Áldott legyen, ti most nyíló leányok,
Ki közületek szerelembe bágyad,
S testével és édes, tüzes sóhajjal
Melengeti az árva férfi-vágyat.

Sötét hajó a lomhán ringó élet,
S rejtett kamráin vak patkányok rágnak
De ti kússzatok bús fedélzetére,
Ragyogó koszorúnak, dús virágnak.

Boldog hajó, ki így ér kikötőbe,
Hol elcsitul a szív romlott kazánja,
És megpihen virágokkal benőve...

S boldog hajó, ki árván s céltalan
Nyílt tengeren teng, és nincsen hazája.


Elemzések

A vers teológiai szempontból kifejezi a szerelem és vágyakozás témáját, valamint a boldogság utáni vágyat. A patrisztikus nézőpont szerint a szerelem és vágyakozás a teremtés isteni szándékát tükrözi, amely arra ösztönzi az embereket, hogy egymás felé törekedjenek és szeretettel viseltessenek egymás iránt. A szerelem érzése Isten ajándéka, amely az embereket egymáshoz vonzza.

A bibliatudomány nézőpontjából a vers a Szentírásban többször is előforduló motívumokra utal, például a "lomhán ringó élet" a bűnös állapotra utalhat, míg a "boldog hajó" az üdvösséget szimbolizálhatja. Az érzelmek és vágyakozások útján haladva az ember eljuthat a boldogság végső céljához, amely Istenhez vezet.

A skolasztika nézőpontjából az emberi vágyakozásra való utalás az emberi lélek természetét és vágyait jelzi. Az emberi lélek Istenhez áhítozik, és ez a vágy a boldogsághoz vezet. A szerelem és vágyakozás csak ideiglenes boldogsághoz vezethet a földi életben, de a teljes boldogság és beteljesülés csak az örökkévalóságban érhető el.

A versben szereplő szimbólumok, mint a "lomhán ringó élet", a "rejtett kamrák" vagy a "boldog hajó" a teológiai szempontokat magukban hordozzák. A költő ezen keresztül utal az emberi lélek vágyaira, a földi és isteni boldogság különbségére és arra az áhítatra, hogy az ember szeretne megtalálni egy olyan helyet, ahol megtisztulhat a földi nyomorúságtól és beteljesülhet a vágya az örök boldogságra.

Ezenkívül a vers kaphat más teológiai értelmezéseket is, jelentése egyénenként változhat. Az emberi vágyakozás és a boldogság utáni vágy minden egyes emberben másképp jelentkezhet, és a személyes hit és értékrend is befolyásolhatja, hogyan értelmezi a vers üzenetét.

A vers első sorai a szerelmi vágynak és a női vonzerőnek szólnak. Bár ezek az érzelmek nem közvetlenül kapcsolódnak a természettudományhoz, általános emberi tapasztalatokról beszélnek.

A második versszakban a "sötét hajó" és a "vak patkányok" metaforái találhatók. Ezek a képek az emberi élet múlandóságát és a halál előtti időket jelképezik. Ezzel kapcsolatban megemlíthetjük, hogy a mai természettudományban jelentős fejlődések történtek az öregedés és az élet hosszabbításával kapcsolatban. Az öregedést és a halált kiváltó mechanizmusok feltárása fontos kutatási terület, amely egyre több eredményt hoz a modern tudományban.

A harmadik versszakban a "boldog hajó" képe jelenik meg, amely eljut egy kikötőbe, ahol csillapodik a szív fájdalma és virágokkal benőve pihen. Ez a kép is az emberi boldogságot és elégedettséget jelképezi. A modern pszichológia és neurológia kutatásai sokat járultak hozzá a boldogság és elégedettség tudományos megértéséhez. Egyre többet tudunk arról, hogy a boldogság hogyan kapcsolódik az agyunk működéséhez és a kognitív folyamatokhoz.

A vers utolsó sorai egy olyan hajóról szólnak, amely magányosan és cél nélkül vándorol az óceánon, hazája nélkül. Ez a kép az emberi identitás, a hovatartozás és a cél felé való elmozdulás problémájára utalhat. A modernebb nézőpontból megközelítve, szembeállíthatjuk például az emberiség globális lakosságának gyarapodásával és az egyre szorosabbá váló nemzetközi kapcsolatokkal.

Összességében, bár a vers nem közvetlenül utal a természettudományra, számos olyan fogalom és kép használ, amelyek kapcsolatban lehetnek a természettudomány aktuális fejleményeivel. A modern szemlélet mögött ezek a fejlemények azt sugallhatják, hogy mind a boldogság, mind a célok és az identitás kérdése tudományos megközelítéssel is átgondolhatók.

A vers irodalomtudományi szempontból több összefüggést mutat a magyar és nemzetközi szépirodalom területén.

1. Formai jellemzők: Az első összefüggés a vers formai jellemzőivel kapcsolatos. A versszakokat rímes sorok alkotják, amelyekkel Tóth Árpád a hagyományos verselési formát követi. Ez a magyar költészet hagyományában gyökerezik, de hasonló formai jellemzőket találunk a nemzetközi szépirodalomban is, például a klasszikus angol vagy francia költészetben.

2. Szimbolika és képek: A versben jelen vannak szimbolikus elemek és erős vizuális képek. A nyíló leányok szerepe a szerelem, vágy és női szexualitás szimbólumaként értelmezhető. Az életet sötét hajó képével jellemzi, ahol vak patkányok rágják a rejtett kamrákat, ami a romlottságot és elmúlást jelképezi. A boldog hajó képe viszont az elérhető boldogságot és elnyugvást idézi meg a virágokkal benőve. Ez a képi és szimbolikus eszközhasználat mind a magyar, mind a nemzetközi irodalomban jellemző.

3. Témák és motívumok: A vers központi témája a szerelem és a boldogság. A női szerelem és a férfiakra gyakorolt hatásuk gyakori motívum mind a magyar, mind a nemzetközi irodalomban. A vágy és a boldogtalanság ellentéte ezen keresztül az emberi létezés alapvető kérdéseivel kapcsolatos. A vízi járművek, mint a hajók, szintén gyakori motívumok a szépirodalomban, amelyek az utazást, a veszélyt és a céltalanságot szimbolizálhatják.

4. Nyelvi stílus: A vers nyelvezete egyszerű, de erős érzelmi töltéssel rendelkezik. Ez a szépirodalmi stílus mind a magyar, mind a nemzetközi irodalomban megtalálható. A költő a rövid sorokat és a szóismétlést használja, hogy hangsúlyozza az érzelmek intenzitását és a gondolatok erejét.

Ezek az összefüggések azt mutatják, hogy a vers a magyar szépirodalom hagyományait követi, miközben hasonló jellemzőkkel rendelkezik a nemzetközi szépirodalomban is. A témák, motívumok és képi eszközök, valamint a nyelvi stílus által egyetemes érdeklődést és értelmezést kínál a vers.