Vége a válságnak. Bent vagyunk a vízben.

A válság
Már kissé sokáig húzódik,
Ez tisztára gonoszság s álság,
Sőt Pató-Pálság,
Hogy a válság
Meg nem oldódik, sőt halasztódik,
Meg kéne már egyszer oldani ezt,
S nem tűrni, mint török a fezt,
A Ludas Matyi tehát ezennel
Egy megoldási akcióba kezd.

A helyzet kulcsa, eláruljuk mostan,
Egy nénike kezében csörög,
Ki a Royal-kávéházi szorosban
Sötét, bús helyen búsan üldögél,
S ebből, már úgyahogy,
Megél.
Ő gondosan szemléli a hírlapokat,
S készít belőlük kis papírlapokat,
S így egy-két zuglap darabból
Konstatálta végre,
Hogy a politikai béke
Lehetősége merre barangol.

Higgyenek e forrás hitelében,
Ó, higgyék eztet,
Hogy a válság dűlőre vitelében
Csak Gyan Thula lehet
A vég és a kezdet.
Ha ő lesz a miniszterelnök,
S egy programmbeszédet elnyög,
Dühében megpukkad a válság,
A provizórium,
A rezolució
És minden,
Mint a pinty,
Vagy a veréb,
Ha a farka hegyét
Sóval meghintem.

Ezt a sót,
Melyet a válság farka hegyére
Kell hinteni
Megtalálta
Gyan Thulácska,
S nagyot ütött a saját begyére;
Mondván:
Kabinetem most megalakítom tán,
Vagy mi!
Senkit se fogok kihagyni,
Akikből toborzódik
A hithű analfabéta-világ,
S oly dísznövény közéletünkben,
Mint a parkban a - tökvirág.
Szóval ez szép kabinet lesz, kérem,
Mellyel önök elé sietek,
A Royal-nénike
Se nyitogat különb kabinetet!

Hát például
Hadügyminiszter lesz - Turai bácsi,
Mert neki van sarkantyúja,
És cselédszerző akadémiája,
Ha ő a harci trombitáját
A zsebkendőbe kifújja,
Holtra dagad az ellenség mája,
S ha ő lóra ül, azaz a - Lórira,
A papagájra,
Vész már minden nációra,
Zsidóra s gájra.

A kultusztárcát
Magam én, Gyan Thula, látom el,
Ajkacskám kéjjel tátom el,
Ha valami kulturügy elém kerül,
Ellátom a baját emberül,
Arra több kultúr-hajnal nem derül,
Ha egyszer hasába nyitok,
Úgy tönkre lesz menve,
Mint szép regényem: a Titok.

Hortobágyi miniszter címmel
A földmívelési hatáskört
Szentesi bácsinak nyújtom át,
Mert ő tenyészt legtöbb ökört,
S más ilyen zsíros izéket,
Miknek érdeke a Hortobágy-ügyben
Bőg és röfög és béget,
Ő a Hortobágyot
Mindig is hasznosítni vágyott,
Persze a saját érdekében,
Neki Fortuna istennő az ángya
- S az ángya térdeképpen
Illeti őt a Hortobágy éppen.

Belügyi tárca címen
Révike Nácika kapja
A panama-szaglászati teret,
Mert ő a becsület apja,
S a csatornákról cikkezni szeret.
A multkor például megírta,
Hogy a saját bélcsatornáját,
A kutyafáját!
Ha őrködőn nem vigyázott volna,
Szintén el........ák volna.

Kereskedelmi miniszter
Libakeni Albertke lenne,
Aki a közgazdaságért
Tűzbe, sőt - Nizzába menne!
Ő mindent parcellázni fog,
S ha idefent már nem lesz dolga,
Belzebúb
Barátságos parcellázásra hívja
A legsárgább pokolba.

Végül
Nem lehet meg a kabinetem
Németh András nélkül,
S bár a közönség belekékül,
Ő lesz, aki a külügy macskáját
Feltálalja finom külügyi nyúlnak,
A diplomáciai pancsok
Keverésében
E vendéglői mancsok
Majd pompásan kutyulnak.
S ha Európa
Beveszi e külügyi főztöt,
Hátralévő napja nem lesz túlsok,
Beadja a kulcsot,
S az örök béke ügye győzött.

Ez lesz a Gyan Thula kabinetje,
S ha a vállalkozásnak
Nem lesz jó kimenetje,
Gyan Thula nem sárgul epébe,
Egyszerűen belényúl
A regényírói zsebébe,
S elővesz egy adag regényt,
Beadja kabinetjének,
S megmérgezi szegényt.


Elemzések

A költői vers nem tartalmaz olyan információkat, amelyeket a legfrissebb természettudományos felfedezésekkel lehetne összefüggésbe hozni. Az elbeszélő költői eszközökkel meséli el, hogyan próbál megoldást találni a válság helyzetére, és bemutatja a Gyan Thula nevű személy kabinetjét, amelyben különböző miniszterek vesznek részt.

