Hát te magadka vagy itt illat s szín nélkül az ormon?
     Hervadj el, nem kér senki is, árva virág!

1829-1834