Kegyetlen a végzet; nem hagy sok időig örűlni
     Minket együttlétünk édeni napjainak.
Ámde az a földnek bármely részére ragadhat,
     Érted ezen kebel ég, s lészen örökre hived.

Selmec, 1839. január 19.