Vergődtem. Elég. Isten és ember sorsa,
Ne fájj! Csitt, Végtelen! Pihen a morzsa.

Bejártam pár billió kilométert.
Csitt, Gondolat! Odahagytam az étert.

Itt ülök újra. Csukva a spalét.
Pipára gyújtok. Villanyfény. Jó a lét.

A hű, vén kályha halkan duruzsol.
Azt hiszi, búsulok, és kuruzsol.

Főzi kamillaillatú dalát,
Mint torokfájós gyereknek a teát.

Szentimentális, de kedves cseléd.
Jól van. Hadd ülök hozzá közelébb.

Elfáradtam? De elfáradni jó.
A dokkban így pihen az otthagyott hajó.

Holnap tán újra indul. A setét
Kormányos megcsavarja jajduló kerekét.

A kormányos! Ki tudja, most vadul hol mulat!
Vagy hol hallgat szörnyű parancsokat?

Ki tudja? De a gép addig boldogan áll.
S a kémény fáradt füstje szelíden szálldogál.


Elemzések

A vers első két sorában a költő az Isten és az ember sorsára utal. Ez teológiai szempontból érdekes, mert felveti a teremtés és a kezdetek kérdését. A következő sorokban a költő arról beszél, hogy több billió kilométert járt be, ami rámutat a teremtett világra és az emberi utazásra. Egyfajta bibliai képzetet is felvázol, hiszen az ég és az éter a mennyet jelentheti.

A vers folytatásában a költő az otthonra és a pihenésre fókuszál. A hajó képe az otthont jelképezi, ami visszavezethető az Ószövetségre, ahol a bárka jelképesen az otthont, a menedéket jelenti. A költő megjegyzi, hogy a hajó elvesztette az irányítót, a kormányost, ami arra utalhat, hogy az ember elvesztette az irányítást életének útján.

A versben feltűnik a szentimentalitás és a kedves cselédről való beszéd, ami a patrisztika és a középkori teológia jellegzetessége lehet. A cseléd képe a Teremtés könyvében is felbukkan, mint aki gondoskodik az emberi szükségletekről.

A vers végén a költő újra arra utal, hogy a hajó újra indulhat, és a kormányos megcsavarja a kerekét. Ez a skolasztika és a középkori teológia szempontjából érdekes, mert azt sugallja, hogy az ember életében előrehaladás van, és új lehetőségek nyílnak meg.

Ezen kívül a versben megjelenik a gép és a kémény képe is, amik szintén a modern kor technikai fejlődését is tükrözik, és ezek reflektálhatnak a bibliatudományra, amely megvizsgálja az emberi fejlődést és az emberi munkát is.

Összességében a vers teológiai szempontból arra reflektál, hogy az ember és Isten sorsa összefonódik, és az emberi utazás és fejlődés az Isteni tervbe illeszkedik. A bibliatudomány és a patrisztika elvei visszaköszönnek a versben, de a költő a modern kor technikai fejlődését is beveti, hogy kifejezze az emberi élet örömeit és kihívásait.

A vers elemzése irodalomtudományi szempontból több szempontot figyelembe vesz.

1. Műfaj: A vers Tóth Árpád költői nyelvezetet használó lírai műve. A vers egy egységes szöveg, de azonosíthatók benne strófák és szakaszok.

2. Nyelvhasználat: A versben megtalálhatók költői képek, metaforák és szimbólumok. Például a "sors", "végtelen", "morzsa" és "éter" szavak jelentéstulajdonítóként jelennek meg, és mögöttük mélyebb értelmet hordoznak. Az "újra indul" és "otthagyott hajó" kifejezésekben a költő az élet folytonosságára utal.

3. Tematika: A versben megjelenik az emberi sors, a hajózás, az otthon és az út motívuma. Ez a tematika kapcsolódik az irodalom történetében gyakran megjelenő motivációkhoz és témákhoz.

4. Stílus: A vers sajátos hangulatú, intim, visszafogott stílusban íródott. Az egyszerű nyelvezet és a rímképletek használata is a magyar és nemzetközi líra jellemzői közé tartozik.

