Szép szerszám a bicikli,
Két kereke van, s mindkettő kerek,
Szép ember az operatőr,
Szépek az operatőr-sikerek.
Nincs énekes az operába,
Ki a magas c-t így kioperálja,
Azaz "kivágja", tetszik tudni,
Mint ahogy sikert operál
A késem, hogyha szuperál.

Olykor, mikor az agg belek
Lesznek rövidlátó és vak belek,
Már tudja mind, mi a teendő:
A kórházba eltapogat,
S ottan éntőlem kapogat
Gyógyító döfést minden beteg bendő.

A múltkor egy falábat operáltam,
És a beteg jaj nélkül tűrte, bátran,
Mert gyöngéden kezeltem őt,
S közben vigasztaltam: ne féljen,
Gyerekség az egész ügy, kérem,
- S tényleg, azóta új falába nőtt.

Most egy új nagy vívmányon dolgozom,
Szenzáció, ha meg tudom csinálni,
Probléma ez: hogyan lehetne
Biciklin ülve operálni?
Mert ez időnyerés volna, az ember
A bicikliről le se szállna,
Csak odaállna
S operálna.

Szép szerszám a bicikli,
Két kereke van, s mindkettő kerek,
Szép ember az operatőr,
S szépek az operatőr-sikerek.
Nincs énekes az operába,
Ki a magas c-t úgy kioperálja,
Azaz "kivágja", tetszik tudni,
Mint ahogy sikert operál
A késem, hogyha szuperál.


Elemzések

A vers címe "Dr. Sikos Csándor verse karácsonyra", ami utalhat egy konkrét orvosra vagy egyszerűen csak fiktív karakterre, aki valamilyen operációval kapcsolatos tudományos kutatással foglalkozik.

Először is, a versben szerepel a bicikli, amelynek két kereke van, és mindkettő kerek. Ez utalhat a kerékpárok fizikai tulajdonságaira és a tervezés legfrissebb fejlesztéseire, például az aerodinamikára vagy a könnyebb és erősebb anyagok használatára. A bicikli említése arra is utalhat, hogy az operatőr is egy modern eszközt használ, amely fejlettebb technológiával rendelkezik a sikeresebb műtétek elvégzéséhez.

Az "operatőr-sikerek" kifejezés arra utal, hogy az operatőr sikeres műtéteket hajt végre. Ez összefüggésbe hozható a modern orvostudomány legfrissebb eredményeivel, például a minimál invazív sebészeti eljárásokkal vagy a robotikus sebészettel, amelyek lehetővé teszik a pontosabb és hatékonyabb műtéteket.

A versben említett "kivágni" vagy "operálni" lehet egy átvitt értelemben is értendő, jelezve, hogy az operatőr kiválasztja vagy végrehajtja a szükséges lépéseket vagy beavatkozásokat a sikeres műtét érdekében. Ez összefüggésbe hozható a modern genetikai vagy molekuláris sebészeti technikákkal, amelyek lehetővé teszik a specifikus gének kiiktatását vagy az egészséges sejtek beültetését a betegséges szövetekbe.

A versben továbbá említésre kerülnek az "agg belek", amelyek rövidlátó vagy vakok lehetnek. Ez arra utalhat, hogy az orvos figyelmet fordít a korral járó betegségek megelőzésére és kezelésére. A korfüggő betegségekkel kapcsolatos kutatások, például az öregedésgátlás vagy az időskori látáskárosodás kezelése is relevánsak lehetnek.

Az utolsó részben az orvos egy új nagy vívmányon dolgozik, amely arra irányul, hogy biciklin ülve operáljon. Ez utalhat a modern orvostechnológia legújabb fejlesztéseire, például a robotikus sebészeti rendszerekre vagy a távműtétekre, amelyek lehetővé teszik az orvosok számára, hogy távolról irányítsák a műtéti beavatkozásokat.

Összességében a vers számos olyan elemet tartalmaz, amelyek kapcsolódhatnak a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseivel és technikai fejlesztéseivel. A bicikli, az operatőr és az operációk említése mind arra utalhat, hogy az orvos valamilyen modern technológiai eszközt vagy eljárást használ a sikeresebb műtétek végrehajtásához.

A vers első megközelítése az irodalomtörténeti szempontból történik, ahol Tóth Árpád költészeti stílusát és az általa alkalmazott nyelvi eszközöket vizsgáljuk. A versben megfigyelhető a rímes szerkezet, azaz a versszakok ritmikus és hangi harmóniája. Az Anapajszis (ABC vezérlik, de egymásba is nyúlnak): a, b, c, d, e, c, d, e), mely jellemző a magyar költészetre. Az állandó, egyszerű és szimmetrikus struktúra kifejezik a költői koncepciót és a gondolatokat.

