Hol vagy kipusztult Jéruzsálem,
Gyászos hírű Nagybecskerek?
S ti cimborák, kik szétmenétek,
Mint az anyányi verebek?...
Oh, Fáraónak árva népe,
Rólad gyakran emlékezem én...
- Hisz olyan trupp, mint a miénk volt,
Nem is volt több a föld szinén!

Ti jóban, roszban hű barátok,
A koplalásban kollegák,
A pörpatvarban feleségek,
Kalandüzésben cimborák!
Oh! van-e még sok adósságtok,
Vándorpályátok merre mén?
- Mert olyan trupp, mint a miénk volt,
Nem is volt több a föld szinén!

Sok jó napokra emlékszem még!
- Mikor én hordtam cédulát.
Mily jóizűen eddegéltünk
Pattogatott kukoricát!...
Mily kéjelegve rágicsáltunk
A nyomor sótlan kenyerén...
- Oh trupp, dicső trupp, vajmi kár, hogy
Párod nem lesz a föld szinén.

S midőn búcsúztatókat hordtam,
Kapálni volt a közönség;
Nem kaptam semmit, mégis másnap
Újdonatúj csizmát huzék.
Oh, trupp! - ebéd után jóllakva,
Gyakran reád emlékszem én,
- Hisz olyan trupp, minő te voltál,
Dehogy lesz több a föld szinén!

 


Elemzések

A vers témaköre a vándorszínészek és baráti társaságuk életének bemutatása. A teológiai szempontból azonban a vers nem tartalmaz konkrét vallásos, isteni kérdésekről vagy témákról szóló elemeket. A vers inkább az idő múlásával járó változásokat, a múlt emlékezését és a hiányérzetet fejezi ki.

Azonban néhány összefüggést találhatunk a vers és a teológia között. Például, az első sorban említett Jéruzsálem Ézsaiás próféciájában és a Jelenések könyvében szereplő város, amely a Bibliában atemplomi kultusz központja volt. A versekben említett Nagybecskerek pedig egy konkrét földrajzi helyszín, amely nem tartalmaz teológiai jelentést.

A patrisztika időszakában a vándorszínészek életmódja és tevékenysége ellentmondhatott az egyházi élet szigorú irányelveinek. A szórakoztató programok, a mulatozás és a kalandok keresése nem illettek a keresztény erényekbe. Ezért a vándorszínészek gyakran stigmát és elítélést tapasztaltak a korabeli egyház által.

A skolasztika idején az egyház szigorúan ellenőrizte a kultúra és az ismeretek területét. A skolasztikus filozófia és teológia arra törekedett, hogy racionálisan és logikusan megértsék az isteni igazságot. A versekben azonban nem találhatók ilyen logikai és teológiai érvek, hogy összefüggésbe hozhatnánk a skolasztika nézőpontjával.

Összességében a vers nem tartalmaz konkrét teológiai elemeket vagy vallásos kérdéseket, inkább a vándorszínészek életének és élményeinek bemutatására összpontosít. Azonban a versben megjelenő vándorszínész életmód és a korabeli egyház szigorú kapcsolatai miatt néhány kapcsolódást találhatunk a bibliatudomány, a patrisztika és a skolasztika nézőpontjaira.

A vers Vajda János Szinészbarátimhoz címmel szerepel, és egyfajta emlékezést, nosztalgiát közvetít a múltban megélt boldogabb időkre. A versben a költő visszatekint a múltba, amikor egy színházi társulat tagjai voltak, és közösen éltek és dolgoztak. A költő emlékezik a barátságokra, az összetartásra, a közös kalandokra és tapasztalatokra.

A vers magyar szépirodalmi összefüggései közül kiemelhető Vajda János költői stílusa és nyelvezete, amely jellemzően sajátos, könnyed, helyenként tréfás, humoros hangvételű. Ugyanakkor a versben megjelenik egyfajta vágyakozás a múltbeli boldog idők után, amely a romantika jellemzőihez kapcsolódik.

