Próbálom, hátha mondogat
Még ajkam enyhe zenét,
Zengeni kedves lombokat
S a lányok tiszta szemét,

Alkonyi halk jegenyesort,
Mely arany égbe vezet,
Mustizű csókot, csókizű bort,
Virágillatú kezet.

Zengeni dalt, melyben csupa
Pelyhes, halk szó piheg,
S a lelkek bús tükrét puha
Szárnnyal legyinti meg.

Szállj, dal, esti fecske, suhanj
A vak tavak fölött...


Elemzések

A vers első ránézésre lírai hangvételű, szerelmi témájú költemény. Az alábbi elemzésben a magyar és nemzetközi irodalomterületen megfigyelhető összefüggések kerülnek bemutatásra.

1. Kortárs magyar irodalom: Tóth Árpád a 20. század eleji magyar líra képviselője. A költeményben megjelenő romantikus szerelmi motívumok és a természeti képek az avantgárd és szimbolista irányzatokhoz kapcsolhatók, amelyek ebben az időben jelentek meg a magyar irodalomban.

2. Ady Endre: Az erős vizuális képek és az érzéki élmények megjelenése a versben lehetőséget ad arra, hogy összekapcsoljuk Tóth Árpád líráját Ady korai költészetével.

3. Nemzetközi szépirodalom: A versben megjelenő természeti elemek és érzékletes leírások kapcsolatba hozhatók a romantikus irodalommal, például a német romantikus költő, Heinrich Heine műveivel.

4. Francia szimbolizmus: A szimbólumok és az érzéki képek használata a versben hasonlóságot mutat a francia szimbolista költészet irányával. A versben megjelenő jelek és szimbólumok, mint a zenét idéző ajkak és a virágillatú kéz, az írásra és költészetre jellemző félig átfogalmazott és megmagyarázatlan értelmeket hordoznak magukban.

5. Lírikus tradíció: A strófaszerkezet és a rímek használata tradicionális és klasszikus költői formákra utal, amelyeket a versírásban régóta használnak.

Az elemzésből látható, hogy Tóth Árpád költeménye többféle irodalmi összefüggésben értelmezhető és kapcsolatot mutat a kortárs magyar irodalommal, valamint nemzetközi irodalmi áramlatokkal is.

A vers, "Próbálom, hátha..." Tóth Árpád tollából, teológiai szempontból is értelmezhető. A versek gyakran lehetőséget adnak a gondolkodásra, a hit megvitatására és a vallással kapcsolatos kérdések felvetésére. A bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjai segíthetnek a vers értelmezésében.

A bibliatudomány hozzájárulhat a vers értelmezéséhez azáltal, hogy felkínálja a vallási és bibliai utalások háttértörténetét. A versben szereplő "enyhe zene" például vázolhatja a hit és a vallás szerepét az emberi életben, és a szerző próbálja megragadni ezt a zenét és a vallást azáltal, hogy a "lombok" és a "szemek" képét használja. A "csók" és a "bor" szimbolikusan jelentheti a bibliai átváltozást, a hit megtapasztalását és az üdvösséget.

A patrisztika perspektívájából a versben megjelenő "lelkek bús tükre", amit egy "puha szárny" érint meg, a lelki újjászületést és a hit által való felemelkedést jelképezheti. A patrisztikus gondolkodók megértették a bűnbeesés és a megtisztulás örök térvilágát, és a versben megjelenő "dal" hűvös éjszakákon való szállása felszabadítja a lelket és segít neki elérni az isteni üdvhöz vezető utat.

A skolasztika nézőpontja elősegítheti a vers jelentésének értelmezését, figyelembe véve a skolasztika tudósainak a logika és a racionalitás felé való törekvését. A versben megjelenő "dal" és "esti fecske" képei hasonlíthatnak a skolasztikus gondolkodás szabályaira. A vers arra utal, hogy a vallás és a hit egy kifejező eszköz lehet a racionalitás vizsgálatához, és hogy ezeknek az elemeknek együttesen kell működniük, hogy az ember elérhesse a legmagasabb szellemi állapotot.

Ezen kívül más nézőpontok is lehetségesek a vers értelmezéséhez. Például a pszichológiai nézőpontból vizsgálhatjuk a versben megjelenő képek és szimbólumok hatását az emberi érzelmekre és mentális állapotokra. Azt is megvizsgálhatjuk, hogy a vers miként ábrázolja az emberi vágyakat és azoknak a valóságban való megvalósítását.

Összességében a "Próbálom, hátha..." című vers teológiai szempontból sokféleképpen értelmezhető. A bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjai mind hozzájárulhatnak a vers jelentésének mélyebb megértéséhez, de más nézőpontok, például a pszichológiai perspektíva is segíthetnek a vers értelmezésében.

A vers első két sorában a költő arra tesz kísérletet, hogy a szavakon keresztül közelebb hozza a természet hangulatát, amit az "ajkam enyhe zenét" és a "kedves lombokat" megjelenítésével próbál elérni. Ez a megközelítés összefüggésbe hozható a hangszerek által létrehozott természetes hangok kutatásával, ahol a tudósok azt vizsgálják, hogyan lehet ezeket a hangokat minél valósághűbben reprodukálni.

A "lányok tiszta szeme" kifejezés a szemek egészségével kapcsolatban is értelmezhető. A kutatások azt mutatják, hogy a szemek egészsége számos tényezőtől függ, például az életmódtól és a táplálkozástól. Az egészséges szemeket tisztának és ragyogónak tartják, amit a költő a "lányok tiszta szemét" kifejezéssel próbál kifejezni.

A "Mustizű csókot, csókizű bort" sor a kémiai felfedezésekhez kapcsolódhat. Az alkoholos italok előállítása és fogyasztása a kémia egyik ága, amelyben folyamatosan új felfedezésekre kerül sor.

A költő az "alkonyi halk jegenyesort" is megemlíti, amely a természet szépségét ábrázolja. A növények és a természet különféle aspektusainak kutatása és megértése a természettudományok fontos területe. A növények fotoszintézisének, légzésének és növekedésének folyamatai mind olyan témakörök, amelyekre a mai természettudományi kutatások fókuszálnak.

A versben szereplő "pelyhes, halk szó" és "lélkek bús tükrét puha szárnnyal legyinti meg" kifejezések a hangok és a lelkek kapcsolatára utalnak. A hangoknak és a hanghullámoknak tulajdonságaik vannak, amelyek hatással lehetnek az emberek érzelmi és fizikai állapotára. A zene és az énekterápiák is olyan területek, amelyekben a hangok és az érzelmek kapcsolata kutatás alatt áll.

A vers befejező része az esti fecske és a vak tavak témájára összpontosít. Az állatok viselkedésének és vándorlási szokásainak kutatása fontos terület a természetvédelmi, ökológiai és biológiai tudományokban. Az állatok és a természeti környezetük közötti kapcsolat vizsgálata hatással lehet a fajok megőrzésére és a védett területek fenntartására.

Összességében a Tóth Árpád "Próbálom, hátha..." verse olyan elemeket tartalmaz, amelyek az ember és a természet kapcsolatára, a hangokra és a zenei hangokra, valamint a biológiai és ökológiai kutatásokra utalnak. A versben megjelenő motívumok és érzések kapcsolatba hozhatók a mai természettudományos felfedezésekkel és kutatásokkal.