Vénusz, az alkony csillaga,
Lobog az égen egymaga,
Epedő égi kurtizán,
Lankad a bíbor nap után;

Mire a többi csillagok
Szelídebb fénye felragyog,
Már ott is hagyja az eget,
S buján ledől a hegy megett.

De körül tüzes a világ,
Őrjöngenek az esti fák;
Illatjuk omlik, mint a vér,
És szürcsöli mohón a szél.

Mert illat-vámpir ez a szél,
A virágok vérével él,
És nékem is hajamba kap,
Arcon karmol, cimpán harap.

S szívemben, mélyen valahol,
Valami lázadás dalol,
Minthogyha pezsdül olykor a
Hűs pinceodvak óbora.

A régesrég eltemetett
Vágyak kezdenek éneket,
És sustorogva, sírva forr
Május éjén a régi bor.

Ezt sírja: élni, élni még!
Mert élni, jaj, sohsem elég!
Az élet örök táruló:
Aki nem éli, áruló!

...És hallgat régen a világ,
Már elzsongultak mind a fák;
A szél, az ittas denevér,
A vak lomb közt pihenni tér,

De még sokáig a bibor
Fényekkel ordas régi bor,
Át pókhálós, vén gyászokon,
Dalol a sötét ászokon...


Elemzések

Tóth Árpád "Május éjén a régi bor" című versének elemzése irodalomtudományi szempontból többféle összefüggést is kiemelhet.

1. Magyar irodalom:
- A vers a szimbolista irodalom hatását tükrözi, melynek jellemzője az intenzív képalkotás és az érzelmi töltet. Az égi jelenségek, mint a Vénusz, az alkony csillaga és az égi kurtizán motívuma az eklektikus szépségképzetekre utal.
- Az esti fák őrjöngése, az illatok és a szél kölcsönhatása a természethez való erős érzelmi kötődést fejezi ki.
- A versben megjelennek a széplelkűség és a melankólia motívumai, amelyek a romantika stiláris jegyei.
- A verse művészi általánosításra törekszik, a régi bor szimbolikus jelenléte az idő múlására és a múlt emlékeinek erejére utal.

2. Nemzetközi szépirodalom:
- A versbenél felmerülhet a francia szimbolizmus hatása is, melynek jellegzetessége az intenzív képi világ és a hangulat megragadása.
- A szerelem, a vágy és az élet értelmetlensége teljesen megegyezik az európai szimbolista költészet esszenciális témáival.
- A bor motívuma a görög és római mitológiához kapcsolódik, amely a versben egyfajta felszabadulást és önfeledtséget sugall.

Összességében, Tóth Árpád "Május éjén a régi bor" című verse az eklektikus szépségképzetekre, a szimbolizmus hatására és az élet értelmetlenségére épül mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom területén.

A vers teológiai szempontból történő elemzése során figyelembe vehetjük a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjait is.

Bibliatudomány szempontjából a versekben megjelenő Vénusz és a csillagok, valamint a pinceodvak régi borára utaló képek összekapcsolhatók a teremtéssel és az emberi élettel. Az alkony csillaga, a Vénusz, jelképesen az élet tartópillére lehet, amely a bibliai teremtési mítoszban utalhat az isteni alkotóerőre és az életadó szerepre. A többi csillagok fénye, amely később felragyog, pedig a teremtés folyamatára utalhat. A pinceodvak régi borára való utalás a teremtés kezdetére és az ősi vágyakra utalhat, amelyek még mindig élnek az ember szívében.

Patrisztika szempontjából a versben megjelenő égi kurtizán és a lázadó vágyak metaforái lehetnek az emberi bűnös természetnek és a kísértő kísértéseknek. Az alkony csillaga, Vénusz, mint epekedő égi kurtizán, jelképezheti az emberi vágyakat, amelyek vonzzák az embert a bűn és a kísértések felé. Az esti fák, amelyek őrjöngenek, és az ég körül tüzes a világ, utalhatnak az ember bűnös és szenvedélyes természetére, és arra, ahogy ezek az vágyak befolyásolják az embert.

Skolasztika szempontjából a versekben megjelenő vágyak kezdenek éneket énekelni és a régi bor is dalol a május éjén, azaz az érzéki élvezetek és az örömök fontossága hangsúlyozható. A vágyak és az élvezetek énekelésével a skolasztikus teológia azt a kérdést veti fel, hogy az emberi élvezetek hogyan illeszkednek az isteni tervekbe és az emberi élet értelmébe. A daloló sötét ászok és a bibor fényekkel ordas régi bor képek pedig az érzéki világ és a fenékig való élvezetek metaforái lehetnek.

Természetesen más szempontokat is fel lehet hozni a vers teológiai elemzése során, például a megváltás, a bűnbocsánat és a vallásos tapasztalatok, illetve a hit és az istenkapcsolat motívumainak vizsgálata is érdekes lehet.

A versben található természeti elemek és jelenségek közül néhányat természettudományos szempontból is vizsgálhatunk.

Az egyik ilyen elem a Vénusz, amely az alkony csillagaként jelenik meg. A Vénusz a Föld legközelebbi bolygója, és nagyon erős fénye miatt néha észlelhető az alkonyatkor is. A mai természettudomány az űrkutatásnak köszönhetően sokat tud róla, például hogy a Vénusz légköre sűrű és fokozottan üvegházhatású, amely miatt a bolygó felszíne rendkívül forró és szinte lakhatatlan.

A vers említi a csillagok fényének változását is. Az utóbbi évtizedekben a csillagászatban jelentős fejlődés történt a csillagok és az űr felmérése terén. Ma már rendelkezünk olyan műholdak a világűrben, amelyek nagy pontossággal képesek rögzíteni a csillagok, köztük a Nap mozgását és tulajdonságait. Ezek a műholdak, például a Kepler és a TESS, új felfedezéseket tesznek lehetővé a csillagok, bolygók és más égitestek természetéről és kialakulásáról.

A versben említenek egy tüzes világot és az esti fák illatanyagát, amelyeket a szél szór szét. Az anyagok illatának és azok terjedésének kutatása a kémia és a biológia területén tehető. Az illatanyagok molekuláris szerkezetének és a rájuk adott érzékelésünk mechanizmusának vizsgálata számos új felfedezést hozott a tudomány számára.

A versben megjelenik a szél, mint illat-vámpir, ami a virágok verejével táplálkozik. A szél természetét és hatásait a meteorológia, az aerodinamika és más tudományágak kutatják. A szél ereje, sebessége és iránya fontos a légköri folyamatok, az időjárás és az éghajlat megértéséhez és előrejelzéséhez.

A versben a régi bor számos asszociációt vált ki a természettudomány szempontjából is. A bor készítésének folyamata, a szőlőtermesztés, a borkészítés és az érlelés biokémiai folyamatokra épül. A bort is chemikusok és ízkutatók vizsgálják, hogy megértsék az összetételét és hatásait az emberi szervezetre.

Összességében tehát a Toth Árpád vers természetképeit számos területen vizsgálhatjuk a mai természettudomány eredményeivel összefüggésbe hozva. A csillagászat, az asztrofizika, a biokémia, a meteorológia és más tudományok közelebb vihetnek minket ezek megértéséhez és értelmezéséhez.