Bár a versben nincs közvetlen kapcsolat a természettudományos felfedezésekkel, valahol megjelenik a miniszterek tevékenységében az élet különböző területeihez kapcsolódó vonatkozások. Például a hadügyminiszter katonai stratégiával kapcsolatos tevékenysége, a kulturális miniszter kulturális forradalomról beszél, a földművelési miniszter a mezőgazdasági ügyekkel foglalkozik, a belügyi miniszter pedig a közlekedésről és a bűncselekményekről ír. Ezek a vonatkoztatások azonban a vers szórakoztató vagy metaforikus jellegéből adódnak, és nem tükrözik a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseit.

A vers, Tóth Árpád "Gyan Thula Kabinetje", egy politikai szatíra, amely a válsághelyzetek és a politikai válságok témáját boncolgatja. Az alábbi elemzés a vers magyar és nemzetközi irodalmi összefüggéseire fog koncentrálni.

Magyar irodalmi összefüggések:
- A versben megjelenik Ludas Matyi, aki a magyar irodalom egyik népszerű karaktere. Itt ő egy megoldási akcióba kezd a válság lezárásáért.
- A vers során több magyar kifejezés és szófordulat is felbukkan, mint például "Pató-Pálság" és "Hortobágy-ügy". Ezek a kifejezések és szavak hozzájárulnak a humoros hangvételhez és a magyar irodalomra jellemző nyelvi sajátosságokat idézik fel.

Nemzetközi irodalmi összefüggések:
- A versben megjelenik a Royal-kávéház, amely egy valóságos hely Budapesten. Az elnevezés hivatkozik más hasonló nevű kávéházakra is, amelyek Európa és az amerikai kontinens nagyvárosaiban is megtalálhatók. Ez a hivatkozás a nemzetközi irodalom városi életére és társadalmára utal.
- A vers utal a diplomáciai nyelvezetre is, amely a nemzetközi viszonylatokra és politikára jellemző. A külügyi miniszter macskájának és a külügyi nyúlnak a metaforikus leírása a diplomáciai intrikák és viszonyok szimbolikus ábrázolása.
- A vers által hangsúlyozott politikai válság és a kabinet létrehozásának kísérlete általános kérdéseket vet fel a politikai rendszerek és vezetők szerepéről. A politikából és hatalomból származó humor és kritika nemzetközileg is érthető és sok helyen felbukkan a világirodalomban.

A "Gyan Thula Kabinetje" tehát magyar és nemzetközi irodalmi összefüggéseket is felvonultat, miközben szatirikus módon mutatja be a politikai válságokat és a politikai intézmények működését.

A vers teológiai szempontból is értelmezhető, a vallás és hit jelentősége ugyanis megjelenik benne.

Bibilatudomány nézőpontjából a következő összefüggések figyelhetők meg:
- A vers elején a válság állapotára utal, amely a gonoszság és az álság jegyében zajlik. Ezt a válságot "megoldásra" váró problémaként lehet értelmezni, ami fontos téma a Bibliában is.
- A válság megoldásáról szóló remény egy nénike szemében csillan fel, aki a hírlapokat olvasva és papírlapokat készítve azonosította a politikai béke lehetőségét. Ez hasonlítható a bibliabeli próféciákhoz és a próféták szerepéhez, akik az isteni üzeneteket közvetítették az emberek számára a jövőről, a békéről és a megoldásokról.
- A versben megszemélyesített szereplők, mint például a hadügyminiszter, kultusztárca és kereskedelmi miniszter, képesek segíteni a válság leküzdésében és a béke megteremtésében. Ez hasonló a Biblia szereplőihez, akiknek Isten adott különböző szerepeket és megbízatásokat a tapasztalatlan vagy gonosz emberek vezetése érdekében.
- A vers végén Gyan Thula, a regényíró személye felmerül, aki képes a vállalkozást sikertelenség esetén is megoldani a regény szereplőinek segítségével. Ez kapcsolódhat a Bibliához, ahol Isten gyakran használja az emberi, látszólagosan "kis jelentőségű" eszközöket a nagy tervének megvalósításához.

Patrisztika nézőpontjából is megjelennek hasonló összefüggések a versben:
- A válság leküzdéséhez és a béke megteremtéséhez fontos a próféciák és a megfelelő vezetők jelenléte és cselekedete. Ezt a szerepet a versben több szereplő is betölti.
- A vers hatalmas lehetőségekben hisz és kiemeli a reményt a válság leküzdésére és a béke elérése érdekében. Ez a patrisztikus gondolkodásban is hangsúlyosan megjelenik, ahol a hit a változás, a fejlődés és a jobb jövőbe vetett remény hajtóereje.

Skolasztika nézőpontjából fontos az összefüggés az emberi cselekedetek és az eredmények között, valamint a megfelelő vezetők szerepe a válság leküzdésében. Ezek a gondolatok megtalálhatóak a versben, ahol a szereplők cselekedeteire épül a válság megoldása és a béke megteremtése.

Mindezek mellett a versben megjelenik az egyéni hitelesítés és vezetés kérdése is, amelynek fontossága mind a bibliatudományi, mind a patrisztikus, mind a skolasztikus nézőpontokban hangsúlyos. A válság leküzdésében és a béke elérésében a hit és a megfelelő vezetők megtalálása elengedhetetlenül fontos szerepet játszik.