Ez a nap is,
Mint a többi.
Elmúlt. Vége.
Ez az est is,
Mint a többi.
Eljött. Béke.

Szerény béke,
De hálával
Veszem ezt is,
Jó pihenni,
Ha az ember
Csatát veszt is.

Furcsa béke:
Hallgat, talpig
Feketében,
Mint egy titkos
Esti virág,
Mely az ében

Alkonyatban
Nem egyéb, csak
Néma illat,
Mit az ember
Behunyt szemmel
Mélyre szívhat,

Elmosódva,
Álmosodva
Nem keresve,
Milyen lehet
Az illatnak
Szirom-teste:

Szép virág-e,
Mint az ifjú,
Mint a pőre
Rózsabimbók
Hajnalszínű,
Gyenge bőre,

Vagy csak fáradt,
Régi rózsa,
Mely reggelre
Széthull némán,
Föld porával
Elkeverve?


Elemzések

A Tóth Árpád által írt "Ez a nap is" című vers teológiai aspektusból értelmezve számos érdekes összefüggést mutat a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjaira.

A bibliatudomány szempontjából a vers többek között kifejezi az emberi élet múlandóságát, az idő véges voltát. A napok és estek változása az örök változatlanságot, az isteni gondviselést és az emberi élet fragilitását jelképezi. A versben megjelenik a hálátosság is a szerény béke iránt, ami a keresztény hitben gyakran összekapcsolódik Isten kegyelmével és irgalmával.

A patrisztika nézőpontjából a vers a földi élet múlandóságát és a halál közelgését fejezi ki. A fekete szín és a néma illat metaforikus kifejezése az ébredő halálnak, amely mindenkire vár. Az emberi élet rövidségét és a halál megsemmisítő erejét ábrázolja. A versben megjelenő virág jelképezi a földi lét rövid idejét és a halál elkerülhetetlenségét.

A skolasztika szempontjából a versben szereplő ellentétek és párhuzamok kifejezik a létezés és múlandóság dualitását. Az ellaposodott mindennapokban megjelenő béke a világi kihívások elől menekülést jelentheti. Az ember vágyik a pihenésre, miközben elveszettnek érzi magát a harcokban. A versben megjelenő kérdés, hogy vajon a virág szépsége az ifjúság vagy a fáradtság jele.

Ezenkívül az archetípusok és szimbólumok nézőpontjából nézve a versben megjelenő nap, este és virág is általánosan értelmezhető szimbólumok, amelyek az élet ciklusát és a rosszalló tartalmú idő múlását képviselik. A fekete és a fehér színek absztrakt jelentésekkel rendelkeznek a sötétség, a halál és a tisztaság, a tisztulás kontextusában. A virágok és a rózsához kapcsolódó metaforák a szépséget, a frissességet és az élet értékeit hordozzák.

Összességében a Tóth Árpád versének teológiai értelmezése a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika szempontjából több érdekes aspektust kínál. A versben megjelenő motívumok és jelképek segíthetnek reflektálni az emberi élet múlandóságára, a halálra és a béke igényére, valamint az örök élet és a hit kérdéseire.

A vers természettudományos szempontból vizsgálva, az alábbi részek kapcsolódhatnak a legfrissebb felfedezésekhez:

1. "Ez a nap is, mint a többi." - Megfigyeléseink alapján tudjuk, hogy a Nap egy közönséges csillag, amely hasonlóan működik, mint más csillagok a világegyetemben.

2. "Ez az est is, mint a többi." - Az estek során bekövetkező természeti folyamatok, mint például a naplemente és a sötétedés, ismertek és kutatottak a természettudományban.

3. "Szerény béke, de hálával veszem ezt is." - Tudjuk, hogy a természetben aránylag ritka a béke, és általában a folyamatos változás és kölcsönhatások jellemzik. Az ember hálával fogadhatja a pillanatnyi békeállapotokat.

4. "Furcsa béke: hallgat, talpig feketében, mint egy titkos esti virág, mely az ében." - A természettudomány különböző területein találkozhatunk érdekesen feketébe öltözött növényekkel vagy állatokkal, például a fekete orchideával vagy a lepkékkel. Ezeknek a szervezeteknek az adott környezetben való túléléshez fejlesztett speciális adaptációik vannak.

