A hold, az alma-báju bolygó
- Mondják - veszélyes és hamis,
Hadd mondok erről egy mosolygó,
Csiklandó mókát magam is!

Dalom sajkája hős lovagkor
Romantikus vizére ring, -
Sok furcsa módi járta akkor:
Acélból volt a férfi-ing...

Viszont a drága női meznek
Sok titkát, bájos holmikat,
Miket ma csipkékkel himeznek,
Vas-öv pótolta és - lakat!

Finom kis kor volt! - És e korban
Élt egy kedves, nyulánk legény,
Legnyalkább az apródi sorban,
De jaj, beteg vala szegény!

Azon kapták őt éjről éjre
Az alabárdos bakterek,
Hogy egyre a kastélyerkélyre
Mászkál szegény kóros gyerek!

Megtörtént néha, hogy lepottyant,
S majd szétzúzta a meredély,
De a fiúnak meg se kottyant,
Megint mászott, ha jött az éj...

Hát összeültek a tudósok
S tűnődtek, ez hogy is lehet?
És lévén tudományuk jó sok,
Meg is fejték az esetet.

S szavuk méltó e díszes dalra,
Mert bölcsességgel tele volt:
Azért megy az apród a falra,
Mert vonzza őt a tele hold...

Nos, bölcsesség zsírjában úszott
E döntés... csak baj vala még,
Hogy a fiú akkor is kúszott,
Ha nem volt holdas fent az ég!

A legfőbb bölcset ez gyötörte,
És aludni se hagyta őt,
S fejét, amely főtt, egyre törte,
És amíg törte, egyre főtt...

Kiment éjjel a kertbe, s hát ott,
Amint szemét felemelé,
Ime pont a fiúra látott:
Mászott javában fölfelé!

S fönt az erkély korlátja mellett
Egy lánynak ívelt termete,
Ő volt! A várúr szőke, molett
Ringó csípőjű gyermeke!

Oly teljes volt, olyan igéző,
Sejtelmesen vonzó, kerek,
Hogy majdnem a bölcs kerti néző
Is kúszott már, mint a gyerek!

S vígan dörmögte: éljen-éljen!
Hát mégis csak hold-kórja volt!
Mert nem fontos, hogy pont az égen
Kerestessék - a teli hold!


Elemzések

A vers természettudományos szempontból nézve több érdekes részletet is tartalmaz, amelyek a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseivel összefüggésbe hozhatók.

Először is, a vers a Holdról beszél, amelyet a „báju bolygónak” nevez. A Hold szerepe és hatása a Föld életére az elmúlt évtizedekben vált ismertté. A Hold hatással van a Föld óceánjainak árapály jelenségére, ami a Hold gravitációs vonzása miatt történik. Ez a holdi hatás egyre fontosabb kutatási területté válik az óceánkutatók számára.

A vers említést tesz a „hold-kórról”, amely valószínűleg a Hold hatására jelentkező egészségügyi problémákat takarja. Valójában vannak olyan tudományos tanulmányok, amelyek összefüggést találtak a Holdfázisok és az emberek viselkedése, hangulata, alvási szokásai között. Bár ezek a hatások nem teljesen egyértelműek és további kutatásra van szükség, a jelenséget tovább vizsgálják.

A versben említést tesznek a „bakterekről”, amelyek megfertőzik a főszereplőt. A modern tudományban jól ismert tény, hogy a baktériumok és más mikroorganizmusok okozhatnak betegségeket az emberekben. Az antibiotikumok felfedezése és fejlesztése az utóbbi évtizedekben jelentős előrelépést tett a baktériumok okozta betegségek kezelésében.

Szintén megemlítik a „tudósokat”, akik megpróbálják megérteni a fiú különös viselkedését. A modern természettudományban a kutatók mindig azon dolgoznak, hogy megmagyarázzák és megértsék a különféle jelenségeket. Az elmúlt években a kognitív tudomány és az agykutatás jelentős előrelépéseket ért el az agy működésének megértésében, ami lehetővé teszi számunkra, hogy jobban megértsük a viselkedésünket és a mentális állapotunkat.

A versben megjelenik a „gravitáció” is, amikor a fiú a meredélyekre mászik és leejti magát. A gravitáció az egyik alapvető erő a természettudományban és az űrkutatásban, amely befolyásolja a bolygók mozgását és az univerzum szerkezetét.

Összességében a vers több természettudományos témára utal, beleértve a Hold hatását, a baktériumok által okozott betegségeket, a gravitációt és a tudományos kutatási folyamatot. Ezek a témák a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseivel és kutatásaival összefüggésbe hozhatók.

A vers több szempontból is teológiai érdeklődést kelt. Először is, a hold metaforikusan szimbolizálja a misztikus és rejtélyes, az elérhetetlen és veszélyes világot. Ezt a megközelítést a bibliatudományra is kapcsolhatjuk, ahol a hold gyakran jelenik meg a próféciákban és apokaliptikus írásokban, mint a világ végének vagy a jövőbeli események jele.

