Elhagytak Isten jó angyalai:
A Hit, a Kedv, Egészség s Fiatalság,
Hej, Szerelem! te szép sehonnai,
Csak te fordítod még felém az orcád
S áltatsz, mint asszonynépet... Állj odább!
Ne gyújtogasd parázzsal őszi vágyam,
Hervadni-fájó nőkkel tégy csodát,
Mint egykor Kleopátra udvarában!

Ott bíbor-ágyán láttál egy királynőt,
Miattad égett barna kebele,
Mint két súlyos gyümölcs, mely bánatfán nőtt,
S a vágyak bús magvával volt tele -
Ott fényedtől csillogtak néma jajjal
Az olajosan reszkető szemek,
A vágyak bús magvából tört olajjal,
Lassú könnyekkel fényesítve meg...

Menj, Szerelem, nőkkel busongani,
Nótám se sír, könnyem se hull utánad,
Cécótlanok a férfi útai,
S magányosan szép minden férfibánat.
Guruljon szét ajándékod, ha volt,
- S adtál-e mást, mint kínt meg törpeséget? -
Ritkuló lomb közt hiú, őszi folt,
Vén, piros pompa, jobb lerázni téged!

Gőggel, kopáran, némán, egyedül,
Hadd lépek így a végső, csöndes útra,
Ahol a titkok lombja feketül,
S lehull az élet hazug koszorúja.
Elhagytak Isten jó angyalai:
A Kedv, a Hit, Egészség, Fiatalság -
Eredj te is, édes sehonnai,
És csókold meg egy asszony könnyes arcát!


Elemzések

A vers Tóth Árpád "Szerelem, szép sehonnai" című műve. Az alábbiakban az irodalomtudományi elemzést végzem el mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom terén.

Magyar irodalom:
- Az első dolog, amely felkelti az figyelmet, az a vers címe: "Szerelem, szép sehonnai". A szerelem mint témakör számos magyar költőt inspirált, így a vers egyfajta hagyományt követ.
- Az időbeni kontextusra való utalással a vers elidézi az őszi vágyak megjelenését. Ez a témaválasztás szintén jellemző a magyar irodalomban, hiszen a természet, az évszakok és a múlás motívumai gyakran szerepelnek a magyar költészetben.
- A vers költeménybeli ábrázolása egy szép, boldogtalan asszonynak hivatalozik. Az asszonyok szerepe és szenvedélyes megjelenítésük gyakori téma a magyar irodalomban, különösen a századforduló korában.

Nemzetközi irodalom:
- A vers Kleopátrára való utalással az ókori Rómába helyezi a történéseket. Ókori témák és szereplők felhasználása általában is gyakori a nemzetközi irodalomban.
- A versben előforduló szenvedélyes jellemábrázolás, valamint a vágy és bánat ábrázolása szintén jellemző a nemzetközi szépirodalomban, például a romantikus vagy szimbolista művekben.
- A versben előforduló vágy és szerelem motívuma az egész világirodalomban számos műben előfordul.

Ezen alapvető elemzés alapján megállapítható, hogy a versnek számos kapcsolódási pontja van mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalmi hagyományokhoz. A vers témái és motívumai jól illeszkednek mindkét irodalmi hagyomány jellemzőihez, és további értelmezés lehetőségét kínálja ezekben a kontextusokban.

A vers természettudományos szempontból való elemzése során figyelembe vehetjük a legfrissebb felfedezéseket és kutatási eredményeket, amelyek a szerelem, egészség és fiatalság témájában születtek. A következőkben néhány olyan témakört említünk, amelyek kapcsolódhatnak a vershez, bár néhány közvetlenebb kapcsolat esetleg el nem hanyagolható:
1. Egészség és fiatalság: A vers első sorai megemlítik az "Egészség" és "Fiatalság" elvesztését. A modern természettudományban a kutatók folyamatosan új felfedezéseket tesznek az egészségmegőrzés és a fiatalság meghosszabbítása terén. Ilyen például a táplálkozás és az egészséges életmód hatása az emberi testre, a szervezet regenerációs képességének felismerése és kiaknázása, a genetikai editálás, vagy éppen az öregedési folyamatok megértése.

2. Hormonális változások: A versben említett szerelem és vágy motívumai kapcsolatba hozhatók a testben és agyban bekövetkező hormonális változásokkal. A modern neurológia és pszichológia különböző hormonokat, például a dopamint és az oxitocint az érzelmi és szexuális kötődésben játszott szerepük miatt vizsgálják.

