Szőke, pogány lány a szeretőm, engem
hisz egyedül és ha papot lát
rettenve suttog: csak fű van és fa;
nap, hold, csillagok s állatok vannak
a tarka mezőkön. És elszalad. Por
boldogan porzik a lábanyomán.

Pedig fönn a kertek felé
feszület is látja a csókját és
örömmel hull elé a búzavirág,
mert mindig hiába megcsudálja őt
egy szerelmetes, szakállas férfiszentség.

Tizennyolc éves és ha nélkülem van,
hallgatva jár, mint erdős partok
közt délidőn jár a nyári víz s
csillogó gondot ringat magában arról,
hogy sohasem telünk el a csókkal és
szomorú. Pirul a naptól már az őszi bogyó.

1930. szeptember 1.

Elemzések

Ez a vers Radnóti Miklós "Pirul a naptól már az őszi bogyó" című verse. Az alábbiakban elemzem a verset irodalomtudományi szempontból.

A vers motívumai között szerepel a szőke, pogány lány, aki a szeretője. A szerető nélkül jár és hallgat, ami azt mutatja, hogy egyértelműen a szerelemről és az elveszettségről szól a vers. Ez a motívum a magyar irodalomban is gyakran előfordul, például Kosztolányi Dezső "Esti Kornél" című verseiben is megtalálható.

A versben megjelenik a vallásos szimbolika is, amikor a lány rettenve susogja, hogy csak fű van és fa, de felfelé nézve feszület és búzavirág is jelen van. Ez a vallásos motívum a magyar irodalomban is gyakran előfordul, például a Babits Mihály "Esti Kornél" című versében is megtalálható.

A versben felfedezhető a romantikus líra néhány jellemzőjét is, például a természeti képek használatát. A versekben gyakran megjelenik a nap, a hold, a csillagok és az állatok motívuma, ami a természet szépségének bemutatására szolgál. Ez a motívum többek között a romantikus líra egyik jellemző eleme.

A vers kifejezi a fájdalmat és a hiányt, amit a szerelem hiánya okoz. Ez a motívum a nemzetközi szépirodalomban is gyakran előfordul, például William Shakespeare "Szerelmi álmok komédiája" című művében is megjelenik.

Az idő is fontos téma a versben, amikor a lány arról gondolkodik, hogy soha nem telik el a csókkal. Ez a motívum a lírában általában az élet múlását és az elmúlást jelképezi.

A vers hangulata romantikus és szomorú. Az őszi bogyó pirulása és a lány szomorúsága mind arra utal, hogy a szerelem véget ért és az őszi idő beköszöntött. Ez a hangulat egy tipikus romantikus lírai hangulat, ami a magyar irodalomban és a nemzetközi irodalomban is jelen van.

Összességében tehát a vers számos irodalmi motívumot és összefüggést felvonultat, amelyek a magyar és a nemzetközi szépirodalom területén is megtalálhatók.

A vers természettudományos szempontból nézve leginkább a természeti környezet és az emberi érzelmek kapcsolatát mutatja be. Az első sorokban a szerető lány szemlélete tükröződik, amikor csak a természeti elemeket és az állatokat látja jelen lenni a világban, elvetve ezzel a vallásos szemléletet. Ez a gondolkodásmód a modern tudományos felfedezésekkel kapcsolatos, amelyek új információkat hoznak az élővilágról és az univerzumról. A szerető lány ártalmatlansága és elfogadása a világ természeti rendje iránt szintén összefüggésbe hozható a tudományos felfedezésekkel, amelyek szintén bemutatják, hogy mindent egy összefüggő rendszerbe lehet beilleszteni.

Azután a versben említett feszület és búzavirág képei a vallást és a természetet kapcsolják össze. A búzavirág örömmel hull ele a feszület elé, amit a szerelmetes, szakállas férfi személyesít meg. Ez a rész a természettudományos felfedezések és a vallás viszonyát mutatja be, ahol a tudományos felfedezésekkel szemben a vallásos hit megmarad és továbbra is jelentős szerepet játszik az emberi érzelmekben és hitekben.

