Hej! barátim széledünk,
Pártot indít ellenünk
     A szerencse.
Szép napunkra köd borúl,
Víg zajunkra gond nyomúl
     Szívepesztve.
Búfelejtésűl utolszor
     Még igyunk hát;
Mert ki tudja? - tán utolszor
     Látjuk egymást.

Tölts Simon te, tölts Peti,
Szűrd kupámat is teli;
     Üssük össze.
Éljen! aki még nem élt.
Vesszen aki halni félt:
     Sírba véle!
Jó szerencsét most! - siessünk:
     Int az óra.
Tudja isten, hol kesergünk
     Virradóra.

Isten immár véled is
Szöszke kis lány, tőled is
     Elragadnak
A fagyok tanyáira,
Tévesztő csapásira
     Sok vadaknak.
Ah! de bár el lesz ragadva
     Drága képed,
Megmarad szép álmaimnak
     Hű szerelmed.

Börzsöny, 1822


Elemzések

A vers természettudományos szempontból az alábbi témakörökhöz kapcsolódhat:

1. Meteorológia és időjárás: Az első versszakban a köd és a gond megjelenése utalhat a változó időjárási viszonyokra és a természeti jelenségekre. A köd a páratartalom és hőmérséklet változásával hozható összefüggésbe, míg a gond nyomúlása az időjárási hatások negatív hatásait jelképezheti.

2. Kémia és anyagok változása: A második versszakban az ital elfogyasztása és az üvegek összeütközése a kémiai reakciókra és az anyagok tváltozására utalhat. A szódavíz szénsavasodása például egy kémiai folyamat eredményeként történik, amely következtében a szénsavas italok buborékosak és fényesek lesznek.

3. Biológia és természetvédelem: A harmadik versszakban az elragadás és a fagyok tanyáira való jutás utalhat a természetvédelem és az élőlényekkel való törődés fontosságára. Az állatok túlélése kapcsán fontos, hogy felismerjük és megőrizzük élőhelyeiket, hogy ne essenek csapdába vagy veszélyeztetve legyenek.

4. Emberi viszonyok és pszichológia: Bár a vers elsősorban a természettel és a természeti jelenségekkel való kapcsolódásra összpontosít, a versben megjelenő barátság, szeretet és szerelmi szálak az emberi viszonyok és a pszichológia területéhez is kapcsolhatók. Az emberek közötti kapcsolatok és érzelmi kötelékek szintén a természeti hatásokkal összefüggésben vannak, hiszen az ő természeti környezetük igen nagy hatást gyakorol rájuk.

A vers Vörösmarty Mihálytól származik, és a búcsú témáját dolgozza fel. Az irodalomtudományi elemzés során számos összefüggést lehet találni mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom területén.

Az első versszakban megjelenik a szerencse ellenségessége, amely egy gyakori motívum a romantikus irodalomban. Az érzékletes képek (kötődő köd, nyomasztó gond) segítségével Vörösmarty ábrázolja a búcsú szomorú hangulatát.

A második versszakban a társasági élet és az örömre való törekvés motiválja a szereplőket. A merész és lázító üzenet, hogy "éljen, aki még nem élt", az élet élvezetének és a kalandvágynak a megjelenítése. Az "üssük össze" jelenti a társas közösség erejének és az együttlét fontosságának hangsúlyozását.

Az utolsó versszakban a szerelem és a veszteség motívuma jelenik meg. Az érzékeny és lírai hangvétel közvetítve a búcsú fájdalmát, miközben az állandóságnak és a hűségnek köszönhetően a szerelem témája is megjelenik.

A dátum (1822) szintén fontos, hiszen Vörösmarty korától és élethelyzetétől függhet a verse értelmezése. Az irodalomtudományban fontos a történelmi, társadalmi és kulturális kontextus figyelembevétele a művek elemzésében.

Összességében láthatjuk, hogy Vörösmarty Mihály "Búcsúzó" című versének számos elemét és motívumát megtalálhatjuk a romantikus irodalomban és más nemzetközi irodalmi művekben is. Az elemzés során ezeket az összefüggéseket lehet felfedezni és értelmezni.

A vers teológiai szempontból megvizsgálva több aspektusát is értelmezhetjük.

Először is, a vers kezdődik egy kinduló helyzeteket jelző sorral: "Hej! barátim széledünk, Pártot indít ellenünk A szerencse." Ez a sor azt sugallja, hogy az emberi élet folyamán szükségszerűen szétválasztódunk, és az élet különböző kihívásokat és nehézségeket hozhat számunkra. Ebből a teológiai szempontból azt is kihallhatjuk, hogy az emberi sorsban az Isten keze van jelen, és az ő tervei szerint történnek az események.

A következő sorok arra utalnak, hogy az emberi élet tele van szorongással és gondokkal: "Szép napunkra köd borúl, Víg zajunkra gond nyomúl Szívepesztve." Ennek teológiai értelmezése az lehet, hogy az emberi élet tele van szenvedéssel és próbatételekkel, de az Isten mindig velünk van és segít minket átvészelni ezeket a nehézségeket.

A vers további részében megjelenik a halál motívuma: "Búfelejtésűl utolszor Még igyunk hát; Mert ki tudja? - tán utolszor Látjuk egymást." Ez azt sugallja, hogy az emberi élet véges és halállal végződik. Ebben a kontextusban a teológiai szempontok közül a bibliatudomány és a patrisztika hagyománya is megjelenhet. A bibliai tanítások szerint az emberi élet időben korlátozott és azonosítja az örök életre való elhívást. A patrisztika pedig a keresztényi tanításokat és hitet tükrözi, miszerint az ember halála után az örök élet vár rá az Isten országában.

A vers közepén a szerző felkiált: "Éljen! aki még nem élt. Vesszen aki halni félt: Sírba véle!" Ebben a sorban a közvetlen halál iránti félelem és szorongás elleni harc lelki győzelme jelenhet meg. Azt sugallja, hogy érdemes élni az életet bátran, megelőlegezve a halálfélelmet, és aktívan élvezi minden pillanatát.

A vers utolsó részében szerepel a lány szöszke kiszólítása, aki valószínűleg már meghalt: "Isten immár véled is Szöszke kis lány, tőled is Elragadnak..." Ebben a részben az Isten jelenléte és az örök élet reménye jelenhet meg. A szereplők, akik szétszóródtak az életben, úgy vélhetik, hogy az elhunyt lány már találkozott Istennel, és az Isten védő keze alatt van.

Az összefüggések a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjaira vonatkozóan a következők lehetnek:

- A bibliatudomány nézőpontjából az emberi élet szenvedése és halandósága, valamint az Isten jelenléte és segítsége ezek közepette a bibliai tanításokon alapul. Ebben az értelmezésben az időszakos nehézségek és a halál nem véget érő állapotok, hanem Isten tervező kezének részei, amelyek felkészítenek minket az örök életre.

- A patrisztika hagyománya azt hangsúlyozza, hogy az emberi élet értelme és célja az Istenhez való visszatérés és az örök élet elérése. A szenvedés és a halál az emberi élet természetes részei, és azok segítenek nekünk elköteleződni a vallásos élet felé, és a szeretetben és önzetlenségben élni.

- A skolasztika nézőpontja az értelem és a hit integritására összpontosít, keresve az életet és az Isteni teremtést összekapcsoló összefüggéseket. Ebben az értelemben a vers a sors és a végzet kérdéseivel foglalkozik, és hogy az emberi élet során meg kell küzdeni a kétellyel és a félelemmel, de mindig bízva a transcendentális értékítéletekben és az Istenbe vetett bizalomban.