3. Szexuális vonzalom és pszichológia: A versben megjelenő szerelem és vágy szintén kapcsolatba hozható a szexuális vonzalom tudományos vizsgálatával és a pszichológiai kutatásokkal arról, hogy mi vonz minket a másik személyben, miért érzünk romantikát, vagy mi a hatása a szerelmi kapcsolatoknak az egészségünkre és jólétünkre.

4. Emberi kapcsolatok: A vers többször említ asszonynépeket és férfibánatot. A modern pszichológia és szociológia kutatások készültek az emberi kapcsolatokra, a szerepükre és hatásukra az egyének életminőségére, beleértve a romantikus kapcsolatokat, barátságokat és a társas támogatás szerepét.

5. Életút és halál: A vers utolsó sorai a létra végére való utalással reflektálnak az életutunk végére és a halálra. A modern tudományban a halál, az élet értelme és a túlvilági kérdések továbbra is folyamatos vizsgálata alatt állnak, beleértve a halállal járó biokémiai és fiziológiai változásokat, valamint a halálút és az élet értelmének pszichológiai és filozófiai dimenzióit.

Fontos megjegyezni, hogy a vers csak közvetlenül kapcsolódik a természettudományhoz, hanem sokkal inkább a természettudományos eredmények és felfedezések reflektálására és az emberi tapasztalatokkal való összekapcsolásra szolgál.

A vers teológiai szempontból értelmezve, számos bibliai utalással és teológiai témával találkozhatunk benne. Az alábbiakban részletesen tárgyaljuk a különböző teológiai irányok nézőpontjait és az összefüggéseket.

Bibliatudomány nézőpontja:
A bibliatudomány szempontjából a versben több olyan elem is felismerhető, ami a bibliai szövegekből való idézetekre és allúziókra utal. Például a vers elején említett "Isten jó angyalai" és a következő sorokban szereplő "Hit, Kedv, Egészség és Fiatalság" ezek közé tartozhatnak. Ezen kifejezések a bibliai angyalokra, az emberi élettel összefüggésben bemutatott jó tulajdonságokra és az áldásokra utalhatnak, amelyeket Isten adott az embereknek. Emellett a vers több olyan témával is foglalkozik, amelyek bibliai tartalmakhoz kapcsolódhatnak, például a bosszú, az élet múlása és a bánat.

Patrisztika nézőpontja:
A patrisztika szemszögéből nézve a versben megfigyelhetjük a világi és az isteni szeretet közötti különbséget. A "Szerelem, szép sehonnai" szavakkal eljárul a világi szerelemről és annak hatalmáról, ami képes az embert önfeláldozó szeretetre, elkötelezettségre és áldozatra ösztönözni. Ez a vonatkozás a patrisztika alapelveivel azonosítható, amelyek hangsúlyozzák az isteni szeretet, az együttérzés és az önzetlenség fontosságát az emberi kapcsolatokban.

Skolasztika nézőpontja:
A skolasztika szempontjából a versben a filozófiával és az emberi észleléssel kapcsolatos elméletek találhatók. A versben a "Cécótlanok a férfi útai" sorral arra utalhat, hogy a férfiaknak nincsenek kijelölt utak vagy irányelvek az életben, és hogy az emberi sorsot és a boldogságot a saját döntéseik és cselekedeteik határozzák meg. Ez összhangban van a skolasztika felfogásával, amely hangsúlyozza az emberi szabad akarat és a döntési szabadság fontosságát a vallási és etikai kérdésekben.

Egyéb megközelítések:
Ezen kívül a versben általánosabb teológiai témák, mint a bűnhődés és a bánat, a múlandóság és az elfelejtés is megfigyelhetők. Például a "lehull az élet hazug koszorúja" sor arra utal, hogy az élet múló és időszakos, és a földi dolgok hiábavalóak lehetnek. Ezen túlmenően, a versben szereplő "Isten jó angyalai" és "Elhagytak Isten jó angyalai" is arra utalhatnak, hogy az angyalok, akik az isteni kegyelem és áldás hordozói, eltávolodtak az embertől, ami az emberi korlátokat és a bűnös állapotot jelzi.

Összefoglalva, a vers teológiai értelmezése során a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjaira támaszkodhatunk. Ezen kívül észrevehetünk más, általánosabb teológiai témákat is, mint a bűnhődés, bánat, múlandóság, és a földi dolgok hiábavalósága. Mindezek az elemek a vers gazdag teológiai tartalmát képezik.