Mire vársz még, jó öreg, egyetlen
Ifju lélek megvénült hazádban?!
Mire vársz, talán, hogy számüzessél
És sírod leld a hódolt Rómában?
Kiégett már néped Aetna-lelke,
S te égetted azt ki lantodon...
Jer mihozzánk, ez a föld tehozzád
A legméltóbb széles e világon.

Vagy talán van még reményed, - érzesz
Új villámot lelked fenekében,
Lángolóbbat, mint a régi, mely gyujt
A halott tél hó-szemfödelében?
Ó, ne hidd... bolygótűz lesz e láng is
Örökálmú rideg sírokon...
Jer mihozzánk, itt a föld, mely hozzád
A legméltóbb széles e világon.

Kétszer ébresztéd föl a világot;
Mind a kétszer elaludt, s te élsz még;
Vár az isten odafenn, ki küldött,
A hírrel: kiküzdve a népfelség!
Ah, de rossz helyt vagy, még megfeszítnek...
Új kereszt készül a Vaticánon...
Jer mihozzánk, ez a föld, mely néked
A legbiztosb széles e világon.

És ha a világ valóban oly rom,
S oly erőtlen az emberi lélek,
Hogy az álmodott világszabadság
Belőle még vágyban is kivészend:
Vannak itt, kik egyúton menendnek
A megbántott isten zsámolyához,
Jer mihozzánk halni... mert ez a föld
Sírnak is legszentebb a világon...

 


Elemzések

A vers Vajda János Bérangerhoz című műve, mely többféle összefüggést hordoz magában irodalomtudományi szempontból.

Magyar irodalom területén a vers a reformkor környékén íródott, ahol a nemzetépítő törekvések és az egyén helyzetének feszültségei kerülnek előtérbe. A versben megjelenik a hazafiasság, a nemzethez tartozás, a remény és a kiábrándultság is. A magyar irodalmi hagyományokra is utal a vers, például a halott tél motívuma, mely átvett tőlük.

Nemzetközi szépirodalom területén a vers több összefüggést is felvillant. A vers felidézi a romantikus irodalom hangulatát és témáit, mint például a vágy és az elégedetlenség. Az olvasó az idő múlásával, a vénülés és az élet végső valóságának elfogadásával találkozik, mely az emberi lélek korlátait és tehetetlenségét bemutatja. A vallási motívumok - mint például az isteni családhoz való tartozás és a kereszt - pedig az európai keresztény hagyományokhoz köthetők.

Az egyik legjelentősebb összefüggés azonban az, ahogyan a vers egyetemes tapasztalatokat és érzelmeket közvetít. Minden ember saját hazájában érzi magát vénültnek és kiábrándultnak, mindenkinek van vágya az újra és a reményre, és mindenki szembesül a saját korlátaival és halandóságával. A versben megjelenő elvont szimbólumok és képek ezt az univerzális élményt segítik átadni.

A vers első sorai arra kérdezik, miért vársz még, miért nem cselekszel, miközben az ifjú lélek megvénül a hazádban. Ez a rész a természettudományi előrehaladással és a technológia fejlődésével hozható összefüggésbe. Az idő múlásával egyre többet tanulhatunk a természetről és a világról, és ezek az ismeretek lehetővé teszik számunkra, hogy javítsuk az életkörülményeinket és meghosszabbítsuk az életünket.

A második részben a versben a próbálkozástól való elbizonytalanodás és a reményvesztettség jelenik meg. Ez a rész arra utalhat, hogy bár a technológia és a tudomány egyes területein jelentős előrehaladás történt, még mindig sok megválaszolatlan kérdés és probléma áll fenn. Például, bár a tudósok felfedezték a lángok keletkezésének és terjedésének folyamatát, még mindig sok mindent nem tudunk a tűz viselkedéséről bizonyos körülmények között.

A harmadik részben az emberiség múltjának és jövőjének ellentmondásai kerülnek előtérbe. A versben említett személy, Béranger, voltaképpen a közszereplő, aki felkeltette a világ érdeklődését és ellentétes reakciókat váltott ki. Ez a rész a természettudományos felfedezések társadalmi hatásaira utalhat, amikor az új felfedezések vitákat és konfliktusokat váltanak ki az emberek között.

Összességében a vers többek között arra hívja fel a figyelmet, hogy bár a természettudományos felfedezések és az előrehaladás nagyszerűek, még mindig sok munka vár ránk, hogy megoldjuk az emberiség előtt álló kihívásokat. A vers arra ösztönzi az embereket, hogy merjenek cselekedni és javítani a világot, és megmutatja, hogy ez az emberek felelőssége és lehetősége, hogy jobbá tegyék környezetüket és az emberek életét a természettudományos fejlődés segítségével.

A vers vallási témájú, és teológiai szempontból több értelmezésre is lehetőséget ad. A vers első részében a költő közvetlenül szól Bérangerhez, egy öreg lélekhez, aki még nem akarja elhagyni a földi létet, és azt várja, hogy találjon valamit, ami megváltoztathatná a helyzetét. A "megvénült hazád" kifejezés utalhat arra, hogy az öreg lélek már nem talál otthonra a világban, és esetleg menekülne, hogy megtalálja az igazi hazáját Rómában, ahol halála után sírját találhatja.

Ebben a részben a bibliai hivatkozások fontosak lehetnek a vers értelmezése szempontjából. A "kiégett már néped Aetna-lelke" kifejezés utalhat arra, hogy az öreg lélek valaha isteni inspirációval rendelkező népet képviselt, de ez a tűz már halványult. A "lantodon égetted azt ki" pedig a költő zenei képességét jelképezi, amellyel szintén próbálta felébreszteni az elaludt tüzet.

A vers második részében a költő veszteséggel és reménytelenséggel kapcsolatos kérdéseket tesz fel. Úgy tűnik, hogy az öreg lélek nem tudja megtalálni a remény újabb fellobbanását, és a versben felmerül a kérdés, hogy vajon van-e értelme várni, vagy inkább elfogadni a "rideg sírokat". Ez a rész a biblatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjaira utalhat. A bibliatudományban és patrisztikában a remény és a keresés a hit alapvető eleme, míg a skolasztikában a racionális gondolkodás és az értelem szerepel.

A vers utolsó része szintén vallási témákat érint. A költő azt állítja, hogy a világ romos és az emberi lélek gyenge, és még az álmodott szabadság is kivészhet belőlünk. Az öreg lélek azonban reményt ad azoknak, akik közel járnak az "isten zsámolyához", vagyis az isteni szeretethez. Ők képesek megtalálni a halálban is a reményt és az értelmet. Ezt a részt a bibliai keresztény szellemi hagyomány és a szentek iránti tisztelet hangsúlyozhatja.

Az egész versben a föld ismételt megemlítése arra utal, hogy a földi létben kell megtalálni az igazi értelmet és reményt. A versben megjelenő öreg lélek talán azt szimbolizálja, hogy a tapasztalatok és az élet teherével megrakott embereknek nagyobb kihívás újra felfedezni a hitet és a reményt. Az öreg lélek figyelmeztet arra, hogy az igazi értelmet és reményt nemcsak a távoli Rómában, hanem a földön kell megtalálni.