Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.
ELSŐ JÁTÉKOK A ZONGORÁN

ELSŐ JÁTÉKOK A ZONGORÁN

Papp Lajos EMB 6624 A korszerű zongorajáték már nem redukálható olyan technikai és zenei alapformákra, mint Liszt, Czerny vagy Dohnányi idejében. Kortársaink zongoraművei nem igénylik a klasszikus skála, harmóniafelbontás és párhuzamos hangközsorok technikáját, annál inkább megkövetelik a játékostól a biztos helyérzéket, a gazdag ritmikai fantáziát, a billentés finomságaiban megnyilvánuló hangszín és dinamika iránti fogékonyságot, a sűrűn változó játékmódhoz való villámgyors alkalmazkodás készségét - egyszóval a hangszer megszólaltatásának egy korábban el sem gondolható színgazdagságát. E követelmények teljesítése megkívánja a megszólaltatás mozgásformáinak fokozott kiművelését, de igényli egy olyan hallás kifejlesztését is, mely képes a megszólaló sokféleséget ellenőrzés alá vonni. Papp Lajos kis zongoradarabjai ehhez a pedagógiához szeretnének segítséget nyújtani, a hangszertanulás legelején. E füzet negyven kis darabja etűdszerű, a mai zene megszólaltatásának irányába hat, de természetesen feltételezi a hagyományos zongoratechnika tanulását. 1. Dallam és kettősfogás 2. Lídes dallam 3. Tremolo mozgás 4. Kvintváltó dallam 5. Egyszerű válasz 6. Hangpárok kettősfogással 7. Egyenletes kézváltás 8. Metrumváltás 9. Egyenletes kézváltás beütött kis szekunddal 10. Triola-változat 11. Tizenhatod-változat 12. Lendület 13. Változó szekundok 14. Váltakozó tercek 15. Kisszekund-váltások 16. Hangpárok és legato gurulás váltakozása 17. Ugrásgyakorlat hangpárokban 18. Kombinált kopogós 19. Legato kettősfogás 20. Staccato kettősfogás I 21. Staccato kettősfogás II 22. Ugrásgyakorlat 23. Staccato és legato kombinációja 24. Tiszta legato 25. Döcögős 26. Leggiero 27. Minden motívum más fekvésben 28. Imitációs tükörmozgás 29. Ritmikus fogásgyakorlat kvintváltásban 30. Fríg dallam 31. Fríg dallam staccato-változata 32. Staccato kettősfogások 33. Legato-motívum és hangpárok váltakozása 34. Legato dallam staccato-kísérettel 35. Staccato kettősfogások 36. Megtámasztott staccatók 37. 'Subito' dinamikai váltás 38. Kétféle jelleg 39. Dallam akkord-rezonanciával 40. Szabad dallam

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
1 ajánlat
bedo
2 600 Ft
tovább a boltba

PAPP LAJOS további könyvei