A vers utolsó részében a szerető lány fiatalsága és szomorúsága kerül előtérbe. Itt megjelenik az őszi időjárás és a növények elhalása, ami a lánynak is szomorúságot okoz. Ez kapcsolódhat a természettudományokhoz, amelyek feltárják az évszakokhoz kapcsolódó időjárási jelenségeket és azok hatásait az élővilágra.

Összességében a vers több olyan elemet is tartalmaz, amelyek összefüggésbe hozhatók a mai természettudományos felfedezésekkel. A természeti környezet, az élővilág és az időjárási jelenségek mind bemutatják a természet és az emberi érzelmek összefonódását, amit a modern tudomány is próbál megérteni és megmagyarázni.

A vers teológiai szempontból is értelmezhető. Az első sorban Radnóti a "szőke, pogány lányt" a szeretőjének nevezi, ami a szerelem egyfajta isteni ajándékaként is értelmezhető. Ezen túlmenően, a lány ártatlanságát és tisztaságát jelzi, hiszen hajszíne és pogány jelzője arra utal, hogy ő még nem került kapcsolatba a keresztény hit és kultúra elemeivel.

A következő sorokban Radnóti elmondja, hogy amikor a lány egy papot lát, akkor rettegve suttog, hogy csak a természet, a növények, az égitestek és az állatok vannak a világon. Ez a mondat a lány naiv hitéről és tudatlanságáról árulkodik, tehát a vers egyik rétege a hit és tudás kapcsolatát feszegeti.

A harmadik versszakban a feszület megjelenik a történetben, és azt mondja, hogy látja a lány és a szerető csókját. Ez jelzi a teremtő és a teremtmény közötti összetartozást, és azt is, hogy a szeretet és az emberi kapcsolatok Isten általi megáldottságot hordoznak magukban. A búzavirág pedig az elismerést és az örömöt szimbolizálja, hogy a szeretetük és kapcsolatuk láthatóvá válik a keresztény hit jelképe előtt.

A negyedik versszakban Radnóti a lány koráról beszél, és azt mondja, hogy ha nélküle van, akkor szomorú és önmagával foglalkozik, aggodalmasan gondolkodik a csók hiányáról. A vers végén a lány már pirul az őszi bogyóktól is, ami a természet változásainak és elmúlásának szimbóluma. Ez a sor arra utalhat, hogy a természetben is jelen van az Isten, és az évszakok változása is Isten akaratából fakad.

Bibliatudomány szempontjából a vers a naiv hit és a tudás, valamint a szeretet és a keresztény hit közötti kapcsolatot boncolgatja. A lány tudatlansága és naiv hitének kontrasztja a szerető értelmiségi tudásával és keresztény hitével. A vers mögött ott húzódhat a kérdés, hogy vajon a hit és a szeretet megtalálhatóak-e a tudásban és a kultúrában, vagy inkább a naivitásban, az ártatlanságban rejlenek.

Patrisztika nézőpontjából a vers a lélek tisztaságának és egységének fontosságát hangsúlyozza. A lány ártatlansága és a szeretőjével való kapcsolata a lélek megőrzését szimbolizálja, az ártatlanság jelképesen Isten jelenlétével is összekapcsolódik. A vers azt sugallhatja, hogy csak a lélek tisztasága és a szeretet kapcsán lehet valódi összeköttetést teremteni Isten és az ember között.

Skolasztika nézőpontjából a vers az isteni és emberi szeretet kölcsönhatására összpontosít. A lány és a szerető közötti kapcsolat azt jelképezi, hogy Isten szeretete megjelenik az embereken keresztül. A lány naiv hitét és tisztaságát a szerető értelmi tudása és keresztény hitét kiegészíti és átalakítja, így a szeretet közvetíti az isteni jelenlétet és szeretetet a világban.

Összességében a vers teológiai szempontból a hit, a tudás, a szeretet és az Isten közötti kapcsolatot feszegeti. A lány ártatlansága és a szeretőjével való kapcsolata a természet jelenségekre és a hit szimbólumaira utal, és azt sugallja, hogy a szeretet Isten által áldott és jelenvaló erő a világban.