És néha vágtatunk, mint őrült tengerészek,
recseg-ropog hajónk,
kegyetlen vashajónk,
hullámokon, ködön megyünk, örök merészek.
A szél, a köd jajong,
hogy sír, jajong
és vasbordáival feszül meg a fedélzet,
oda se könnynek és oda se semmi vérnek,
hajrá, tovább, tovább,
mindég tovább, tovább,
csak nyargalunk vadul, mint bomlott tengerészek.

Sötét sziklákon át,
millió poklon át
szállunk tovább, tovább, szegény agyunk oly részeg
és rí a felleg is és sziszeg a kötélzet,
ordítoznak: csodát,
csodát, barbár csodát,
s csikorduló foggal csapunk neki a vésznek,
káromkodunk, vérzünk, orkánok fütyörésznek,
zápor zuhog, kén és pokol zuhog,
s hajrá, hogy minden a habokba halt,
habzsoljuk az otromba diadalt,
mint részeg matróz a nehéz rumot.


Elemzések

A vers Kosztolányi Dezső "Tenger és vihar" című művének részlete. A vers általános értelmezése egy olyan hangulatot közvetít, amelyben a tengerészek küzdenek a viharral és a tenger haragjával, miközben az emberi hajlamokat és indulatokat is felidézi.

Az első elsődleges irodalomtudományi összefüggés a magyar szépirodalom területén a korai 20. századi magyar költészetben található. Kosztolányi Dezső a modernizmus egyik fontos képviselője volt, és a versben is az expresszionista költészet nyomai érzékelhetőek.

A versben a tenger és vihar metaforikus jelentőséggel bírnak, az emberi érzelmeket és lelkiállapotokat jelképezik. Ez a motívum a nemzetközi szépirodalomban is gyakran felbukkan, például William Shakespeare "A vihar" című drámájában, amely hasonló módon ábrázolja az emberi vihart az elemek viharával szemben.

Emellett azonban a versben is megtalálhatóak az egyén és a társadalom közötti szembefordulás és konfliktus motívumai, ami szintén általános témakör a világirodalomban. Ezekre az összefüggésekre példaként említhetőek Franz Kafka művei vagy Friedrich Nietzsche filozófiai gondolatai.

Az expresszionista költészetet és a tenger-vihar motívumot továbbá össze lehet vetni a romantika vízióival és a természet költészetével is, amelyek szintén gazdag hagyománnyal rendelkeznek a világirodalomban. Platon, Szent György legendája vagy Edgar Allan Poe "A cimborák" című műve mind olyan művek, amelyekben a természet erejét, kiszámíthatatlanságát és a humánnak való ellenállását ábrázolják.

A "Tenger és vihar" tehát több lehetséges irodalomtudományi összefüggést vonhat maga után mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom területén.

A vers természettudományos szempontból is érdekes és több dologgal hozható összefüggésbe a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseivel.

Az első sorban megjelenő "tengerészek" kép arra utalhat, hogy a versemben a tengeri élet vagy a tenger jelenti a hátteret. A tenger kutatása során a mai természettudomány számos felfedezésre tett szert. Például a mélytengeri organizmusok kutatásában felfedezték, hogy a sötétben is élhetnek, mivel olyan biolumineszcens tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik számukra a fénykibocsátást. Ezek az organizmusok felfedezésekhez juttatták a kutatókat a biolumineszcencia térén, amelynek további jelentősége lehet a biofényképezésben és a környezet monitoringban.

A "recseg-ropog hajónk" és "kegyetlen vashajónk" képek a hajózás technológiai fejlődésére utalhatnak. A mai hajók sokkal fejlettebb technológiával rendelkeznek, mint a versben leírtak. Például a modern hajók navigációs rendszerei, radartechnológiája és hajótestük anyaghasználata mind a kutatások és fejlesztések eredményeiként alakultak ki.

A következő sorokban szereplő "szél" és "köd" a légköri jelenségekre utalhat. A meteorológiai kutatások során felfedezték, hogy a légköri kellékek és a légáramlatok hogyan befolyásolják a viharokat és a köd képződését. Az időjárási előrejelzések technológiailag fejlett rendszerek segítségével váltak pontosabbá és megbízhatóbbá.

A "sziklákon át" való haladás pedig lehetőséget ad a földtani kutatásokra és a kontinensalatti képződmények feltárására. A tektonikus lemezek mozgása, a szigetképződés és a vulkanikus tevékenység mind olyan területek, amelyek a földtudományok kutatási témái.

Összességében a versben megjelenő tengeri vagy viharos környezet olyan témákat érint, amelyek a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseivel is összefüggésbe hozhatók.

Kosztolányi Dezső "Tenger és vihar" című versében egy viharos tengeren való hajóút képe jelenik meg. Avers tulajdonképpen egyfajta metafora, amelyben a viharos tenger és a hajóút az ember életének kihívásait, nehézségeit szimbolizálja. A versben megjelenő összefüggéseket a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjából is értelmezhetjük.

A bibliatudomány szempontjából a vers arra utalhat, hogy az ember élete tele van próbatételekkel és veszélyekkel, amelyeket csak nehézségeken át tudunk legyőzni. A hajó, amely a tengeren halad, a hívő ember lehet, aki a viharok között is kitart a hitében. A versben megjelenő kemény vashajó és ködösen megyünk utalhat arra, hogy a hit és az isteni gondviselés segítségével átjutunk a nehézségeken.

A patrisztika szemszögéből nézve a vers kifejezi az ember önfeláldozó és bátor küzdelmét a keresztény értékekért. A vihar és az elemek erőszakos jellemükkel azt szimbolizálhatják, hogy a hitünk szembeszáll a világban uralkodó negatív erőkkel. Az embernek jól kell megingania a viharos tengeren, és hinnie kell az isteni gondviselésben és irgalmában, ahhoz hogy átvészelje a nehézségeket. A versben megjelenő sziklák és pokol jelképezhetik a szenvedés és a könnyű elbukás lehetőségét, de a hajóút eredménye a diadal és az örök boldogság lehet.

A skolasztika szempontjából a vers arra utalhat, hogy az emberi élet egyfajta racionális és logikus utazás, ahol az értelem vezérli a cselekedeteket. A versben megjelenő szállunk tovább, tovább és szegény agyunk olyan részeg kifejezések arra utalnak, hogy az ember gyakran követ az ész és az értelem helyett a megszállottság és az ösztönök irányítása alatt. Az ember képes meghaladni a nehézségeket és a küzdelmet, ha logikus és értelem vezérli a cselekedeteit.

Ezenkívül más nézőpontokból nézve is értelmezhetjük a verset. Például az emberi szenvedést és a kitartást jelképezheti a viharos tenger és a nehéz hajótúra. A versben megjelenő diadal és a részeg magatartás lehet attól a vágytól ered, hogy az emberenek megtapasztalja a teljes életet, még ha fájdalommal és nehézségekkel is jár.

Összességében a "Tenger és vihar" című vers teológiai szempontból azt az üzenetet közvetíti, hogy az emberi élet tele van kihívásokkal, de az isteni gondviselés, a hit, az önfeláldozás és az értelem segítségével képesek vagyunk túljutni a nehézségeken és elérni a diadalt. A vers sokféle nézőpontból értelmezhető, és mindenki saját tapasztalatai alapján találhat értelmet és jelentést benne.