Akinek nincs szeretője,
Bort igyék,
S hinni fogja, hogy minden lyány
Érte ég.

És igyék bort az, akinek
Pénze nincs,
S az övé lesz a világon
Minden kincs.

És igyék bort az, akinek
Búja van,
S a bú tőle nyakrafőre
Elrohan.

Sem szeretőm, sem pénzem, csak
Bánatom;
Másnál háromszorta többet
Ihatom.

Pest, 1844. szeptember


Elemzések

A vers elemzéséhez először is érdemes megvizsgálni a formai tulajdonságait. A vers egy négy szakaszból álló, rímes struktúrával rendelkező szonett. A rímek rendre egyeznek a sorvégződésekkel: aabb cccc dddd. A sorok hossza állandó, nyolc szótagú, ami a vers ritmusát és dallamosságát erősíti.

A vers tartalmilag a következő témát dolgozza fel: a bort ivását ajánlja mindenki számára, függetlenül attól, hogy milyen körülmények között él. A vers az ital élvezetét, közösségteremtő erejét hangsúlyozza, kiemeli a szerető hiányát vagy a pénzhiányt. Példaként a bort említi, mint olyan italt, amelyet mindenki élvezhet és amely segít elfeledni a gondokat.

Magyar irodalmi összefüggések szempontjából a vers jelentőségét a kor romantikus irányzataihoz kapcsolhatjuk. A romantika fő vonásai közé tartozik a vágyakozás, a szenvedély megjelenítése és az érzelmek hangsúlyozása. Ez a vers is ezen irányzat jegyeit viseli magán, hiszen a szerelem hiányát és a bánatot említi, és azt hangsúlyozza, hogy az ital ezen nehézségeken könnyít.

Nemzetközi irodalmi összefüggések szempontjából a vers hasonlóságokat mutathat a francia bohém irodalommal. A XIX. században Párizsban virágzott a bohém életmód, amely egy különleges életstílust, szabadságot és forradalmi érzületet jelentett. A versben is megjelenik ez az életérzés, amikor az ital felmutatja azt a lehetőséget, hogy mindenki megszabadulhat a korlátoktól és normáktól.

Fontos megemlíteni, hogy a vers időtlen aktualitással bír. A bort már évezredek óta fogyasztja az emberiség, és számos irodalmi műben megjelenik, mint az öröm, a boldogság vagy éppen a bánat kifejezője. Ezért nem csak a kor romantikus irodalmának, hanem az egész irodalmi tradíciónak a része lehet, hiszen általános érvényű érzelmekről és élményekről beszél.

A vers a teológiai szempontból többféleképpen is értelmezhető.

Bibliai nézőpont:
- A vers arra utal, hogy a szeretet és boldogság hiányában az emberek a világi élvezetekre fordulnak, mint például az alkohol. Az Isten szeretetét és az emberi kapcsolatok fontosságát hangsúlyozza, és azt a tényt, hogy nélkülük az emberek boldoggá válni fognak.
- A "lyány" metaforikusan az Isten iránti szeretetre is utalhat, ami az emberek Istenhez való kapcsolatát szimbolizálja. Az egyik fontos vallási téma az Isten szeretete irántunk és a mi válaszunk Isten szeretetére.

Patrisztikus nézőpont:
- A patrisztikus teológia hangsúlyozza a rendeltetésszerű élet és cselekvés fontosságát. Ebben a kontextusban az alkoholfogyasztás lehetősége egyfajta visszaélést és arra figyelmeztetést jelenthet a versben, hogy az emberek ne hagyják, hogy a vágyaik az élet irányításában diktáljanak.
- A versben megjelenő szomorúság is lehet egyfajta megtérést jelképező állapot, ahol az ember rádöbben, hogy Isten szeretete és a spirituális kapcsolatok fontosabbak az anyagi kincsek vagy az alkohol élvezeténél. A patrisztikus gondolkodás az önmegtartóztatásra és a vallási tapasztalatokra helyezi a hangsúlyt.

