A boldogok hamar felednek.
Mert aki tud feledni, boldog.
Szerencse, ifjuság jelennek,
Elmultnak élnek búsak, aggok.

Éld a jelent, feledd a multat.
Mulass a hűtlen örömökkel.
Ha majd azok mind, mind elhagytak,
Hű bánatról majd rám emlékszel.

 


Elemzések

A vers első négy sora arról szól, hogy a boldog emberek könnyen elnyelik a múltat, míg a szomorúak és öregedők ragaszkodnak hozzá. Ez a gondolat a magyar irodalomban is gyakran megjelenik, például Kosztolányi Dezső Oda című versében, ahol ugyanezen összefüggésről ír.

A következő négy sorban arról beszélnek, hogy éljünk a jelenben, és feledjük a múltat. Ez a gondolat a nemzetközi szépirodalomban is előfordul, például William Shakespeare Sonett 129-ben, amely arról szól, hogy az igazi boldogság a pillanatnyi örömökben van.

A vers végén pedig arra buzdít, hogy éljünk a mulandó örömökkel, és aki velünk volt a bánatban, az fog csak ránk emlékezni. Ez a gondolat is ismert a magyar irodalomban, például Arany János Toldi című epikus költeményében, ahol az egyik fontos motívum a hűsség és a hűtlenség.

Összességében tehát a vers több olyan elemet is tartalmaz, amelyek ismertek és gyakran megjelennek mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalomban.

A vers természettudományos szempontból elsősorban a memóriával és az idő múlásával foglalkozik. A legfrissebb felfedezések szerint a memória működése és hogyan feledkezünk el dolgokról összetett biológiai és kémiai folyamatok eredménye. Ezen folyamatokat kutatják a neurológusok és a pszichológusok a mai napig.

A vers első sora arról beszél, hogy boldogok azok, akik képesek megfeledkezni a múltról. A memória kutatások szerint az agyunkban található idegi kapcsolatok változásainak következtében feledkezünk meg dolgokról. Ez lehetőséget ad arra, hogy új információkat tanuljunk és új élményeket éljünk át.

A következő sorokban a szerző kiemeli a szerencse és az ifjúság jelenlétét, valamint a búsak és aggok múltját. Ez arra utal, hogy az idő múlása hatással van az emberre és a természetre. A mai természettudományban a molekuláris biológia és a genetika területén számos felfedezés történt az öregedés folyamatáról és hogyan befolyásolja az anyagcsere folyamatokat.

A versben továbbá a jelent és a múltat is kiemeli. Az idegtudomány segítségével ma már jobban megérthetjük, hogyan működik az agyunk és hogyan kezeljük az információkat. Az emlékek tárolása és hozzáférhetősége a múltbeli eseményekhez szintén aktív kutatási területe az agykutatásnak.

A vers befejező soraiban a szerző arra utal, hogy ha a boldog pillanatok elmúlnak, akkor csak a hű bánatra emlékszünk majd. A pszichológia és a neurológia azt vizsgálja, hogy a boldog vagy kellemes élmények hogyan tárolódnak az agyunkban és hogyan juthatunk hozzájuk későbbi időpontokban.

Összességében a vers természettudományos szempontból az emlékezettel, a memóriával és az idő múlásával kapcsolatos felfedezésekhez kapcsolódik. A neurológia, pszichológia, molekuláris biológia és az idegtudomány területén történt legfrissebb kutatások számos új ismeretet nyújtanak erről a témáról.

A vers a boldogságról és az emlékezésről szól, tehát a teológiai szempontból a lélek és a vallásosság témájához kapcsolódik. A vers első sorának megfelelően a boldogság az emberi természet része, és ahhoz tartozik, hogy képesek vagyunk elfelejteni a múltat. Ez a feledés lehetősége pedig boldogságot hoz. A Bibliátudomány szempontjából a boldogság és a feledés kapcsolódhat a bűnbocsánat és a kegyelem fogalmához. Az ember boldogsága a bűnbocsánatot követően valósulhat meg, amikor Isten elfelejti a bűneinket és kegyelmet ad. A múlt elfelejtése és a boldogság tehát összefügg a vallási tapasztalatok és a megtérés témájával.

A patrisztikus teológia nézőpontjából a boldogság és a feledés összefüggése az emberi hajlamok és vágyak kezeléséhez kapcsolódik. A boldogság azáltal valósulhat meg, hogy az ember képes leküzdeni a múltbéli traumákat és bántalmakat. A feledés tehát ebben az értelemben lehetőséget ad az embernek, hogy megszabaduljon az ártalomtól és boldogságot találjon az életben.

A skolasztika teológiai szempontjából a boldogság és a feledés összefüggése az emberi akarat és az élet értelme kikutatásához kapcsolódik. A boldogság eléréséhez az embernek képesnek kell lennie a múltat és a múltbeli traumákat kezelni és elfelejteni. Ez azért fontos, mert csak így képes az ember a jelenre és a jövőre fókuszálni, és megtalálni az élet értelmét és célt.

Az említett teológiai szempontok mellett a versből kinyerhető egyéb értelmezés is lehet. Például a boldogság és a feledés kapcsolatát az emberi pszichológia szempontjából is megközelíthetjük. A boldogsághoz elengedhetetlen, hogy az ember képes legyen megfeledkezni a múltról és az esetleges negatív emlékekről. A múltbéli traumákra való összpontosítás ugyanis akadályozhatja a boldogság elérését. Tehát a vers ebből a szempontból is arra figyelmeztet, hogy pozitív élményekre és tapasztalatokra kell koncentrálni ahhoz, hogy boldogok legyünk. Ezen túlmenően, a versben megjelenő "hű bánat" kifejezés pedig arra utalhat, hogy a boldog emlékezés és a hűség kapcsolódik egymáshoz. Ahhoz, hogy boldogan emlékezzünk valakire vagy valamire, hűek kell legyünk az emlékeinkhez és hálásak az élményeinkért.