1          

Itt nyugszik Cseri Pál, szent szerzet tagja az úrban:
     Benne, mig éle, az úr lel vala megnyugovást.

2          

E helyt szentinek a szent férfiu zenge zsolozsmát:
     Most pedig őneki zeng mennyben az égi sereg.

1830 vége