5. Az irodalmi hagyományokhoz való kapcsolódás: A vers meghatározott hagyományokhoz kapcsolódik, például a romantikus költészethez és az öregedés, az utazás és az itthon hiánya témáihoz. Ugyanakkor újszerű elemeket is tartalmaz, amelyek Tóth Árpád egyedi költői stílusát és gondolkodásmódját tükrözik.

6. Összefüggések a magyar irodalomban: A vers stílusa és témái kapcsolódnak a magyar irodalmi hagyományokhoz, mint például a Nyugat Egyesület költészete vagy egyéb modernista irányzatok, amelyek megjelenhetnek a költészetben.

7. Összefüggések a nemzetközi irodalomban: A vers témái és hangvétele is kapcsolódnak a nemzetközi líra hagyományaihoz. Például az otthon és az út motívuma olyan világirodalmi alkotásokra utalhat, mint Antoine de Saint-Exupéry "A kis herceg" vagy Joseph Conrad "Szívfájdalom" című műve.

Azonban minden versz elemzése szubjektív lehet, és más irodalomtudósok más összefüggéseket találhatnak vagy kiemelhetnek a versben.

A vers természettudományos szempontból megvizsgálva több érdekes elemet találhatunk, amelyek a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseivel összefüggésbe hozhatók.

Először is, a versben megemlített "billió kilométer" utalhat a csillagászatban felfedezett távoli csillagrendszerekre és galaxisokra, amelyeket a modern teleszkópokkal tudunk megfigyelni. Ez a felfedezés rámutat arra, hogy a világegyetem mennyire hatalmas és sokféle égitestet tartalmaz.

A versben szereplő "éter" szó használata a modern tudományos ismeretekkel összekapcsolható. Az éter fogalmát régebben az anyagi világ közegének tekintették, amelyen keresztül az elektromágneses hullámok terjednek. A relativitáselmélet azonban elvetette az éter fogalmát, és helyette újabb megértést nyújtott az anyagi világ szerkezetéről és eloszlásáról.

A versben megemlített "villanyfény" utalhat az elektromosság felfedezésére és használatára. Az elektromosság az egyik alapvető természeti jelenség, amelyet a modern technológia számos területen felhasznál. A versben az elektromosság használata kényelmet és jó életet jelent.

A "kályha" szó használata a versben arra utalhat, hogy a történet idején még a fűtés legtöbbször kályhákkal történt. A modern fűtésrendszerek, például a központi fűtés, a radiátorok vagy a kondenzációs kazánok, sokkal hatékonyabbak és környezetbarátabbak a hagyományos kályhákhoz képest.

A "kamillaillat" említése arra utalhat, hogy a történetben jelen lehet az aromaterápia vagy a gyógyfüvekkel való gyógyítás. A modern orvostudomány felfedezései és kutatásai mögött a növények gyógyító hatásai környezetbarát és természetes gyógymódokként válnak egyre népszerűbbé.

A versben megemlített "dokk" és az "otthagyott hajó" utalhat arra, hogy a történet főszereplője és narrátora tengerentúli utazásban vett részt. A tengeri közlekedés és a hajózás a modern technológia fejlődésével egyre hatékonyabbá és környezetbarátabbá válik, például a hibridek vagy a napenergiát használó hajók megjelenésével.

A "kémény fáradt füstje" említése a fosszilis tüzelőanyagok felhasználásának és a légzőszennyezés problémájának összefüggésében állhat. A klímaváltozás és az éghajlatváltozás kihívásai miatt a modern tudomány és technológia új, környezetbarát energiamegoldásokat keres, például a megújuló energiák (napenergia, szélenergia stb.) vagy az elektromos járművek terén.

Végül, a versben megemlített "kormányos" szó az emberi irányítás és a vezetés fontosságára utalhat. A modern technológia és a mesterséges intelligencia fejlődése lehetőséget teremt arra, hogy az emberi irányítású járműveket és rendszereket jobban optimalizálják és automatizálják.

Ezen elemek és gondolatok alapján a vers természettudományos szempontból a modern tudomány és technológia fejlődését, valamint ezek hatását a mindennapi életünkre és a természetre tárja elénk.