Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

János vitéz

Petőfi Sándor ezen elbeszélő költeménye olyan, mintha népmese lenne, csak éppen versben előadva. Petőfi János vitéz és Iluska sorsán keresztül igazságot is szolgáltat, de művében a magyar nép vágyát is megfogalmazta. Majd száz évvel később egy másik magyar író, Szerb Antal mondta: " A János vitéz az, amit az ember szeretne odaajándékozni külföldi ismerőseinek, hogy megérezzék a magyar népjelleg melegségét, humorát, semmihez sem fogható báját, hogy megérezzék a magyar szív verését. Ebben a műben csodálatosan együtt van a magyar föld valósága és a magyar lélek álma."

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
2 ajánlat
konyvdiszkont
2 024 Ft
tovább a boltba
konyvlabirintus
5 000 Ft
tovább a boltba

Részletek a könyvből

De nevelőanyám sírjának halmara
liullottak könnyeim zápomak modjara.
lliiska is, az a szép kis szoke leany,

Nem tettetett biitol fakadt sirva halmán;
Hogyne? az istenben boldogiilt jó lélek*
Kedvezett, amiben lehetett, szegénynek.
Nem egyszer mondta, hogy: "varakozzatok osakl
En meg benneteket összehazasitlak;

Olyan par valik is am tibeldletek,

Hogy még!... varjatok csak, varjatok, gyerekek!"
liat hiszen vartiink is egyre keservesen;
Meg is tette volna hiszem az egy istent,
(Mert szavanak allott 5 minden idobel)

Ha le nem szallt volna a fold melységébe.
Azutan hat aztan, hogy meghalálozott,

A mi reménységünk vegkepp megszakadott:
Mindazonaltal a remr'aiytelensegbe'

Ugy szerettük egymást, mint annakelöner
De az iiristennek mas volt akaratja,
Szívúnknek ezt a biis oromet sem hagyta.
Egyszer én valahogy nyajam elszalasztam,
Annak kovetkeztén elosanott a gazdám
Biiesiit mondtam az én édes lliiskamnak,
Keserü erzessel mentem a vilagnak
Bujdosva jartam a vilagot géltére.

Mignem katonanak osantam fol vegtere.
Nem mondtam en neki, az en lliiskamnak,
ldogy ne adja aivét soha senki masnak,

() sem mondta nekem, hogy hiiséges legyek "
Tudtuk, hogy hiisegiink iigysem szegjiik mi meg.
Azért szép kiralylyany ne tarts ream számot;
Mert ha nem birhatom kedves lliiskamat:
Nem is fogok birni senkite vilagon,

Ha elfelejtkezik is rolam halálom."

15

Janos vitez ekkép vegzé történetét,

Nem hagyta hidegen a hallgatok szivét;

A királylyány aroat mosta konnyhiillatas,
Melynek kiitfeje volt banat s szanakozas.

A kiraly e szokat intezte hozzaja:

"Nem erotetlek hat, fiam, házasságra;
lianem amit nyiij tok halamnak fejeben,
Elfogadasat nem tagadod meg tolem."

Erre kinyitotta kincstarat a kiraly
Parancsolatjára egy legény eloall,

s arannyal tolti meg a legnagyobb zsakot,
Janos ennyi kincsét meg csak nem is latott.
"Nos hatlanos vite'z, lyanyom megmentője,"
Beszélt a kiraly, "ez legyen tetted bére.
vidd el mindenestül ezt a teli zsákot,

Es boldogitsd vele magadat s matkadat.
Tartoztatnalak, de tudom, nem maradnal,
Kivánkczcl lenni maris galambodnal,

Eredj tehat ,, hanem tarsid maradjanak;
Eljenek itt néhany mulatsagos napnak."
Ugy volt biz az, amint mondotta a kiraly,
Janos vitez kivant lenni galambjánál.
Biiosiizott a kiralylyanytol erzekenyi'il;
Aztan a tengerhez ment es gályára iilt.

A kiraly sa sereg elkiserte oda.

Tőlók sok "szerencsés jo iitat" hallhata,

s szemeikkel neztek mindaddig iitana,

Mig a nagy meszeség ködöt nem vont rája.

Ment Janos vitezzel a megindiilt galya,
Szélbe kapaszkodott széles vitorlaja,

De sebesebben ment Janos gondolatja,
Utjaban semmi sem akadalyozhatta.

Janos gondolatja ilyenforma vala:

"Hej lliiskam, lelkem szépséges angyalal
Sejted—e te mostan, milyen öröm var rád?
Hogy hazatart kinccsel bovelkedo mátkádr
liazatartok en, hogy vegre valahara

Sok kiiszko'des iitan legyiink egymas parja.
Egymás párja lesziink, boldogok, gazdagok;
Senki fiara is tobbé nem szorulok.
Gazdiiram iigyan nem legszebben bánt velem;
lianem en oneki mindazt elengedem.

s igazsag szerint is oka szerenose'mnek:
Meg is jiitalmazom, mihelyt hazaérek."

Ezt gondolta János s tobb izben gondolta,

Petőfi Sándor további könyvei