E koszorút gyászemlékűl keseredve akasztom
     Annak, kit szereték, mennyei képe fölé.
Hervadozása jelentse, hogy aki feláldom ezen jelt,
     Búban az elhúnytért, mint koszorúja, fogyok.

1831 szeptembere előtt