Ha eljövend a búcsu-óra,
Ha majd e szív végsőt dobog,
A percben, mely létem kioltja,
Majd akkor is rád gondolok.

És jól tudom, előre látom,
Mi bú, öröm van itt ezen
S az ismeretlen túlvilágon:
Egyszerre mind átérezem.

Eszembe jut majd minden átok,
Mind, ami történt s ami nem;
Mely felgyujtotta a világot,
Mást üdvözítvén az "igen".

Mit lelkem eddig félve sejtett,
Előttem áll a nagy titok,
Hogy csak az halt meg, ami nem lett,
S az él örökké, ami volt.

És nem tudom, mi fáj majd jobban:
Mi itt örökre elveszett,
Vagy ami él a multban, s onnan
Kivenni többé nem lehet?

A gondolat, hogy e mindenség
Nem lesz se több, se kevesebb,
S isten se törli azt le végkép,
Mi egyszer itten megesett...

Vagy hogy nem halt meg voltakép itt
Csak az a perc, mely elrepült;
A bimbó, mely nekem ki nem nyilt,
A vágy, amely nem teljesült?

 


Elemzések

A vers tartalmaz irodalomtudományi szempontból is érdekes elemeket. Először is, a versszerkezet és a rímképlet a magyar költészet hagyományait követi, melyekre a 19. századi romantikus költészetben volt a legnagyobb hatás. A vers előfordulása például az Alexandrinus sor (tíz szótagú sor), a rímek alkalmazása és az egységesebb struktúra mind az irodalmi hagyományokat idézi.

A vers témája és hangvétele hasonlóan fontosak az irodalomtudomány szempontjából. A versben főként az elmúlás, a halál és az emlékezés motívumai jelennek meg. Ezek a motívumok a világirodalomban is gyakran előfordulnak. A fájdalom és az emlékek felidézése, valamint a múlt és jelen összeérzése olyan témák, amelyek a világ számos költőjét, mint például William Shakespeare-t vagy Emily Dickinson-t is foglalkoztatta.

A versben a szerző megemlíti a "túlvilág" fogalmát, ami a vallási és metafizikai gondolatokhoz kapcsolódik. Egyik lehetséges összefüggés a nemzetközi szépirodalomból az antik mitológiához kapcsolódó mítoszok és elképzelések lehetnek. A túlvilág és az örök élet témái olyan művekben is megjelennek, mint Dante Isteni színjátéka vagy Virgil Az Aeneas iránti könyve.

A versben előforduló érzelmek és gondolatok általában univerzálisak és minden emberre hatással lehetnek. A tematikus összefüggések mellett tehát megjelenik az emberi létfilozófia megfogalmazása is.

A vers természettudományos szempontból az élet és halál kérdését feszegeti, és a mai természettudományos felfedezésekhez kapcsolódó gondolatokat vet fel.

A vers kezdetén a szerző azt mondja, hogy ha eljön az utolsó pillanat, akkor is a múltra fog gondolni. Ez azután a szemlélete, hogy az emlékek és élmények valamilyen formában fennmaradnak az ember halála után is, lehetővé téve a gondolatok, érzelmek és tapasztalatok átmentét a túlvilágra is. Ezek a gondolatok kapcsolódnak a különböző tudományterületek, például a kvantumfizika és a tudatosság kutatásaihoz, amelyek azt sugallják, hogy az információ és az energia átmenthető más dimenziókba vagy formákba.

A következő részben a szerző emlékezteti magát a múltban történt eseményekre és döntésekre, és arra, hogy mi mindent hagyott elérni, és mi mindent nem. Ez összefügg az idő múlásával és az emberi cselekedetek hatásával a világra. A mai természettudomány, például a környezeti tudatosság és a fenntarthatósági kutatások rávilágítanak arra, hogy minden döntésünk és tetteink hatással vannak a jelenlegi és jövőbeli generációkra, és hogy a környezeti változásoknak hosszú távú következményei vannak.

A vers továbbá feszegeti az élőlények örökkévalóságát és a személyes halandóságot. A szerző azt állítja, hogy csak az halt meg, ami nem valósult meg, míg az, ami megtörtént, örökké él. Ez kapcsolódik az evolúció elméletéhez, amely szerint azok a szervezetek, amelyek megfelelően alkalmazkodnak a környezethez és sikeresen reprodukálódnak, tovább élnek az utódokban.

Végül a vers felveti az örök élet és a múlt örökségének kérdését. A szerző elgondolkodik azon, hogy mi a fájdalmasabb, ha elveszítünk valamit a jelenben, vagy ha valami múltbeli tapasztalatunk nem ismételhető meg. Ez összefügg az emberi élet és halál absztrakcióival, valamint a múlt emlékeivel és örökségével.

A vers összességében azt sugallja, hogy a természettudomány legfrissebb felfedezései és gondolatai kapcsolódhatnak az emberi élet titkainak és az örök élet kérdéseinek megértéséhez.

A vers teológiai szempontból kifejezi az emberi létezés végső kérdéseit és az ezzel kapcsolatos aggodalmakat. A bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontok is segíthetnek megérteni ezen kérdések összefüggéseit.

A bibliatudomány szempontjából a vers elsősorban azt fejezi ki, hogy az emberi létezés fő kérdései és kihívásai a halál előtt és után is léteznek. Az első versszakban a költő azt mondja, hogy a halál pillanatában is rá gondol, ami azt jelenti, hogy a halál után is jelen van valamilyen formában. A második versszakban a múlt és a jövő találkozik, és az emberi élet különböző dimenziói egyszerre értelmeződnek meg.

A patrisztika perspektívájából a vers azt sugallja, hogy az emberi élet végső értelme a halálon túl található. A harmadik versszakban a költő arról beszél, hogy csak ami nem lett, az halt meg, míg ami volt, az örökké él. Ez arra utal, hogy a költő értelmezése szerint az emberi létezés lényege az örök folytonosságban rejlik, és az életben részt vevő tapasztalatok csak átmenetiek és jelképesek.

A skolasztika nézőpontjából a vers az emberi élet lényegét feszegeti. A negyedik versszakban a költő elgondolkodik azon, hogy mi fáj jobban: az, ami itt az időben elveszett, vagy az, ami a múltban él, de onnan már nem lehet visszavenni. Ez a gondolat arra utal, hogy az emberi létezés lényege nem az anyagi világban található, hanem a múltban és a jövőben megélt tapasztalatokban.

Más ötletek szerint pedig a vers az emberi élet múlandóságát hozza előtérbe. A költő kifejezi a haláltól való félelmet és azon kérdéseket, hogy mi marad meg az emberből a halál után, és mi az, ami végleg elveszik. A versben megjelenő összefüggések rámutatnak arra, hogy az emberi létezés múlandó és törékeny, és az emberek életében létrejövő pillanatok és vágyak fontosak, mert egyedül ezek azok, amelyek valódi értelemben keletkeznek és elpusztulnak.

Összességében a vers teológiai szempontból az emberi létezés alapvető kérdéseivel foglalkozik, és a bibliai, patrisztikus és skolasztikus nézőpontok segíthetnek azok értelmezésében. A vers az emberi élet múlandóságát és a halál utáni létezést boncolgatja, valamint a múlt és a jövő közötti összefüggéseket is megjeleníti.