Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

A szemlélődés magvai

Thomas Merton trappista szerzetes a 20. század keresztény irodalmának egyik meghatározó, hazánkban is népszerűvé vált képviselője. Életművének egyik legfontosabb kötete A szemlélődés magvai, amelynek második, jelentősen kibővített és átdolgozott változata kap helyet ebben a kötetben. Merton az Isten létének megtapasztalásához, a Vele való kapcsolat megtalálásához vezető út rejtelmeibe avatja be az olvasót, megosztván vele a sok-sok éven át végzett csendes elmélyedés, szemlélődés során kikristályosodott tapasztalatait, gondolatait. Az ember földi életének minden pillanata és minden eseménye elvet valamit a lelkében. Mert ahogy a szél látható és láthatatlan szárnyas magok ezreit szórja szerteszét, úgy sodorja magával az idő folyama a lelki élet csíráit, és ezek észrevétlenül megtapadnak az emberek gondolkozásában és akaratában. Ennek a megszámlálhatatlan magnak legtöbbje tönkremegy és elvész, mert az emberek nincsenek felkészülve befogadásukra; pedig az ilyen mag sehol másutt nem csírázhat ki, csak a szabadság, a spontaneitás és a szeretet termőtalajában. Tartalomjegyzék Előszó A szerző megjegyzése 1. MI A SZEMLÉLŐDÉS? 2. Mi nem a szemlélődés? 3. A szemlélődés magvai 4. Minden szent, ami van 5. A dolgok azonossága 6. Imádkozz önmagad felfedezéséért! 7. Egység és szétválasztás 8. A magány nem elkülönülés 9. Mindnyájan egyek vagyunk 10. A megtört csontú test 11. Tanuljunk meg egyedül lenni 12. A tiszta szív 13. A Gonosz erkölcstana 14. Belső egységünk 15. Mondatok 16. A háború gyökere a félelem 17. A pokol: gyűlölet 18. A hit 19. A HITTŐL A BÖLCSESSÉGIG 20. Hagyomány és forradalom 21. Krisztus misztériuma 22. Élet Krisztusban 23. A Napba öltözött asszony 24. Aki nincs velem, az ellenem van 25. Alázat a kétségbeesés ellen 26. Szabadság az engedelmességben 27. Mi a szabadság? 28. Függetlenség 29. A belső ima 30. A szórakozottság 31. A megértés ajándéka 32. Az érzékek éjszakája 33. Utazás a pusztaságon keresztül 34. A hamis láng 35. Lemondás 36. Belső nyomorúságunk 37. Szemlélődésünk gyümölcsét megosztani másokkal 38. Tiszta szeretet 39. Egyetemes tánc

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
elfogyott

Hasonló cimű könyvek

Thomas Merton további könyvei