Ittanak a hősök s egyik így pendíte: "Török vér!"
     "Hagyj folyjon" mondá hévvel az egri Dobó.
S folyt az azóta határ nélkül; s a barna pogány vér
     S lelke Dobónak forr lángboraidban, Eger.

1830 vége