Szomorújáték Kisfaludy Károlytól

Fölkele Csák, s nagy lelke szavait maga zúgta, hogy írnák,
     S a költő azokat jegyzeni kezdte hiven;
De bele fáradt a félisteni műbe, s azóta
     Csák komor és hallgat kedvese hamvainál.

1830. november 21. és december 19. közt