Ifju lánya a vén télnek,
Kedves kikelet,
Hol maradsz? mért nem jelensz meg
A világ felett?

Jöszte, jöszte, várnak régi
Jóbarátaid;
Vond föl a kék ég alatt a
Fák zöld sátrait.

Gyógyítsd meg a beteg hajnalt,
Beteg most szegény,
Oly halványan üldögél ott
A föld küszöbén;

Áldást hoz majd a mezőre,
Ha meggyógyitod:
Édes örömkönnyeket sír,
Édes harmatot.

Hozd magaddal a pacsírtát,
Nagy mesteremet,
Aki szép szabad dalokra
Tanít engemet.

S ne feledd el a virágot,
Ne feledd el ezt,
Hozz belőle, amennyit csak
Elbír két kezed.

Nagyobbodtak a halálnak
Tartományai,
S bennök sokan a szabadság
Szent halottai;

Ne legyenek szemfedőtlen
Puszta sír alatt,
Hintsd reájok szemfedőül
A virágokat!

Pest, 1848 április


Elemzések

A vers az "A Tavaszhoz" címet viseli, és Petőfi Sándor által íródott. A vers első sorában megjelenik a kontraszt a "vén tél" és a "kedves kikelet" között, ami a téli hideg és a tavasz melegének szembeállítását jelzi.
Ezen keresztül a vers kiemeli a tavasz várásának fontosságát, valamint a természet megújulásának és felfrissülésének jelentőségét.
A versben megjelenik a vágyakozás és az elvárás az új évszak érkezése iránt, amit a cselekvésigény és a várakozás fokozása jellemzi. A "Jöszte, jöszte" megszólítás erre utal, és azt fejezi ki, hogy a költő a tavaszt mint egy személyt várja.
Az "Áldást hoz majd a mezőre" sorban megjelenik a természet gyógyító erejének jelentősége, amely az emberi betegségekből való felgyógyulást és az újjászületést jelképezi.
A vers továbbá az alkotói inspiráció és a költészet által közvetített érzések fontosságára utal. Az "Aki szép szabad dalokra/Tanít engemet" sorban a költő a "nagy mester" által kapott inspirációról és tanításról beszél, amely által szép dalokat tud írni.
A versben gyakori motívum a virág, amely a természet szépségét és a költészet szimbólumát jelképezi. A "Ne feledd el a virágot" sorban a költő a tavaszi virágok fontosságára hívja fel a figyelmet, valamint arra kéri a Tavaszt, hogy hozzon belőle amennyit csak tud.
A vers egészében erős érzelmi tartalmat hordoz. Az "Édes örömkönnyeket sír/Édes harmatot" sor a boldogság és az érzelmi megkönnyebbülés jelentőségét hangsúlyozza.
A vers végén pedig megjelenik egy politikailag töltött üzenet: a halál és a szabadság összefüggése. A "Nagyobbodtak a halálnak/Tartományai" sor az aktuális politikai helyzetre utal, utalva a forradalomra és az elnyomó hatalom áldozataira.
A "Hintsd reájok szemfedőül/A virágokat!" sorban pedig a költő arra kéri a Tavaszt, hogy a szabadság hőseire emlékező sírokra virágokat helyezzenek, ezzel is kifejezve az elhunytak tiszteletét és a halottak iránti emlékezést.

Petőfi Sándor "A TAVASZHOZ" című verse természettudományos szempontból a következő felfedezésekkel és jelenségekkel hozható összefüggésbe:

1. Az időjárás jelenségei: A versben a költő várja a tavaszt, ami a természettudomány mai ismeretei alapján az időjárás változásával jár együtt. A tavaszi melegedés, a hajnali fagyok elmúlása, a napsütés és a virágzás mind olyan természeti folyamatok, amelyeket a mai meteorológia és botanika tanulmányozása segít megértenünk.

2. A körforgásos evolúció: A versben megjelenő évszakok és természeti jelek, mint a tavasz, a hajnal, a betegség és az egészség, a mező és a virág, mind az élet körforgását és az evolúció folyamatát mutatják. A mai biológiai kutatások segítenek megérteni ezeket a folyamatokat a szervezetek és a természetes környezetük között.

