Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

Radnóti Miklós összegyűjtött prózai írásai

Az Osiris Klasszikusok sorozatban Radnóti Miklós életmûvének ki a dása az Összegyûjtött versei és fordításai, valamint az Ikrek hava ­ Napló kötetei után a prózai mûvekkel válik teljessé. A kötet tartal- mazza Radnóti korai novelláit és cikkeit, Kaffka Margitról írt doktori értekezésének eredeti, jegyzetekkel ellátott szövegét, to- vábbá a Nyugatban és egyéb folyóiratokban megjelent kritikáit, tanulmányait, rádió-elõadásait; függelékben közli francia szak- dolgozatának magyar nyelvû változatát. A gyûjtemény néhány új, korábban kötetben meg nem jelent írást is tartalmaz. Radnóti prózai munkái egy tragikusan félbeszakadt életmû jelentõs do- kumentumai. Korai szépprózája az Ikrek hava remeklését készítet- te elõ. Tanulmányai, bírálatai önmagukban is jelentõsek, egy ígéretesen induló kritikusi pálya dokumentumai. De jelentõséget ad nekik az is, hogy szinte mûhelytanulmányokként is olvashatók: minden ­ alkalmi vagy megrendelésre készült ­ kritikája, pub- licisztikája, tanulmánya olyan kérdésekkel foglalkozik, amelyek költõi alkotómunkájának kibontakozásában segítették. A kötet anya gát Radnóti elhivatott monográfusa, Ferencz Gyõzõ gondoz- ta és látta el szövegmagyarázó jegyzetekkel.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
elfogyott

Radnóti Miklós további könyvei