A témáját tekintve a vers operatőrökről és operatőri munkáról szól, ami egy szűkebb kulturális és művészeti témakört igyekszik megjeleníteni. A vers tehát beilleszthető a magyar irodalomban és a színháztörténetben is megismert opera műfajához, valamint az operatőri hivatás tradícióihoz. A művészeti ágazatokhoz kapcsolódó részek (opera, énekesek, operatőrök) a nemzetközi szépirodalomban is megtalálhatók, például számos regényben vagy drámaiban.

Az operatőr-sikerek és a sikert operáló kéz hasonlósága, valamint a gyógyítás metaforája az orvosi és művészeti területek közötti kapcsolatokat is kiemeli. Az operatőr itt egyfajta "művészi beavatkozó" figurájaként jelenik meg, aki mesterségbeli tudását és képzését használva sikeres eredményeket ér el.

A versben megjelenő bicikli metaforája a technika és az ipari fejlődés hatását is jelzi. Ez a motívum a 20. század elején kezdett elterjedni, és különféle művészeti ágakban jelent meg (irodalom, képzőművészet), melyekben a modernitást és a gyorsaságot szimbolizálja.

Az új nagy vívmányon dolgozó operatőr metaforája pedig a technikai fejlődést helyezi fókuszba, ami szintén az 1900-as évek fordulójára tehető. Ezzel az elemmel a vers felveti a jövőbeni lehetséges fejleményeket és innovációkat, amelyek az operatőri munkát tovább fejleszthetik.

A versben alkalmazott képek és szimbólumok, valamint azok kapcsolódási pontja a magyar és a nemzetközi irodalomban is megfigyelhetőek. Ezek a kapcsolódási pontok a költői és művészi kifejezésmódokon és gondolati áramlatokon keresztül valósulnak meg.

A vers első pillantásra karácsonyhoz kapcsolódó témát mutat, de valójában sokkal inkább a technika és az orvostudomány világába kalauzol el bennünket. A bicikli és az operatőr motívumok jelenléte már önmagában érdekes, de a versben rejlő teológiai szempontokat jobban megvizsgálva további részleteket találhatunk.

A bibliai szempontból nézve a bicikli képviselheti az emberi önmegvalósítást, a technikai fejlődést és az erőfeszítést, míg az operatőr az emberi képességeket és a művészetet jelképezheti. A versben megjelenő sikerek azt mutatják, hogy ezek az emberi törekvések és képességek szép eredményeket hoznak létre. Az operába vonatkozóan a magas c-t kioperálni vagy kiütni a beteg bendőből az lehet metafora a káros elemek vagy betegségek eltávolítására vagy leküzdésére, amelyek az emberi életet negatívan befolyásolhatják. Ez a közvetlen kapcsolat a művészet és a gyógyítás között egy érdekes megfigyelés a versben.

A patrisztika és skolasztika szempontjairól beszélve, ezek a teológiai irányzatok fontos szerepet játszottak a keresztény hit történelmében és fejlődésében. A patrisztikában (a korai keresztény gondolkodásban) és a skolasztikában (a középkori filozófia és teológia irányzataiban) az emberi képességek és a különböző művészeti és tudományos területek fontosságára való reflektálás jellemző. Ez a vers is közvetve utalhat ezekre az irányzatokra és az emberi képességekre, amelyek által az ember hatalmas dolgokra képes.

Ezenkívül az is fontos megjegyezni, hogy a versben megjelenő dicséretek és az előrehaladás iránti vágy szintén nagyon szorosan kapcsolódnak a keresztény hithez és az emberi szellemi, lelki fejlődéshez. A versekben megjelenő szép dolgok és sikerek pozitív élményeket nyújtanak az olvasónak és a vers szerzőjének, ami reményt és örömöt sugall.

Végül, egyéb elméletekkel vagy megközelítésekkel is találkozhatunk. Például, a versben megjelenő technika és művészet összekapcsolása lehet az emberi kreativitás és alkotói ítélőképesség értelmezése is. A technika segítségével az emberi képességek és művészi törekvések még nagyobb határokat dönthetnek le, és új dolgokat hozhatnak létre.

Összességében tehát a vers teológiai szempontból a technika, az orvostudomány, a képességek és a művészetek összekapcsolásának témáját jeleníti meg, amelyek közül a bibliatudomány, a patrisztika és skolasztika nézőpontok képezik a hagyományosabb teológiai megközelítéseket. Azonban más, kreatívabb vagy filozófiai megközelítéseknek is helye lehet a vers értelmezésében.