3. Az emberi érzékek és fiziológia: A versben megjelenő tárgyak és érzelmek, mint a fák zöld sátra, a virágok, az örömkönnyek és az édes harmat, mind az emberi érzékekkel és fiziológiával kapcsolatosak. A mai neurobiológiai és neurológiai kutatások segítenek megérteni, hogy hogyan érzékeljük ezeket az ingereket és hogyan reagál rájuk az agyunk és a testünk.

4. A természeti és társadalmi környezet: A versben megjelenő természeti képek és társadalmi jelenségek, mint a halál és a szabadság, a sír és a virágok, a Pest városa mind a természeti és társadalmi környezetünkkel való kapcsolatunkra utalnak. A mai környezetvédelmi és társadalomtudományi kutatások segítenek megérteni, hogy hogyan befolyásoljuk és befolyásolnak minket ezek a környezeti és társadalmi tényezők.

Összességében, bár Petőfi Sándor verse nem közvetlenül hivatkozik a legfrissebb természettudományos felfedezésekre, mégis számos olyan elemet tartalmaz, amelyek a természettudomány mai ismereteivel összefüggésbe hozhatók. A természet és az emberi létezés természeti alapjai, az evolúció, az időjárás és a környezet mind olyan témák, amelyeket a mai természettudomány vizsgál és megért.

Petőfi Sándor "A Tavaszhoz" című versét teológiai szempontból is értelmezhetjük.

A vers kezdő sorai a keletkező tavasztól várnak a szerző nevében választ arra a kérdésre, hogy miért nem jelent meg még a világ felett. Ez a vágy teljesül majd a későbbi sorokban, amikor a költő kéri a tavaszt, hogy hozza magával a zöld leveleket, gyógyítson meg egy beteg hajnalt és hozzon áldást a mezőre. Ez a tél utáni újjászületés költői ábrázolása, ami vallási szempontból is az élet újjászületésére is utalhat.

A versben megjelenhet a bibliai és patrisztikus gondolkodást befolyásolta Isten és az ember kapcsolatának ábrázolása. A költő a tavasztól várja, hogy gyógyítsa meg a beteg hajnalt és hozzon áldást a mezőre. Ez a képzet Isten gondoskodó szeretetét jeleníti meg, aki meggyógyítja a betegeket és áldást hoz az emberekre. A tavasz megjelenése a teremtő Isten akaratának megnyilvánulása, amely megteremti az életet újra, meggyógyítva a betegségeket és új lehetőségeket teremtve az emberek számára.

A skolasztika, mint a középkori filozófiai irányzat, az értelem és a hit kapcsolatát vizsgálja. A versben megjelenhet a természethez és az emberi tapasztalathoz való érzelmi kötődés. A tavaszra várt öröm, a zöld levelek látványa és a szép szabad dalok mind olyan elemek, amelyek az ember érzelmeit hozzák felszínre, és segítenek az embereknek kifejezni örömüket és hálájukat. Ez a megközelítés arra utalhat, hogy a természeti jelenségek és az emberi érzelmek együttesen tükrözik az Istennel való kapcsolatot.

A versben a halál és a szabadság motívuma is megjelenik, ami a költő politikai és társadalmi nézeteivel is összefüggésbe hozható. A halottakra vonatkozó képzet, miszerint szemfedőül a virágokat hintsekre, az emberi halandóságot és az utóéletbe vetett reményt sugallhatja. Emellett a szabadságra utalás is fontos, amely az aktuális történelmi eseményekkel is összefüggésbe hozható. A vers keletkezési ideje, az 1848-as április (az 1848-as forradalom kezdetének időpontja) a költő korabeli politikai aktivitásával kapcsolatos lehet. A szabadságért folytatott küzdelem és az áldás kérés együtt teremt kapcsolatot a társadalmi és politikai kérdésekkel.

Fontos megjegyezni, hogy ezek a teológiai - bibliatudományi, patrisztikai, skolasztikus - elemzések, csak interpretációk és a vers egyéb nézőpontokból is értelmezhető. A vers mélységének és sokrétegűségének szép tulajdonsága az, hogy sokféle interpretációt tesz lehetővé.