Elkopik az ember,
Elvásik az élet,
Édes szerelemmel
Én már sohse élek.

              *

Régi Vénusz-szobor,
Letörött a karja,
Feküszik a komor
Földekbe takarva.

              *

Tedd ide a kezed
Csöndes homlokomra,
Simogasd meg, esteledik,
Hull a kedvem lombja.

.....................
Úgy eszmélek rája,
Ha nedvesen megcsillan egy
Asszony piros szája.

              *

Egy jó szivar mellett,
Egy pohár bor mellett,
Azt gondolom, hogy ennél több
Sohase is kellett.

Csöndes nóta mellett,
Jó borocska mellett,
De sok időm, kedves időm,
Boldog időm tellett...