A vers második részében a lovagkor és a romantika kerül terítékre. Ez a szakasz a patrisztika idejére utal, amikor a keresztény gondolkodók a világi erényeket és az istenhozzádó szeretetet egyesíteni próbálták. A fiú apród lénye és küzdelme a bűn és a cselekedet között gyökeresen összefonódó jelkép lehet az életszemlélet és a vallás közötti dilemmára.

A következő részben, a női mez és a viselője gyakran visszatükrözik a középkori katolikus valláshoz kötődő egyházi rendeket és az őket övező szokásokat. A vas-öv és a lakat a szüzesség vagy a tartózkodás jelképévé válik, amely túllép az emberi értelmiségen és a világi ambíciókon.

A vers második felében rámutat a tudósok és a tudományuk kérdésére. Itt a skolasztika is bejön a képbe, ahol logikai és racionális érvelésre törekszenek a természet és a világ működése megértése érdekében. A tudósok megpróbálják megmagyarázni, hogy miért mászik felfelé a fiú a falon, még akkor is, amikor nincs hold az égen. Az eredmény steril és racionális megoldás, hogy a fiút a hold vonzza, de mégis tovább kúszik, még akkor is, amikor nincs hold az égen. Ez a csúszda találkozása a bibliai és a teológiai aspektussal, hogy az emberi szív és a szerelem gyorsan kiszámíthatatlanabb és misztikusabb, mint a tudomány próbálja megértetni.

A vers végén a fiú felfedezi a lánynak az erkélyen, ami jelezheti a tér és időbeli határok áttörését, és a misztikus és a tapasztalati világ összefonódását. Ez a spirituális dimenzióra irányítja a figyelmünket, amely túlmutat a racionalitás és érzékiségen. A vers azt mondhatja, hogy a holdkór valójában szimbolikus, és hogy az emberi lelket a misztériumok és misztikus vonzások mozgatják.

Összességében a versben a teológia és a vallási témák a szimbolikus elemek és képek révén jelennek meg. A bibliatudomány, a patrisztika és a skolasztika perspektívái segíthetnek a verselemzésben és a misztikus és vallásos jelentések felfedezésében.

A vers első sorai utalnak a hold misztikus jelentőségére, mint "alma-báju bolygó", azaz a szépség és varázslat bolygója. A következő sorokban a szerző megkérdőjelezi a veszélyes és hamis jellemzést, és mosollyal valóban próbálja feloldani a hold körüli rejtélyeket. Ez az összefüggés a magyar és a nemzetközi irodalomban is gyakori, ahol a holdat a misztikum és a romantika jelképeként használják.

A következő részben a vers a romantikus lovas témára tér át, ami szintén számos összefüggést mutat a magyar és a nemzetközi szépirodalomban. A romantikus korban népszerűek voltak a lovagi történetek, amelyekben a vívódó hősök gyakran találkoztak furcsa és megdöbbentő eseményekkel. Az "acélból volt a férfi-ing" jelző pedig példa a romantikus stílusra és a hősies lovagi eszmére.

A következő részben a vers áttér a női öltözködésre, és megemlíti a korabeli csipkék és a vas-öv pótlását a férfiruházatban. Ez egyaránt mutatkozik a magyar és a nemzetközi irodalomban is, ahol a női öltözködést fontos szimbólumnak tartják a társadalom vagy a karakter jellemzésében.

A következő részben bemutatkozik az apród, aki betegségben szenved. Az apród azon a jelenségen keresztül kerül bemutatásra, hogy minden éjjel a kastély erkélyére mászik. Ez a motívum az irodalomban a hűség és az elkötelezettség szimbóluma, és több műben is előfordul, nemcsak a magyar, hanem a nemzetközi irodalomban is.

A következő részben a tudósok megfejtik az apród viselkedését, és kiderül, hogy vonzza a hold. Ez a motívum szintén gyakran szerepel az irodalomban a misztikum és a vágy iránti vonzalom kifejezésére.

A következő részben azonban kiderül, hogy a fiú még akkor is mászik, ha nincs hold az égen. Ez egy ellentmondás, amelyben a fiúnak még mindig erős vágya van az erkélyhez. Ez az összefüggés arra utal, hogy az emberi vágy és szenvedélyek meghaladják a logikát és a külső körülményeket.

A vers végén a fiú rájön, hogy a vonzó lánynak semmi köze sincs a holdhoz, mégis egyre vonzóbb számára. Ez a motívum az emberi vágy és szerelmi vonzalom erejét illusztrálja, és hasonló összefüggéseket találunk a magyar és a nemzetközi költészetben is. A vers témája és motívumai tehát egyaránt befogadhatók irodalomtudományi szempontból mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom területén.