5. "Nem egyéb, csak néma illat, mit az ember behunyt szemmel mélyre szívhat." - A fiatalabb korunkban a szaglásunk kevésbé aktív, azonban a legújabb kutatások alapján a szemhéjak lezárása növelheti az illatok érzékelésének pontosságát. A tudósok további kutatásokat végeznek az emberi szaglás működésének és hatásának megértése érdekében.

6. "Milyen lehet az illatnak szirom-teste: szép virág-e, mint az ifjú, mint a pőre rózsabimbók hajnalszínű, gyenge bőre, vagy csak fáradt, régi rózsa, mely reggelre széthull némán, föld porával elkeverve?" - A virágok illata egy komplex kémiai folyamat eredménye, amelyet még nem teljesen értünk meg. Az alkotásban a szerző megkérdőjelezi az illat mibenlétét és eredetét, amely egybeesik a kutatások aktuális témáival az illatok genetikai és kémiai hátterével kapcsolatban.

Fontos megjegyezni, hogy a vers elsősorban lírai alkotás, így nem feltétlenül célja a természettudományos felfedezések azonosítása vagy leírása. Azonban számos olyan elemet tartalmaz, amelyeket kapcsolatba lehet hozni a legfrissebb természettudományos kutatásokkal.

A vers Tóth Árpád tolmácsolásában azt az egyszerű, de mély érzést fejezi ki, hogy minden nap és minden este ugyanolyanok, mint a többi. Ez a gondolat az univerzalitás és az időtlenség tematikájával kapcsolódik össze.

A vers sorokba rendezett gondolatokból áll, amelyeket a szerző rímeléssel és ritmikai elemekkel kapcsol össze. A rímelés egyfajta zeneiséget kölcsönöz a versnek, és emellett a ritmus is hozzájárul az olvasmány élményéhez.

Magyar szépirodalom terén a vers a modernizmus jegyeit mutatja. Tóth Árpád egyszerű, tömör nyelvezete és az érzelmek közvetlen kifejezése a modern költészet stílusára utal. Emellett az univerzális témák felvetése és az időtlenség ábrázolása is tipikus modernista jellemző.

A vers tartalmi szinten alapvető érzéseket és gondolatokat fejez ki, amelyek mindenki számára könnyen átélhetőek. Az olyan téma, hogy az ember elfogadja és megköszöni a békés pillanatokat még akkor is, ha a háborúban veszít, univerzális és minden kultúrában értékelhető.

Nemzetközi szépirodalom terén a versben érezhető az expresszionizmus hatása is. Az expresszionizmus a 20. század elején Európában jelentkező irodalmi irányzat volt, amely az egyéni érzelmek erős kifejezését helyezte előtérbe. Tóth Árpád is erőteljes, szubjektív hangvételű gondolatokat fogalmaz meg a versben, amelyek visszatükrözik az expresszionizmus esztétikáját.

A versben az idő és az időtlenség motivuma is jelen van, amely összeköti a kortárs és a klasszikus irodalom területét. Az idő múlása és a mindennapok prózai volta olyan témák, amelyek sok irodalmi műben megjelennek, és ezáltal a vers is kapcsolatba kerül a klasszikus irodalom tematikájával.

A versekben szereplő képek és hasonlatok poétikus jellegük révén a lírai műfaj jellemzőit hordozzák. Tóth Árpád a természeti motívumokat használja a képek kialakítására, ami a lírai költészet hagyományainak megfelelően történik. És bár a természet részletei nemzetközi szinten nem közvetlenül ismertek, az emberi érzelmek és tapasztalatok ábrázolása univerzális, így azok érthetőek és vonzóak lehetnek más kultúrák számára is.

Összességében a Tóth Árpád "Ez a nap is" című verse összefügg a kortárs magyar és nemzetközi irodalommal. Az egyszerűség és az időtlenség motiváltja, a modernista és expresszionista hatások, valamint a lírai képek alkalmazása mind olyan elemek, amelyek a kortárs és a klasszikus irodalom esztétikájához kapcsolódnak.