolódhat a skolasztika nézőpontjával is, amely az emberi életet a lélek örök sorsával és az örök élet követésével foglalkozik.

Az utolsó sorok arra utalnak, hogy amikor az ember a sínek közé esik és éli át a haláltól való félelmet és közeljövőt így felhatalmazva, megfogja azt ami örök: a lepke vagy a pillangók a törékenységet, az álom a reményt, a rémes a megpróbáltatást, és az édes pedig a boldogságot jelképezheti.

Ezen felül más értelmezések is elképzelhetők, például a verse az emberi élet szenvedésével és küzdelmeivel is foglalkozhat, amelyek, amikor az ember a sínek közé esik, még intenzívebbé válnak.

A vers természettudományos szempontból is értelmezhető. A következőkben sorolhatók fel azok a témakörök, amelyek kapcsolatba hozhatók a mai természettudományos felfedezésekkel:

1. Zúgva kattogó, forró kerekek: A versben leírt zúgás és kattogás utalhat a modern közlekedés technológiájára és a gépek működésére. A kerékpárok, autók vagy vonatok mozgása mind olyan technológiai fejlesztés, amelyekben a természettudomány eredményei kiemelkedő szerepet játszanak.

2. Cikázva lobbanó ferde kép: A cikázás és a ferde képek utalhatnak például a modern fényképezés és kameratechnikákra, amelyek segítségével a világot egyre részletesebben tudjuk megörökíteni és rögzíteni.

3. A végtelen és a távol élet: A végtelen és a távol élet témaköre utalhat a modern asztrofizikára és az űrkutatásra. Manapság egyre többet tudunk a világegyetemről, a távoli galaxisokról és égitestekről, valamint arról, hogy az élet milyen feltételek mellett lehetséges más bolygókon is.

4. A halál távolba mennydörög: A halál és a távoli mennydörgés kapcsolata az időjárási jelenségekkel és a meteorológiával hozható összefüggésbe. Ma már tudjuk, hogy a mennydörgés a villám keltette elektromos kisülések következménye, és a távoli viharokat is megfigyelhetjük és jelenteni tudjuk.

Ezen kívül a versben megjelenő lepkék, álmodás és édes pillanatok is kapcsolódhatnak a biológiához, az alváskutatáshoz és az érzelemtudományhoz, amelyek mind a mai napig aktív területek a természettudományban.

Összességében tehát a vers a költészet és a természettudomány találkozásának egy érdekes pontját mutatja be. A modern tudomány és technológia folyamatosan fejlődik, új ismereteket hozva az emberiség számára, és ezeket a fejleményeket a költészetben is meg lehet fogalmazni és befogadni.

A Kosztolányi Dezső által írt "Mint aki a sínek közé esett" című vers irodalomtudományi szempontból számos érdekes összefüggést hordoz, mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom területén.

1. Formai elemek: A versben található négy soros strófák és a rímelés (abab) a hagyományos költészeti forma jeleit viseli magán, ami a klasszikus költészethez való kapcsolódást mutatja. Egyúttal a vers rövid mérete és egyszerű szerkezete ismerős lehet a haikuból vagy a mictronál.

2. Téma: A versben megjelenő középen esés metaforája és az azt követő élet felidézése az emberi létezés alapvető kérdéseivel foglalkozik. Ez a téma sok más irodalmi műben is felmerül, például Albert Camus Az idegen című regényében vagy William Shakespeare Macbeth című drámájában.

3. Az ember és a technológia viszonya: A sínek közé esés szimbolikusan jelképezi az embert, aki elveszíti az egyensúlyát az életben. A kerékpárok és a sínek zúgása, lobbanása olyan technológiai elemek, amik az ember és a modern kori civilizáció találkozásának képét is ábrázolja. Ez a technológiai motívum számos más korai modernista műben is visszaköszön, például T. S. Eliot Holle anyó macskája című versében.

4. Az idő: Az idő, mint fontos tényező az emberi létezésben, szintén hangsúlyos a versben. A bús idő robogása, a halál mennydörgése, a múlás érzete mind az idővel való szembenézésre utalnak. Az idő motívuma a magyar költészetben is felmerül, például Ady Endre verseiben is megtalálható.

5. A halál és az öröklét: A versben megjelenő halál mennydörgése és az öröklét pillanatának megragadása az ember és a halál közötti kettősségre utal. Ez a motívum szereplője több műnek is, például Edgar Allan Poe Az órák című versében vagy William Shakespeare Hamlet című drámájában.

Ezek az összefüggések csak néhányat képviselnek azokból, amiket az "Mint aki a sínek közé esett" című vers irodalomtudományi szempontból felvillant. Ezek az elemek magyar és nemzetközi irodalmi kontextusban egyaránt vizsgálhatóak és értelmezhetőek.