Jöttél, s ím drága must edénye lelkem,
Szűzlány fehér lábával megtiport kád,
A púpos bánatok rikoltó torkát
Méz-íz csitítja: ó, tán most születtem!

Szálljunk aranyhajóra most mi ketten,
Röpítsen el, ne tartsa semmi korlát:
Szállj, drága perc, feszítsd forró vitorlád,
Ma ránk vár minden édes ismeretlen!

Nézd, minden mily roppant fénnyel ragyog:
A nap, a hold és minden csillagok
Jönnek velünk, s a vén világ elárvul -

Hallod? a láz, a hű, bizarr dobos
Dobol, s a mámor vörös oszlopos,
Örvénylőn forgó kastélya kitárul!


Elemzések

A vers Tóth Árpád Mámor című műve, amely irodalomtudományi szempontból több összefüggést is felvet mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom területén.

A vers elején megjelenik egy must edény, amely jelképesen szimbolizálhatja a szerelmet vagy az alkotói inspirációt. Ez a vörös színű ital a versek hagyományos tárgy- és színszimbóluma, és így kapcsolódik a magyar irodalom hagyományaihoz.

Az első sorokban találkozunk egy "Szűzlány fehér lábával megtiport kád"-kal, amely további erotikus és szexuális áthallásokra ad lehetőséget a vers olvasóinak. Az erotikus motívumok és a testiséggel kapcsolatos ábrázolások jellegzetesek a nemzetközi modernizmus irodalmában is.

Az "aranyhajó" metaforája és a "forró vitorla" kifejezés a romantika korabeli művekre emlékeztet, amelyekben a hajó és a víz a szabad és korlátok nélküli kalandokat jelképezi.

A következő sorokban a nap, a hold és a csillagok megjelenése kapcsolatot teremt a természettel és az univerzummal. Ez az összefüggés a romantika és a szimbolizmus irodalmában is gyakran előfordul.

A vers végén a dobosok és a kastély motívuma lehetőséget ad a surrealista elemek megjelenítésére. A doboló hangok és a kastély jelképezhetik a lidércnyomásokat vagy a bilincseket, amelyek megakadályozzák az egyéni szabadságot.

Összességében tehát a vers több irodalmi áramlatot és stílust érint, mint például a romantika, a szimbolizmus és a surrealizmus. Ezenkívül a magyar irodalom hagyományaihoz is kapcsolódik a must edény és a vörös ital motívumán keresztül.

A vers teológiai szempontból a spiritualitást és az isteni jelenlétet jeleníti meg. Ebben az értelemben összefügg a bibliatudománnyal, a patrisztikával és a skolasztikával is.

A vers kezdete az Újszövetségből vett képpel indul, ahol a must jelképezi a lelket, amelyet Jézus Krisztus nevű főpap tölt meg az emberrel. A must edénye a szűzlány lábával megtiport kád is erre a bibliai képre utal. Ez a kép a szüzességre és a tisztaságra is utal, amelyek a patrisztikus gondolkodásban fontos értékek. A púpos bánatok rikoltó torka, amit a méz-íz csitít, pedig azt az isteni kegyelmet jelenti, amely által megszabadulhatunk a bánattól és a fájdalomtól.

A második versszakban a drága perc és a forró vitorla képei az élet rövidségére és a halál közeledtére utalnak. Ez a skolasztikus gondolkodáshoz kapcsolódik, amely a lélek útját és a végső szakaszokat hangsúlyozza az ember életében. A vers azt üzeni, hogy a megszabaduláshoz és az örömhöz el kell vágni a kötelékeket és felszállni az aranyhajóra. Ez a kép az örök életet és az isteni jelenlétet jelképezi.

A harmadik versszakban a ragyogás, az égi testek és a vén világ elárvulása biblikus képek, amelyek az apokalipszist és az új élet kezdetét jelzik. A láz, a dob és a mámor vörös oszlopai pedig a dicsőséges isteni jelenlétre utalnak, amelyet a patrisztikus gondolkodásmód hangsúlyoz. A vers zárása pedig azt üzeni, hogy a mámor kastélya kitárul, ami a paradicsomi boldogságot és az isteni jelenlét megtapasztalását jelenti.

A vers tehát a teológiai gondolkodás különböző áramlataival és témáival összefüggésbe hozható. A bibliatudományi képzetek, a patrisztikus gondolkodás és a skolasztikus elképzelések mind megtalálhatóak a versben, amelyek mind az isteni jelenlét megnyilvánulásáról és a megszabadulásról szólnak.

A vers egy lírai szerelmi vallomás, amelyben a természettudományos elemek a szeretkezés és a testi öröm kifejezésére használódnak. A következőkben részletesen kifejtem ezeket az elemeket és hogy hogyan kapcsolódnak a mai természettudományos felfedezésekhez.

Az első versszakban a must, mint az érett gyümölcsök erjesztéséből előálló ital, a testi élvezetet és az örömöt szimbolizálja. A must edénye az emberi testet jelképezi, amely a szűzlány lábával megtiport kádban található. Ez az ízesített gyönyör és élvezet szintén utalhat a modern örömforrásokra, mint például az ételek és italok élvezete, amelyeket a legfrissebb felfedezésekkel készítenek el.

A második versszak arra utal, hogy a szerelmesek aranyhajóra szállnak és minden korlátozástól mentesen szabadon repülhetnek. Ez kapcsolódik a modern technológiához és az űrutazás lehetőségéhez, amelynek újabb felfedezései lehetővé teszik az emberek számára, hogy távoli helyekre utazhassanak és felfedezhessék az ismeretleneket.

A harmadik versszakban a költő megemlíti a ragyogó napot, a holdat és a csillagokat, amelyek mind velük tartanak és a világ elárvul. Ez utal a csodálatra méltó teremtett világra és a modern asztronómiára, amely felfedezései folyamatosan meglepő információkkal gazdagítják az embereket a Naprendszer és a csillagok működéséről.

A negyedik versszakban a láz és a dobos hangja a mámort és az öröm kitörését jelképezi. Ez összefügghet a modern idegtudománnyal, amely felfedezései sokkal jobban megértették az emberi érzelmek és az agy működését.

Összességében a versben megjelenő természettudományos elemek a testi öröm, a modern technológia, az űrkutatás, az asztronómia és az idegtudomány területeire utalnak. A költemény olyan szimbólumokat használ, amelyek az emberi életre és élményekre utalnak, és ezt összekapcsolja a természettudomány legfrissebb felfedezéseivel, hogy kiemelje a természet és a tudomány harmonikus kapcsolatát az emberi tapasztalatban.