Skolasztikus nézőpont:
- A skolasztikus teológia a racionalitást és a filozófiát helyezi előtérbe. A versben megjelenő gondolatok és szimbólumok lehetőséget teremtenek arra, hogy tárgyaljunk az erkölcsi döntésekről és a magatartásunk mögött álló értékekről. Például, az alkohol és a boldogság közötti kapcsolat vizsgálata segíthet arra, hogy jobban megértsük a boldogság fontosságát és hogy milyen tényezők szükségesek a teljes, tartalmas élethez.

Természetesen más szempontokat is lehetne megvizsgálni, például a kortárs irodalmi környezetben, inkább a verse esztétikai és társadalmi hatásairól vagy a személyes élményről lehetne beszélni. Egy széleskörű elemzés magában hordozhatja a valamennyi említett szempontot, hogy gazdagabb és árnyaltabb képet kapjunk a vers jelentéséről és kontextusáról.

A vers első pillantásra könnyed hangvételű és a borfogyasztás örömét hangsúlyozza. Azonban a természettudományos szempontból nézve számos érdekes összefüggést találhatunk.

A legfontosabb összefüggés, ami a mai természettudományos felfedezésekhez kapcsolódik, az az alkohol kémiai és biológiai hatásai. A bor egy olyan ital, ami az agyban ható hatóanyagot, az alkoholt tartalmazza. Az alkohol pszichoaktív hatású és központi idegrendszer depresszáns, ami egyrészt az eufóriát és a lazulást okozza, másrészt viszont hatással van a gondolkodásra, a reakcióidőre és a motoros képességekre is.

Az alkoholhatás kapcsán megemlíthetjük azt is, hogy a szervezetben lebontás után az alkoholacetaldehidre bomlik, ami mérgező hatású anyag. A májnak kell feldolgoznia és eltávolítania ezt a méreganyagot a szervezetből. A hosszabb távú túlzott alkoholfogyasztás májbetegségeket, például cirrózist okozhat.

A versben a pénz és a külső körülmények szerepe is hangsúlyos. Megjegyzi, hogy aki nincs szeretője, az igyon bort, mert úgy érezheti, hogy minden nő érte ég. Ez a gondolat az emberi viselkedés pszichológiájával kapcsolatos, ami szorosan összefügg a biológiai és neurokémiai folyamatokkal. Az alkohol hatására csökken az ember gátlásossága és emelkedik az önbizalma, így könnyebben lép kapcsolatba másokkal, és kialakulhatnak pozitív érzelmek.

A vers utolsó része azonban a bánatot emeli ki, ami köszönő viszonyban van a borfogyasztással. Kutatások kimutatták, hogy rövid távon az alkoholfogyasztás a hangulatot javíthatja, mivel a bor fogyasztása felszabadítja a boldogsághormonokat (endorfinok), és csökkentheti a stressz hormonjainak (kortizol) szintjét a szervezetben. Ugyanakkor hosszú távon a túlzott alkoholfogyasztás kialakíthatja az alkoholizmus tüneteit, ami ahelyett, hogy enyhítené a fájdalmat és a bánatot, súlyosbítja azokat.

Végezetül megemlíthetjük, hogy a bor kultúrája és a borászat is fontos tényezője a természettudománynak. A bor készítése a talaj és a növénytan, a mikrobiológia és az enológia területével is összefügg. A borászatban a legújabb felfedezéseket és technikákat alkalmazzák a minőség és az íz kialakítása érdekében.

Összességében tehát láthatjuk, hogy a Petőfi versben megjelenő borfogyasztás számos természettudományos felfedezéssel és összefüggéssel kapcsolatos. Az alkohol kémiai hatásai, a pszichológiai és neurokémiai hatások, valamint a borászat és a természettudományok közötti összefüggések mind hozzátartoznak a témához.