Ott kint a télnek bús haragja
Fagyosan zordul, dúlva-dúl,
A lombjavesztett fákon által
A vihar zúg, süvölt vadul.

Elhervadt a mezők virága,
A puszta fának lombja sincs,
- De szívemben mosolygó hála
Nyíló virága drága kincs. -

Szívem virágit nyújtom át itt,
S kívánom szívből igazán:
Az Isten éltesse sokáig
Az én jó, kedves jó Apám!

 


Elemzések

A versben található természeti elemek számos természettudományos összefüggésbe hozhatók.

Az első sorban említett "télnek bús haragja" a globális éghajlatváltozásra utalhat, amelynek hatására az időjárás szélsőségesebbé válik, és ez a télre is kihat. A versben említett "fagyosan zordul, dúlva-dúl" kifejezéssel a hideg és viharos időjárás jellemzőit írja le.

A második versszakban szereplő "lombjavesztett fák" és a "vihar zúg, süvölt vadul" a fákra jellemző természetes folyamatokra utalhat, amelyek a tél érkeztével megtörténnek. A lombhullás és a viharok az erdők és parkok átalakulását jelzik a hideg évszak beköszöntével.

A harmadik versszakban említett "hervadt mezők virága" a növények természetes életciklusára utalhat, amikor a hideg idő beköszöntével a virágok elhalnak és elhervadnak. Az utolsó két sor, amelyben a szerző hálát ad ki édesapjának, nem kapcsolódik közvetlenül a természettudományhoz, de megjelenítheti a családi kapcsolatokat és az emberi érzelmeket, amelyek az emberi természethez tartoznak.

Összességében a vers természettudományos szempontból bemutatja a természet által a tél beköszöntével járó változásokat és a természeti folyamatokat. A globális éghajlatváltozás és a természetes életciklusok, mint például a lombhullás és a virágok elhervadása is megjelennek a versben.

A vers, Tóth Árpád "Ott kint a télnek bús haragja", teológiai szempontból a természet és az ember Istennel való kapcsolatát fejezi ki.

Bibliatudomány szempontjából a vers a teremtést és a teremtett világot helyezi középpontba. A leírás a téli természet durvaságát és pusztulását ábrázolja, amely a Biblia szerint az emberi bűn és a kirostálás következménye. A galád téli vihar a bűn és a bukás negatív hatását jelképezi.

A patrisztika nézőpontjából a vers a természet által sugallt erkölcsi tanítást hangsúlyozza. A fagyos tél és az elhervadó virágok a halálhoz és a romlásban, míg a mosolygó hála és a nyíló virágok az újjászületéshez és azon belül az Isteni gondviseléshez kötődnek. A vers arra bátorítja az embert, hogy a természet kihívásai közepette is tartson ki erkölcsi és hitbeli hitelességgel.

A skolasztika szempontjából a versben az emberi érzékek és érzelmek kontrasztja jelenik meg. A hideg és dühöngő tél a negatív érzelmeket jelenti, míg a szívben ott rezgő hála és a nyíló virágok a pozitív érzelmeket és lelki sokszínűséget jelképezik. A vers egyensúlyra törekszik a természet és az emberi érzelem között, tükrözve az ember képességét az érzékek, gondolatok és érvek összehangolására.

Ezen kívül, az ötletek terén a versben megjelenik az emberi kapcsolatok és a hálakifejezés fontossága. Az erkölcsi tanítások mellett az emberi kapcsolatok megtartó ereje is hangsúlyozva van. Az ima "Az Isten éltesse sokáig az én jó, kedves jó Apám!" - az emberi családi és szülői kapcsolatok fontosságára utal, valamint az Isteni gondoskodásra és kegyelemre való bizalmat fejezi ki.

A vers tehát a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjai alapján egyaránt kiemeli a természet és az ember Istenhez való kapcsolatát, az erkölcsiséget és az érzelmi kifejezést. Emellett hálára és köszönetnyilvánításra sarkallja az olvasót, kiemelve az emberi kapcsolatok és az Isteni gondviselés fontosságát az életben.

A verset irodalomtudományi szempontból elemzve az alábbi összefüggésekre lehetünk figyelmesek mind a magyar, mind a nemzetközi irodalomban:

1. Témakör: A versben megjelenik a tél, a harag, a vihar, a lombhullás és a virágok elhervadása. Ezek az elemek a természet motívumai, amelyek a romlatlan állapotot, a változást és a vergődést jelképezhetik. Ez a téma a romantikus irodalomban gyakran előfordul.

2. Szerkezet: A vers 4 versszakból áll, amelyeket azonos hosszú sorok alkotnak. Ez a versfelépítés a klasszikus versformának (szonett) egy egyszerűbb változata lehet. A rímképlet ABAB az első három versszakban, míg az utolsóban AABA.

3. Nyelv és képek: Az archaikus nyelvhasználat (pl. "mondja" helyett "szól") és a gazdag képek használata (pl. "elhervadt a mezők virága") a romantikus irodalomra jellemző. A színes leírások és az érzelmek hangsúlyozása általában jellemzőek erre az irodalmi irányzatra.

4. Szimbolizmus: A virágok és a lombok hiánya a természet elmulasztását vagy halálát jelenti, míg a "szívemben mosolygó hála" a belső boldogságot vagy a szeretetet jelképezheti. Ezenkívül az "igazán" kifejezés a szívbeli őszinteséget hangsúlyozza.

5. Apai szerelem: A versben az író kifejezi szeretetét és háláját apjával szemben. Ez az apa-figura és az érzékeny szeretetmegnyilvánulás a lírai költészetben gyakori motívum lehet.

6. Költői személy: A versben Tóth Árpád saját érzéseit és gondolatait osztja meg. Ez a személyes megnyilvánulás jellemző lehet a modern irodalomra is.

7. Hatás: A versben hangsúlyos hangulati elemek vannak jelen (pl. bússág, harag, vadul, drága kincs), amelyek hatására erős érzelmi reakciókat vált ki az olvasóból. Ez a hatásközpontúság és az olvasóra való hatás erősítése a költészetben egy általános eszköz.

Az összegzésben megállapíthatjuk, hogy Tóth Árpád "Ott kint a télnek bús haragja..." című verse magyar irodalmi hagyományokra támaszkodik, kifejezve a természet változását és a belső érzéseket. Emellett olyan általános költészeti eszközöket alkalmaz, mint a szimbolizmus, az archaikus nyelvhasználat és a gazdag képek használata. Ezenkívül a személyes megnyilvánulás és a hatásorientáltság jellemző a költeményre.