A vers nemzetközi szépirodalmi összefüggéseit tekintve, érezhető benne a jiddis és az aszkenáz zsidó irodalom hatása, amelyre jellemző a humor, a közösségi élet ábrázolása és a múltba való visszatekintés. Emellett a versben megjelenő vallási motívumok és hivatkozások arra utalhatnak, hogy a költő az ószövetségi történeteket és szimbólumokat is felhasználja.

A versben megjelenő képek és szimbólumok (pl. Jéruzsálem, Fáraó népe) több rétegű jelentéssel bírnak, és a költő saját tapasztalatait és érzéseit fejezik ki. Emellett a vers a társadalom perifériáján élő emberek életét és küzdelmeit is megjeleníti, amely központi témája a realizmusnak.

Összességében a vers irodalomtudományi szempontból bemutatja a magyar és nemzetközi szépirodalom jellemzőit, valamint Vajda János költői stílusát és témaválasztását. A versben megjelenő képek és szimbólumok, valamint a hangvétel és a nyelvezet révén a költő saját élményeit és érzéseit közvetíti, illetve általánosabb értelmű üzenetet közvetít a barátságról, összetartásról és az elmúlt időkről.

A költői alkotásokat nem mindig könnyű természettudományos szempontból elemezni, mivel általában az érzelmek kifejezésére és a személyes tapasztalatokra helyezik a hangsúlyt. Azonban néhány olyan elem is fellelhető ebben a versben, amelyeket összefüggésbe lehet hozni a természettudomány legfrissebb felfedezéseivel.

Az első ilyen elem a "koplalásban kollegák" kifejezés, amely utalhat az éhezésre és az élelmiszerhiányra. Az élelmiszerkészletek kezelése és javítása, valamint a környezettudatosság a természettudomány területén folyamatosan fejlődik. Az agrárbiotechnológia és a fenntartható mezőgazdaság terén tett új felfedezések bevezethetnek olyan technikákat, amelyek lehetővé teszik az élelmiszertermelés hatékonyságának növelését és az éhezés csökkentését.

A következő elem a "pattogatott kukorica", amely utalhat az élelmiszerkészítés technikai fejlődésére. A globális élelmiszeripari technológia fejlesztésének részeként olyan új eljárásokat fejlesztenek ki, amelyekkel nagyobb hatékonysággal és energiatakarékossággal állítható elő és feldolgozható az élelmiszer.

A versben említett "újdonatúj csizma" arra utalhat, hogy a cipőipar fejlődése és az új anyagok felfedezése a természettudomány területén. Az anyagtudomány és az ipari és hatalmi természettudomány sok új anyagot, például speciális műanyagokat és nanomateriálokat fedezett fel, amelyeket a divatiparban, valamint az egészségügyi és sporteszközök készítésében használnak.

Ezenkívül az is megfigyelhető, hogy a versben a természettudomány és a technológiajal szemben álló érzelmek és vágyak is jelen vannak. Például a "gyászos hírű Nagybecskerek" említése, valamint az "árva nép" és a "nyomor sótlan kenyerén" szavak a szegénységre és az elhagyatottságra utalnak. Azáltal, hogy a technológia képviselőit a "trupp"-ként említi, a költő általánosságban kifejezi a technológia korlátait és következményeit, amelyek mögött az emberek szenvedése és a társadalmi egyenlőtlenségek állhatnak.

Összességében elmondható, hogy bár a vers főként a személyes tapasztalatokra, érzelmekre és vágyakra összpontosít, néhány olyan elemet is tartalmaz, amelyekre a természettudomány legfrissebb felfedezései és fejlesztései vonatkozhatnak. Ezek az elemek a természeti erőforrások használatával, az élelmiszer-termeléssel és a technológiai fejlődéssel kapcsolatosak lehetnek.